BIBLIOGRÁFIAI UTÓSZÓ

A vörös postakocsi

Kiss József folyóirata, A Hét közölte 1913-ban első ízben 15 folytatásban. Könyvalakban még ugyanabban az évben Singer és Wolfner adta ki Mühlbeck Károly finom borítékrajzával. A 2-ik kiadás 1914-ben és ugyanebben az esztendőben még a 3-ik is; Krúdy Gyula Összegyűjtött Munkái c. sorozatban ugyancsak 1914-ben már 4-ik kiadása. Az 5-ik 1925-ben hagyta el a sajtót az Athenaeum Krúdy Gyula Munkái Gyűjteményes kiadás c. sorozat első köteteként. 1948-ban a Hungária kiadásában (a címlap és az illusztrációk Győry Miklós művészi ihletéről vallanak) a 6-ik jelent meg. 1956-ban a Szépirodalmi Kiadó az Őszi utazás a vörös postakocsin c. regénnyel egy kötetben hozta ki a 7-ik kiadást Ferenczy Béni művészi rajzainak kíséretében.

Jelen kiadás a regény 8-ik ediciója.

Őszi utazás a vörös postakocsin

Először a Magyarország napilap 1917-es évfolyamában 43 folytatásban jelent meg. Könyvalakban először a Singer és Wolfner cég 1917-ben adta ki Major Henrik stílusos borítékrajzával Krúdy Gyula Összegyűjtött Munkáinak 9-ik köteteként. A 2-ik edició 1925-ben lát napvilágot az Athenaeum Krúdy Gyula Munkái Gyűjteményes kiadás c. sorozat 2. köteteként. A 3-ik kiadást a Szépirodalmi Kiadó 1956-ban jelentette meg A vörös postakocsi társaságában Ferenczy Béni rajzaival.

Jelen kiadás a mű 4-ik ediciója.

Kozocsa Sándor

 

(A vörös postakocsi. – Őszi utazás a vörös postakocsin.
Bp. 1963, Szépirodalmi K. 453-454. p.)