2015-


2015

A. Horváth András: Féja Géza otthonra talált Óbudán. Beszélgetés Féja Endrével, édesapja hagyatékának gondozójával. = Óbudai Anziksz, 2015/16/tél.

Gintli Tibor: The Hungarian writer of the Lost Time. Memory and Poetical Imitation in Krúdy Gyula’s Works. Ed. by – –. Jyväskylä, 2015, University of Jyväskylä. 188 p. /Spectrum Hungarologicum Vol. 8./

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula nyírségi lábnyoma. = – – : Kutyák a babakocsiban. Tanulmányok, esszék. Miskolc, 2015, Felsőmagyarországi K. 248-251. p.

Kemény Gábor: A „tárgyias” Krúdy. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2015/2. 37-45. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Kemény Gábor: Krúdy Gyula vadszőlőlevelei. Az ellentét szövegszervező funkciója a Vadszőlő három írásában. = Magyar Nyelvőr, 2015/3. 270-281. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között. = Óbudai Anziksz. – 1. rész. Óbuda Krúdy Gyula és Gelléri Andor Endre tükrében. 2015/nyár. 5. rész Az Óbudák között. 2016/nyár. 6. rész Az ódonságok városától a legsötétebb évig. 2016/ősz.

Szénási Zoltán: Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2015/4. 569-573. p.

Tóth Vilmos: Mészkőbe faragott ködlovag. = Óbudai Anziksz, 2015/ősz. 47-49. p.

Vig György: A Viharsarok szerzője Szindbád megálmodójáról. Féja Géza: Krúdy legendái. = Óbudai Anziksz, 2015/16/tél.

Vígh Imre: Szindbád és Prikk. = Szövegek közt (Szeged), 2015. 19. köt. 2-27. p.

Zeke Gyula: „A soha meg nem ismétlődő magyar.” = Óbudai Anziksz, 2015/ősz.

2016

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Bp. 2016, Tinta K. 238 p.

2017

Kiss Gábor beszélget Kemény Gáborral: „…nem kell aggódnunk Krúdy jövője miatt.” = cultura.hu, 2017. március 20.