Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Szada István rajzaival. Bp., 1920. Athenaeum 367 l.

Andráscsik örököse. U. o., [1914], Tolnai ny. 224 l.

U. az. Ld. Egyetemes regénytár, XXVII : 10.

– Annuska könyve. Elbeszélések fiatal leányok számára. Bp., 1917. Tol­nai Világlapja. 159 l.

– Asszonyságok díja. Regény. A bo­rítékot Hornyánszky Viktor rajzolta. U. o., [1919], Rácz V. kkiadóváll. Szín­ház és divat. 173 l. 30·—

– A betyár álma, Kleofásné kakasa és más elbeszélések. U. o., 1920. Athe­naeum. 194 l. 36·—

– Bukfenc. Ld. Kultúra regénytára, [Magyar sorozat], 1.

Csurli és társai. Ld. Modern kvtár, 346/347.

– Csillag a Kárpátok felett. Ld. Ópe­renciás könyvek, [1].

– De Rouch kapitány csodálatos ka­landjai. Ld. Modern kvtár, 225/226.

– Első szerelem. Ld. U. o., 426/427.

– Esti út. Ld. Nyugat kvtár. 23.

– Francia kastély. Regény. Bp., 1912. SingerWolfner. 191 l. 3·50

– U. az. Ld. Milliók könyve, 49.

– Havasi kürt. Ld. Ruszin-Krajnai kvtár. 1.

– Ifjúság. Rajzok és elbeszélések. Bp., [é. n.]. Szent István-Társ. 244 l.

– Kánaán könyve. Elbeszélések. U. o., 1919. Athenaeum. 102 l.

– U. az. Ld. Modern kvtár, 550/553.

– A kápolnai földosztás. Ld. Károlyi-kvtár, 4.

– Kárpáti kaland. Ld. Új Színpad kvtára, 2.

– A kristály palástja. Ld. Filléres kvtár, 136.

– A komáromi fiú. Ld. U. o., 166/167.

– A legszebb mesekönyv az ifjúság számára. Bp., [1918]. Tolnai Világlapja ny. 96 l.

– A magyar Jakobinusok. Ld. Képes­hét kvtára. [7].

– Mákvirágok kertje. Bp., 1914. Frank­lin. 240 l.

– Margit története és egyéb elbeszé­lések. Bp., [1914], Tolnai Világlapja ny. 190 [1] l.

– A Miatyánk évéből. (Pest 1918—19-ben.) Feljegyzések. U. o., 1920. Rácz V. 158 l. 15·—

– Napraforgó. Ld. Kultúra regény­tára, 28.

– A 42-ős mozsarak. Regény. Mühlbeck Károly rajzaival. Bp., 1915. SingerWolfner. 181 l. 2·—

– Az oltárterítő. — Csillag a Kárpá­tok felett. 2 elbeszélés a kurucvilágból. 2.   kiad. U. o., [1920]. Hajnal.

U. az. Ld. Óperenciás könyvek, [1].

– Őszi utazások a vörös postakocsin. Bp., 1917. SingerWolfner. 205 l. 5·—

– Összegyűjtött munkái. Bp., 1914. SingerWolfner.

– A vörös postakocsi. 207 l.

– A francia kastély. 2 191 l.

– Szindbád utazásai. 186, 5 l.

– Palotai álmok. 218 l. – 2. kiad. [1918.]

– Púder. Elbeszélések. 222, 2 l. – 2. kiad. [1918.]

Andráscsik örököse. Regény. 221 l. – 2. kiad. [1918.]

– A víg ember bús meséi. Elbeszélé­sek. 220, 2 l. – 2. kiad. [1918.]

– A podolini takácsné. Elbeszélések. 221, 2 l.

– Őszi utazások a vörös postakocsin. 205 l. – 2. kiad. [1918.]

– Palotai álmok. Regény. Bp., 1914. SingerWolfner. 218 l. 4·—

– Pest. 1916. Békéscsaba. 1917. Tevan A. 6, 181 [3] l.

– Pest ezerkilencszáztizenötben. Bp., 1915. Dick M. 220 l. 3·—

– Pesti album. Feljegyzések és el­beszélések. U. o., 1919. Franklin. 150, 2 l.

– Petit. Ld. Tevan-kvtár. 98/99.

– Piros és a többiek. Ld. Magyar kvtár, 698.

– A podolini kísértet. Ld. Athenaeum kvtár, 65.

– A podolini takácsné és a többiek. Bp.. 1911. SingerWolfner. 197 l. 3·50

La Prauloj. Ld. Kolekto de hungara esperantisto, 6.

– A próbabál. Ld. Monológok, 200.

– Szindbád. – A feltámadás. Bp., 1916. SingerWolfner. 155 l. 2·50

– U. az. 2. kiad. 1916. U. o.

– Szindbád ifjúsága. Próza. Bp., 1911. Nyugat ny. 193 l.

– Szindbád ifjúsága és szomorúsága. 1—2. köt. [A címlapot és szövegképeket Kürthy György rajzolta.] U. o., 1917. Táltos. 162, 155 l. 7·—

– Szindbád utazásai. Elbeszélések. U. o., 1912. SingerWolfner. 186 l. 3· 50

– Tótágas. Elbeszélések. U. o., 1919. Pallas. 137 l.

– Az útitárs. U. o., 1919. Franklin. 129 l.

– Az utolsó honvédek. Mühlbeck Ká­roly rajzaival. U. o., [é. n.]. SingerWolfner. 78, 46 l. Kötve 2·80

– U. az. Ld. Filléres kvtár, 332/333.

– Az utolsó vörössipkás és más tör­ténelmi elbeszélés. Ld. U. o., 340.

– A víg ember bús meséi. Bp., 1914. SingerWolfner. 220 l.

– A vörös postakocsi. U. o., 1913. 238 l.

– U. az. 2. kiad. U. o., 1913. 205 [2] l.

– U. az. 4. kiad. U. o., 1920. 167 l.

– A zenélő óra. Ld. Magyar kvtár, 806.

Zoltánka. Szomorújáték 1 élőkép­ben és 3 felv. Bp., 1913. Franklin. 100 l.

[Kozocsa Sándor]

 

(Magyar Könyvészet, 1911-1920. I. köt.
Bp. 1939, Kir. M. Egy. Ny. 528-529. p.)