Könyvek szemléje

[…]

Krúdy Gyula: Három király. (Franklin-Társ.)

Krúdy kevéssé ismert, három összefüggő tör­ténelmi regényét (Mohács, Festett király, Az első Habsburg) foglalja magában. Lajos, Sza­polyai, Ferdinánd és Mária a hősök s körülöt­tük hű és pártos urak meg néhány humanista, kalandor, luteránus és zsidó. „A történelem­ben megtaláljuk a puszta tényeket, de a töb­bit a fantáziára bízzák a tudósok, mindenki­nek: költőnek vagy vándorlegénynek a fantá­ziájára” — írta egyhelyütt Krúdy. Nos, az ő fantáziája nem egy kor sokfelé ágazó pro­blémáit, csupán mozgató embereit állítja elénk s ragyogó képeket varázsol elő a múltból. Költői hitelű rekonstrukciói a magyar lélek és (táj örökkévalónak tűnt formáiban gyökerez­nek. Nagy jeleneteket nem szívesen regényesít meg, inkább intim helyzeteket idéz fel. Hősei ínyenc élvezettel, hosszasan lakomáznak s közben országos dolgok is szóba kerülnek. Ismerjük kedvenc ételüket, nyavalyáikat és szenvedélyeiket. Érezzük a tanácskozó urak csizmamázának szagát, magunk előtt látjuk a kalácsképű, szilvaszemű Ferdinándot, az öz­vegyi nagykendőben didergő Máriát s halljuk Szapolyai asszonyos hangját. Naív és roman­tikus történetszemlélete veszedelmeit jobbára kikerülte, s bár akadnak fakó és száraz lap­jai is, reális ízzel ábrázolt alakjai legszebb lá­tomásaik közé tartoznak.

(Kulcsár Adorján.)

[…]

 

(Diárium, 1944/3. /március/ 46. p.)