Krúdy Zsuzsa:

„Akinek első őse szakács volt...”

Nincs még egy magyar író, aki úgy értett volna a gasztronómiához, s aki annyit írt volna erről a témáról, mint Krúdy Gyula. Igen vaskos kö­tetet tennének ki – ha kiadnák – ételekről, italokról, vendéglőkről, fo­gadókról, ottani hangulatokról szóló írásai.

Nemcsak arról írt, hogy mikor jó a pájsli, sódar, fogas és rák, hogyan kell elkészíteni ezt vagy azt a finom­ságot, mi minden kell az ízes hús­levesbe, hanem arról is, hogyan tapostatja meg a káposztát törzsvendé­geivel Aranka, a furfangos fogadósné és mennyire tud fájni az öreg pincér lába.

Boldogult urfikoromban című re­génye, a Bécs városához címzett te­rézvárosi sörházban játszódik.

Fentiek bizonyságául bemutatjuk egy érdekes levelét. (Részlet egy ké­szülő, Krúdy: Élettörténetem című könyvéből.)

 

Glück Frigyesnek, Pannónia Étterem

Kedves Barátunk!

Bothmer Jenő és Olty Tóni kedves barátaink május 5-én, este 8 órakor, Üllői út 85. földszint 2. számúúj lakásukbanlakásavató vacsorát rendeznek, amelyre a „Titánok” nevében szeretettel meghívunk. Hő óha­junk, hogy ezt a hét személyre szóló nem mindennapi vacsorát a Te elis­mert kitűnő konyhád főzze meg és szállítsa rendeltetési helyére.

Az első fogás magyaros töltöttkáposzta legyen. Ez étellel kapcsolatban en­gedd meg kitűnő barátunk, hogy én, akinek első őse szakács volt Beatrice királynő budai udvarában, némi útbaigazítással szolgáljak.

A vékonyra vágott káposztát két nappal előbb főzesd meg jó puhára és csak azután rakasd beleösszefőzésrea szükséges kellékeket, nevezete­sen: vastag marhaszegyet, füstölt disznóhús zsírosabb részeit, nem feledkez­vén meg az oldalasok, csülkök, körmök, pirított füstölt szalonnák, ízesítő fűszerek, bors, paprika, babérlevél, kaporról sem.

Drága Frigyesünk, nyomatékosan figyelmeztetlek, amennyiben e híres ele­delből a felsorolt kellékek bármelyike hiányoltatnék, leesik fejedről a gaszt­ronómia babérkoszorúja, amellyel csak nem régen ékesített a Budapesti Vendéglős Ipartestület.

Második fogás, apróra pirított töpörtyüs juhtúrós galuska legyen. Amennyiben akadnának közöttünk kákabélűek, ezek részére rummal leöntött csurgatott palacsintát javallok.

Italok dolgában teljes szabadkezet adunk.

Meleg baráti üdvözletünkkel:

Krúdy Gyula

Budapest, 1901. április 29.

 

(Vendéglátás, 1976/8. /augusztus/ 14. p.)