KIS TÜKÖR

 

KRUDY GYULA Őszi verse­nyek c. kis könyve 1922-ben je­lent meg Bécsben. Megvolt az oka, miért nem adhatták ki ak­kor Magyarországon. Most a Vá­lasz kedveskedett előfizetőinek e pompás kis remekmű bibliofil kiadásával. Knerék nyomtatták Gyomán, Szabó Vladimir stílu­sos tollrajzokkal ékesítette, öröm kézbe venni, hát még elolvasni. Krudy kevés szatírát írt, de ez a javából való. Persze az ő sza­tírája nem sért, nem mar, inkább mosolyogtat, de mindenképen fi­guráinak elevenére tapint. Ez a finom gúny még ingerlőbbé teszi ragyogó stílusát, melynek kísér­teties varázslatára elénk tűnik a ferencjózsefkori pesti élet tün­döklő romlottsága.

[…]

(k[ulcsár]. a[adorján].)

 

(Diárium, 1947/húsvéti szám. 33.)