BIBLIOGRÁFIAI UTÓSZÓ

HÉT BAGOLY

Először könyv alakban jelent meg 1922-es jelzéssel az Athenaeum kiadásában, Jeges Ernő ízléses, színes borítéktervével.

Második kiadását 1925-ben ugyancsak az Athenaeum kiadó Krúdy Gyula Munkái (Gyűjteményes kiadás) tízkötetes sorozatának VIII. számaként hozta ki.

Ezt követően a 3. kiadás már csak 1948-ban került könyvformában az olvasók kezébe a Franklin Társulat Nagy Magyar Elbeszélők sorozatában hangulatos borítéktervvel (szignálatlan).

A 4. kiadás a Boldogult úrfikoromban társaságában 1954-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában, Sőtér István bevezető tanulmányának kíséretében, Ferenczy Béni rajzaival és borítéktervével jelent meg.

Mostani kiadásunk a regénynek immár az ötödik edíciója.

BOLDOGULT ÚRFIKOROMBAN

Először 1930-ban jelent meg könyv alakban az Athenaeum kiadásában Végh Gusztáv borítékrajzával az új Athenaeum Könyvtár I. sorozatának 7. darabjaként.

A regény második kiadása új borítékkiadásként ugyanott és ugyanabban a sorozatban 1934-ben fényképes borítóval, a képes háttérben levő álló férfialak Krúdy Gyula.

A 3. kiadás 1944-ben került könyvformában a piacra a Franklin Társulat Nagy Magyar Elbeszélők sorozatában hangulatos borítéktervvel (szignálatlan).

A mű 4. kiadása a Hét bagoly társaságában 1954-ben a Szépirodalmi Könyvkiadónál Sőtér István bevezető tanulmányának kíséretében, Ferenczy Béni rajzaival és borítéktervével jelent meg.

Jelen kiadásunk az ötödik edíció.

Kozocsa Sándor

 

(Hét bagoly – Boldogult úrfikoromban.
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 521-522. p.)