Utószó egy fényképhez

 

A fénykép a Magyar Irodalmi Lexikon első kötetének 715. oldalán jelent meg, aláírása: Krúdy Gyula lányával és fiával.

Nem mindenkinek a képe jelenik meg lexikonban, nem ám; a lexikont azok for­gatják, akik új, ismeretlen adatra akar­nak bukkanni, és ha már a kép ott van, hadd döntse el az „És” minden olvasója maga, mennyire érdemelte meg a „lá­nya és fia” ezt, a megbecsülést, hogy az apa oldalán őket is megörökítették.

Az apa balján fia áll: Gyula.

Az utolsó Krúdy Gyula, egyben ő volt az ifjabb még huszonkilenc évvel apja halála után. Ez az állapot volt élete leg­főbb dekóruma, soha nem is akart semmi egyéb lenni. Bajuszát is megörökítette. a fénykép, a bajuszt, melyet apai örökségként őrzött, s egyetlen alkalommal vált meg tőle. Egy szép asszonyt kísérgetett, és a férj számára árulkodóvá vált a jelleg­zetes dísz. Szindbád fia meghozta az áldo­zatot. Később óvakodott hasonlóan für­késző férj látókörébe kerülni, s az apára emlékeztető bajuszt bántódás többé nem érte.

Betegségében ágya mellett csatázott a kérlelhetetlen ellenféllel a nagyszerű em­ber és orvos, a fiú tisztelte és szerette őt, hiszen dr. F. J. is „krúdysta” volt.

Az apa jobbján állok szorosan hozzá húzódva.

Simultam apámhoz, simultam anyám­hoz, szinte minden egyéni vonás nél­kül nőve fel, egyéniségemről lemondva a tőlük kapottakért cserébe. Hogyan sáfár­kodtam az örökséggel? nem jól.

Apám szemeivel nézem a világot, de mivé lettek, dioptriáról-dioptriára romla­nak, mire jó, hogy az én kezeim is kes­kenyek, csak hamarább aszalódnak, szép homloka nálam barázdával telt meg. Sze­rettem a vígságot – még azok a táncok is kimentek a divatból, melyeket én már nem is jártam; szerettem a munkámat, s mire vittem, voltam vezető tanár hosszú évekig – de hivatalos elismerésben én sem részesültem, kinevezésre már nem találtattam méltónak.

A nagy magányos sírja mellett egyedül álltam halála harmincadik évfordu­lóján, az újságok nagybetűvel hozták a nevét, a kis kőtáblán alig lehetett kibetűzni a megkopott szavakat. Letettem a szeretet fehér virágait a kopár sírra.

Mindezek azonban már nem tartoznak a Lexikonra.

Krúdy Mária

[A szerző cikke nem tartalmazza a fényképet.]

 

(Élet és Irodalom, 1964/3. /január 18./ 6. p.)