JEGYZETEK

 

Jegyzeteink az egyes dolgozatok lelőhelyeit és forrásait közlik. Krúdynak ugyanazon íróról szóló egyéb írásait is a rendelkezésünkre álló források alapján megemlítjük.

Ambrus Zoltán. – Megjelent: Magyarország. 1917. (szept. 2.) 219. sz. a „Pesti levelek” c. rovatban.

A remete költő. – Megjelent: Magyarország. 1923. júl. 29. sz.

Az éjszakázás atyamestere. – Megjelent: Színházi Élet. 1932. 12. sz.

Ambrus Zoltánról szól „Életet teremteni!” (Ambrus- és Kóbor-napján) c. tárcája is: A Reggel. 1931. márc. 3. sz.

Cholnoky Viktorról. – Megjelent: Nyugat. 1911. II. köt. 24. sz. 1071-1074. l.

Őszi délutánok Cholnoky Viktorral. – Megjelent: Pesti Futár. 1919. 588. sz. – Ezenkívül: A Miatyánk évéből. (Pest 1918-19-ben.) (1920, Rácz Vilmos. 107-111. l.)

Az önmagával verekedő költőről. – Megjelent: Nyugat. 1919. I. köt. 4. sz. 271. l.

A szomorú Ady. – Megjelent: Déli Hírlap. 1918, 263. sz. Ezenkívül: „A Miatyánk évéből.” (1920, 46-50. l.)

A Disznófejű Nagyúr és költője. – Megjelent: Világ. 1925. (nov. 15.) 259. sz.

Vidéki éjtszakák lovagja. – Megjelent: „A tegnapok ködlovagjai.” (Békéscsaba. 1925, Tevan. 140-152. l.)

A költő utolsó karácsonya. – Megjelent: Világ. 1925. (dec. 25.) 292. sz.

A d y  E n d r e  é j s z a k á i. – Könyvalakban 1947-ben jelent meg a Fehér Holló kiadásában. (115 l.) Az egyes dolgozatok a következő részletekben:

A honleányok. – Megjelent: Mindent Tudok. Az Újság könyve. 5. könyv. 1926, 61-69. l.; „A honleányok és az íróik” címmel az eredeti kéziratból: Magyar Csillag. 1944. 2. sz. 74-78. l.

Útban a „Kakasos-ház” felé. – Megjelent: Mindent Tudok. Az Újság könyve. 5. könyv. 1926. 69-71. l.

Kalandjaim a költővel girbe-gurba pádimentumokon. – Megjelent: Nyugat. 1925. I. köt. 176-184. l.

Hitviták a Három Hollóban. – Megjelent: Nyugat. 1925. I. köt. 295-304. l.

Az élet zűrzavarai. – Megjelent: Nyugat. 1925. I. köt. 305-312. l.

A „Kakasos-ház” és vendégei. – Megjelent: Nyugat. 1925. II. köt. 55-71. l.

Pesten és vidéken. – Megjelent: Világ. 1925. 229., 235. sz.

Adyról szól még két tárcája: „Ady Endre helikoni párbaja.” (A Reggel. 1926. 29. sz.), valamint „Ady Endre és barátja” [Révész Béla]. (Magyar Hírlap. 1929. dec. 25. sz.)

A dadáról. – Megjelent: Magyarország. 1917. okt. 6. sz.

Bródy Sándor. – Megjelent: Magyarország. 1924. (aug. 14.) 167. sz.

B r ó d y  S á n d o r  v a g y  a  n a p l o v a g j a. Az egyes dolgozatok a következő részletekben jelentek meg:

A szigeti násznagy. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. júl. 9. sz.

Regényíró a Casinóban. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. júl. 16. sz.

Az írók alelnöke. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. (júl. 23.) 165. sz.

„Ezüst Kecske.” – Megjelent: Pesti Napló. 1927. (júl. 30.) 171. sz.

A sánta nő lovagjai. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. aug. 6., 13. sz., szept. 3., 7. sz.

Kutyavilla. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. szept. 24. sz.

Bródy úr, Le-Déri úr, Buksi úrhölgy és Mimóza Pudika kisasszony. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. okt. 1., 8., 18. sz., nov. 5., 12. sz.

B. S. öngyilkossága. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. nov. 19., 26. sz.

A bécsi kórházban. – Megjelent: Pesti Napló. 1927. (dec. 10.) 280. sz.

Az alelnök nem szereti a készpénzt. – Kiadatlan kéziratból.

