2015-


2015

Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test. = – – : Rejtett fényforrások. Bp. 2015, Kijárat. 79-85. p.

Antal Attila: Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy Gyuláról. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2015/1. 201-205. p.

Balogh Gyula: Krúdy Gyula biedermeieres háborús publicisztikái. = Irodalomismeret, 2015/4. 146-158. p.

Budai László: Krúdy Gyula várpalotai kötődése. = Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Szerk. – – . Várpalota, 2015, Thury-Vár Nonprofit Kft.–K. Gy. Városi Kvt. 180-188. p.

Gintli Tibor: The Hungarian writer of the Lost Time. Memory and Poetical Imitation in Krúdy Gyula’s Works. Ed. by – –. Jyväskylä, 2015, University of Jyväskylä. 188 p. /Spectrum Hungarologicum Vol. 8./

Horváth András, A.: Féja Géza otthonra talált Óbudán. Beszélgetés Féja Endrével, édesapja hagyatékának gondozójával. = Óbudai Anziksz, 2015/16/tél.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula nyírségi lábnyoma. = – – : Kutyák a babakocsiban. Tanulmányok, esszék. Miskolc, 2015, Felsőmagyarországi K. 248-251. p.

Kasza Péter : Magyarország 1526-ban. Krúdy királyregényei. = Korunk (Kolozsvár), 2015/8 . 30-38 . p .

Kányády, András: L'universe de Gyula Krúdy. Dir. – –. Genève, 2015, Éditions des Syrtes. 260 p.
Michel Crépu: Krúdy, un écrivain à surprises 9
Anne-Rachel Hermetet: Lire Krúdy en France 21
Zoltán Z. Varga: Topographies imaginées: la représentation du Nyírség dans l’œuvre de Gyula Krúdy 32
Balázs Ablonczy: «Feu ma jeunesse dorée». Une région multiethnique dans la prose de Krúdy: Zips/Spíą/Szepesség. 43
Anna Fábri: Budapest dans l’œuvre de Krúdy 52
György Tverdota: «Sept Hiboux», une topographie de la vie littéraire budapestoise 74
Gergely Angyalosi: Temps d’or, ou Buda-Pest, femme double et capitale 84
Julia Bavouzet: Krúdy et les Slovaques: une représentation de l’Autre 95
Clara Royer: Gyula Krúdy et la belle juive: entre cliché littéraire et fantaisie éthique 116
Ákos Cseke: Un Krúdy misogyne? Le compagnon de voyage des femmes 133
Guillaume Métayer: Un Krúdy nietzschéen? La décadence dans «Dernier cigare à la taverne du cheval gris» 144
Marc Martin: Étel/Élet: considérations sur «La Vie est un songe» de Gyula Krúdy 164
Gabrielle Napoli: «Courses d’automne»: imaginaire du désir 173
Mihály Szegedy-Maszák: L’autofiction dans l’œuvre de Krúdy 189
Mateusz Chmurski: La portée testimoniale de l’écriture: Krúdy, Csáth 200
Tibor Gintli: «Jeunesse de Sindbad» et «Les Mille et Une Nuits» 212
Sándor Kálai: Les récits d’un cœur de papier. Krúdy sur les traces des romanciers du réel 229
Paul-Victor Desarbres: Pistoli ou le «Falstaff hongrois»: Krúdy et Shakespeare 244
András Kányádi: Dickens ou la poétique des fantômes chez Krúdy 266

Kemény Gábor: A „tárgyias” Krúdy. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2015/2. 37-45. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Kemény Gábor: Krúdy Gyula vadszőlőlevelei. Az ellentét szövegszervező funkciója a Vadszőlő három írásában. = Magyar Nyelvőr, 2015/3. 270-281. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Ludányi Szilvia: Krúdy Gyula: Szindbád novellák. Az emlékezés szerepe az elbeszélésekben és a Szindbád című filmben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2015. 34 p.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között. = Óbudai Anziksz. – 1. rész. Óbuda Krúdy Gyula és Gelléri Andor Endre tükrében. 2015/nyár. 5. rész Az Óbudák között. 2016/nyár. 6. rész Az ódonságok városától a legsötétebb évig. 2016/ősz.

Szénási Zoltán: Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2015/4. 569-573. p.

Tóth Vilmos: Mészkőbe faragott ködlovag. = Óbudai Anziksz, 2015/ősz. 47-49. p.

Varga Károlyné: Krúdy Gyula palotai emlékei. = Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Szerk. – – . Várpalota, 2015, Thury-Vár Nonprofit Kft.–K. Gy. Városi Kvt. 188-191. p.

Vig György: A Viharsarok szerzője Szindbád megálmodójáról. Féja Géza: Krúdy legendái. = Óbudai Anziksz, 2015/16/tél.

Vígh Imre: Szindbád és Prikk. = Szövegek közt (Szeged), 2015. 19. köt. 2-27. p.

Virágh András: Az írás immaterialitása. (Fantasztikum és medialitás a romantikus és modern magyar prózában.) (Disszertáció.) (Tézisek magyarul.) (Tézisek angolul.) Bp. 2015, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola. 205, 11, 11 p.

Zeke Gyula: „A soha meg nem ismétlődő magyar.” = Óbudai Anziksz, 2015/ősz.

2016

Czeglédi István: Márai Sándor és A gyertyák csonkig égnek című regénye. = Debrecen, 2016, DEA. (Hallgatói dolgozat.)

James, Adam Scott: Sunken memories and the deeper layers of reality. Gyula Krúdy and the sensory experience. 2016, CEU. 20 p.

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Bp. 2016, Tinta K. 238 p.

2017

Kelecsényi László: Egy asszonyság sorsa. = terasz.hu, 2017. március 21. Tekintet – Kulturális szemle.

Kiss Gábor beszélget Kemény Gáborral: „…nem kell aggódnunk Krúdy jövője miatt.” = cultura.hu, 2017. március 20.

Simoncsics Péter: Krúdy Gyula tudományáról dokumentumregénye, A tiszaeszlári Solymosi Eszter művészete kapcsán. = Múlt és Jövő, 2017/1. 30-43. p.

Szántó András: A Kéhli vendéglő és újkori romantikája. = Óbudai Anziksz, 2017/3. (tavasz) 11-14. p.

2018

– – : „A Nyírség álmodója.” = nyiregyhaza.hu, 2018. január 21.

– – : „Szindbád útja” a Városligetben. = orientpress.hu, 2018. október 16.

Gergely Kristóf: Krúdy Nyíregyházája. (Pályázat.) Nyíregyháza, 2018. augusztus 24.

Jánossy Lajos: A hét prózája – Kellér Andor: Gyula úr. = litera.hu, 2018. október 1.

Mizsur Dániel: Név és identitás problémája Krúdy Gyula Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson című elbeszélésében. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2018/2.

Pethő József: Női szerepek és a nő metaforikus konceptualizációja Krúdy Gyula műveiben. = Irodalomismeret, 2018/2.

 

*