LELŐHELY-MUTATÓ

Szeptember.

Világ. 1910. 136. sz.

Önéletrajz. I.

Pesti Futár. 1913. 298. sz.

Önéletrajz. II.

Az Érdekes Újság Dekameronja. I. Bp. (1913), Légrády. 121-125. l.

Gordonkázás.

Pest 1916. Békéscsaba 1917, Tevan. 16° 39-45. l.

Messze pirosló tájak.

Pest 1916. Békéscsaba 1917. Tevan. 16° 25-31. l.

A hírlapíró.

Magyarország. 1917. 14. sz.

A vörös postakocsi.

Figáró. 1918. 2. sz.

A forradalom...

A diadalmas forradalom könyve. A népkormány tagjainak, a forradalom szereplőinek és 75 magyar írónak önvallomása.
Bp. (1918), Légrády. 67-68. l.

A forradalom szigetén.

Déli Hírlap. 1918. 347. sz.

A nőkhöz többet nem írok verset. (Egy memoárból.)

Pesti Futár. 1919. 586. sz.

Esti olvasmányok.

Pesti Futár, 1919. 593. sz.

A mesemondóhoz.

Magyarország. 1921. XII. 25. sz.

Könyvekbe menekülő élet.

Magyarország, 1922. IX. 19. sz.

Karácsony este.

Magyarország. 1922. 293. sz.

Önéletrajz. III.

Az Est Hármaskönyve. Bp. 1923. Az Est – Pesti Napló – Magyarország. 420-422. l.

Mi lesz az érettségi vizsgával, fiatalember?

Pesti Napló. 1923. 291. sz.

A Magyarország emlékkönyvébe.

Magyarország. 1923. XII. 25. sz.

Az öreg Krúdy.

Magyarország. 1923. 101. sz.

Ifjú írókhoz!

Könyvek útja és egyéb írások. Küzdő és kezdő írók első antológiája Krúdy Gyula előszavával. Bp. 1923. Tolnai Világlapja. 5. lap.

A szigetlakó álmai.

Az Újság. 1923. V. 6. sz.

Nyíri emlék.

Nyíregyháza az örökváltság századik évében. Nyíregyháza 1924. Jóba Elek könyvnyomdája. 9-47. l.

Őszinte nyíregyházi kalauz.

Reggeli Hírlap. 1924. IX. 17. sz.

Vallomás.

Magyarország. 1924. III. 2. sz.

Mink maradt meg a múlt századból?(Élettörténet.)

Magyarország. 1924. X. 21. sz.

Születésnapom az új században.

Magyarország. 1924. 244. sz.

Vidéki bál 1925-ben Magyarországon.

Magyarország. 1925. 34. sz.

A 47-ik esztendő dicsérete.

A Reggel. 1925. 43. sz.

Mikor az író találkozik regényalakjaival.

Magyarság. 1926. 294. sz.

A mai Margitsziget.

Szent Margit. Mesemondás. Bp. 1927, Magyarország 16° 134-154. l. (A Magyarság Könyve. 1.)

50-ik karácsony.

Pesti Futár. 1928. Karácsonyi sz. 68-70. l.

Amikor színésznőt szöktettem Debrecenben.

Színházi Élet, 1928. 42. sz.

Az anyaszívek alatt pihegő magzatok.

A Reggel. 1928. 36. sz.

Az utas előszava.

A Reggel. 1928. 12. sz.

Boldogult úrfikoromban.

A Reggel. 1929. 13. sz.

Első utazás röpülőgéppel a Nyírségbe.

A Reggel, 1931. 24. sz.

Egy könyv margójára, vagy hogyan lettem könyvkiadó?

Literatúra. 1931/32. 591-594. l.

Krúdy Gyula látogatásai.

I. A nyíri házban.

II. A felvidéki házban.

III. A könyvek házában.

IV. Az ifjúkor házában.

V. A régi Belvárosban.

VI. A régi Józsefvárosban.

VII. Egy titok kipattanása – Szendrey Júliáról a század végén.

VIII. Bajok a főváros szép hölgyeivel.

Budapesti Hírlap. 1930. 75 (IV. 2.) –86 (IV. 15.), 134 (VI. 15.) –141 (VI. 25.), 143 (VI. 27.) –150 (VII. 5.). sz.

Urak, betyárok, cigányok.

Magyarság. 1932. 139 (VI. 23.) –162 (VII. 21.). sz.

Öreg úr sétája a Szigeten.

Magyarország. 1920. 222. sz.

[Kozocsa Sándor]

 

(Vallomás. Magvető, 1963. 445-447. p.)