Az író feltámadása. – Kiadatlan kéziratból.

Szőke csoda. – Megjelent: Színházi ölet. 1927. 40. sz. (Szigethy Ferenc karikatúráival.)

A két alelnök B. S. megvilágításában. – Kiadatlan kéziratból.

Végszó. – Megjelent: Világ. 1925. (ápr. 22.) 90. sz. (Eredetileg „Végszó a Rembrandt költőjéhez” címmel.)

Krúdyt Bródy Sándor alakja gyakran foglalkoztatta. Első tervének címe: „B. B. B. vagy a boldog-boldogtalan Bródy.”

A tabáni remete és végnapja. – Megjelent: Pesti Napló, 1928. (júl. 21.) 164. sz.

A költő utolsó napjai. – Megjelent: Pesti Napló. 1928. 28. sz.

Bródy Sándor üdvözlete. – Megjelent: A Mai Nap. 1930. 117. sz. Szigeti Remete álnévvel.

Bródy Sándorról néhánysoros jellemzést ad még a Színházi Élet 1924-es évfolyamában (34. sz. 6-7. l.) magyar íróknak Bródyról vallott nyilatkozatainak során Heltai Jenő, Herczeg Ferenc és Móricz Zsigmond társaságában.

Milyen regényeket írnak az írók a mai Pestről? – Megjelent: A Polgár. 1925. jan. 31. sz.

A bujdosó P. B. – Megjelent: Nyugat. 1911. I. köt. 1. sz. 47-51. l. V. ö. ifj. Hegedüs Sándor rá vonatokozó helyreigazítását. Uo. 1911. I. köt. 224. l.

Tömörkény. – Megjelent: Magyarország. 1917. 108. sz.

Tömörkény halotti maszkja. – Megjelent: Magyarország. 1917. (máj. 1.) 113. sz.

Az irodalom Pesten 1917-ben. – Megjelent: Magyarország. 1917. 201. sz. a „Pesti levelek” c. rovatban.

Régi fametszetről való pesti úr. – Megjelent: Magyarország. 1915. ápr. 28. sz. Ezenkívül: „Pest ezerkilencszáztizenötben.” (1915, Dick Manó. 19-25. l.) és a „Zuboly könyvé”-ben. (1916, Budapesti Újságírók Egyesülete. 19-22. l.)

Bányai Elemérrel kapcsolatban v. ö. Bányai Elemér: Irodalmi vendéglők és kávéházak. (Pesti Hirlap. 1904. dec. 25. sz.)

Június. (Zilahi Kiss Béla.) – Megjelent: Világ. 1922. (dec. 21.) 290. sz., a „Száz magyar élet” c. sorozatban.

A porban. – Megjelent: Magyarország. 1917. 312. sz.

Szakállas Török. – Megjelent: Magyarország. 1918. 284. sz. Ezenkívül: „A Miatyánk évéből.” (Pest 1918-19-ben.) (1920, Rácz Vilmos. 119-122. l.), valamint a „Pest a világháborúban” c. gyűjteményben. (1943, Officina. 86-88. l. Officina Könyvtár. 5-56.)

A rejtélyes doktor. – Megjelent: A Reggel. 1930. aug. 25. sz.

Jegyzet Cholnoky Lászlóról. – Megjelent: A Reggel, 1929. ápr. 22. sz.

Kosztolányi. – Megjelent: Magyarország. 1917. 128. sz.

Új írók. – Megjelent: Magyarország. 1916. 255. sz. a „Könyvtáramból” c. rovatban Kr. Gy. betűjeggyel.

Üldögélés a Nemzeti Színházban. – Megjelent: Magyarország. 1917. szept. 15. sz.

Szakáccsal, kulcsárral nem jó haragot tartani. – Megjelent: Magyarország. 1924. jan. 24. sz.

Éjszakai jegyzetek a legújabb Móricz Zsigmond regényről és egyebekről. – Megjelent: Nyugat. 1924. I. köt. 4. sz. 320-321. l.

Móricz Zsigmond nagyheti szenvedései. – Megjelent: A Reggel. 1925. 14. sz.

Magyar író. – Megjelent: Magyarország. 1920. okt. 10. sz.

Az ország legszegényebb emberei: a magyar írók. – Megjelent: A Reggel. 1931. júl. 27. sz.

[Kozocsa Sándor]

 

(Írói arcképek.
Magvető, 1957. II. köt. 535-550. p.)