UTÓSZÓ

AZ ÚTITÁRS.

Először a Déli Hírlap 1918-as évfolyama közölte folytatásokban.

Első kiadása 1919-ben Budapesten a Franklin Társulat kiadásában rotációs papíron jelent meg. A zöld színű borítólapot tenger fölött lebegő női alak díszíti.

Mostani kiadásunk a mű 2. editiója.

N. N.

Először a Magyarország napilap 1920-as évfolyama közölte folytatásokban.

Első kiadását 1922-ben Budapesten az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. adta ki „N. N. (Egy szerelemgyermek) Regényke” címmel az író által „Emlékül ifjúságomnak” ajánlva. A könyvhöz Zádor István készített színes, hangulatos borítéklapot.

A „Regényke” második kiadása ugyancsak az Athenaeum kiadásában látott napvilágot „N. N. Egy szerelem-gyermek regénye” címmel a Krúdy Gyula Munkái (Gyűjteményes kiadás) sorozat IX. köteteként „A betyár álma” c. novella-füzérrel egybekötve.

Kiadásunk a regény 3. editiója.

[Kozocsa Sándor]

 

(Az útitárs. – N. N.
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959. 211. p.)