Krúdy világa

Írta: KUTASI KOVÁCS LAJOS

Krúdyhoz én is – mint oly sokan az író halála után – ke­rülő úton jutottam el. S azt is megvallom – elég későn. Alig néhány esztendővel ezelőtt.

A fiatalság lázadásában és forrongásában Szabó Dezső volt a bálványom, akinek irreális romantikáját – valóságnak, magyar valóságnak véltem. Együtt lázadtam „Az Elsodort Falú” Farkas Miklósával és a „Segítség” Bőr Bálintjával, a jövő eposzát Böjthe Jánosban véltem kiteljesülni s a hulló világot Farczády tiszteletesben láttam, aki talán a legvalósá­gosabb alakja a szabódezsői vi­lágképnek.

Aztán magával ragadott Mó­ricz Zsigmond életízű valósága, a maga robusztus erejével. Mó­ricz nem dörgött Ítéleteket em­berek, osztályok és társadalmak felett – hanem ábrázolt. S ez a valóságos ábrázolás döbbenetesebb, mint a szabódezsői ítélet.

Csodálatba ejtett a magyar nyelv művésze, mágusa, Kosz­tolányi Dezső és egyre többet láttam meg Karinthy Frigyes sokoldalúságából, humorából és bölcsességéből, szókimondásából és emberségéből. Török Sándor regényeit hamar szívembe zár­tam – az „örök vasárnapok”-at éppúgy, mint a „Tolvaj ok”-at s a vidéki primadonna édes-bús történetét. Kodolányi János roppant történelmi regényei rég elmosták Herczeg „Pogányok” című regényének emlékét. Ismertem és szerettem a népi írókat – sokfelé elkalandoztam a magyar irodalom mese-erde­jében, ám Krúdyhoz nem jutot­tam el.

Egyik barátom adta kezembe Márai Szindbád-regényét s ezen keresztül értem el Máraihoz is, Krúdyhoz is. Mert a könyv után felszálltam Szindbád vitor­lására és a „vörös postakocsira” – elcsatangoltam az „Aranykéz utcába”, kilestem a margitszigeti randevúkat, isme­rősöm lett az a Tabán, hol soha nem jártam, melyet soha nem láttam, hisz amikor látó szem­mel Pestre kerültem, már rég nem is létezett. Farkas Miklós lázadó félelmetes zsenialitása helyett jobban érdekeltek már Rezeda Kázmér kalandjai.

Csodálatos nagy utazásokra vitt el Szindbád – rozsdaverte erdőkbe, heje-hujás dáridókra, farsangi maszkabálra, nagy­ivó cimborák közé. Megismer­tem a „Hét hollót”, hallgattam Zuboly és Reinitz vitáját s együtt imbolyogtam a ferenc­városi és józsefvárosi utcákon, a darvadozó Cholnoky Viktor­ral és a rejtélyes Esperessel. Megtanultam, hogy a Kutya­villában a legjobb a halászlé s a tabáni Mélypincében és az óbudai Kéhlinél a legjobb a bor. Megismertem Hubertet, a London főpincérét és tudom már, hogy Bródy Sándor szo­bájában a Margitszigetem hol függött szegre akasztva a gyú­ródeszka – mert a „Nap Lo­vagja” az „Ezüstkecske”, a „Dada” s a „Tanítónő” írása közben kitűnő gulyásleveseket is készített, melyekhez a csipetkét maga gyúrta és szaggatta.

Mindez nem is lenne olyan különös, ha a Krúdy-könyveket valahol Budán, vagy Egerben, Sopronban, Veszprémben, talán Badacsonyban, vagy Füreden olvasom. Ám éppen az a cso­dálatos, hogy Krúdy ide, a ten­geren túlra hozza el mindezt – s valahányszor menekülni aka­rok a mából és az idegenségből valami csodálatos világba, be­leolvasok valamelyik Krúdy könyvbe s már nyerítenek és kapálnak a „vörös postakocsi” elé fogott lovak, duzzad Szindbád hajójának vitorlája s távoli utakra visznek. Izeket érzek, zamatokat és illatokat – hárs­fák és orgonák illatát – han­gokat hallok – felbugyborékoló nevetést, vagy annak a mély­hegedűnek a hangját, amelyen nem játszik már évtizede sen­ki sem és megszólal magától.

Most magával Krúdyval ismerkedek – Krúdy világával. Azzal a világgal, amelyben ő élt, az író, a titokzatos Szindbád, a magyar irodalom nagy és rejtélyes magányosa. A nyír­ségi tájról kisérem el a podolini piaristákhoz, a debreceni és nagyváradi redakciókba, a múlt századvég Pestjére. Mege­levenedik a békebeli Pest-Buda, Ady Endre éjszakái, a zseniális őrültek, írók, költők, .hírlapírók, ős-bohémek, artisták, kóristalányok, éjjeli pillangók s velük együtt a nagy ivások, mulatsá­gok, párbajok, tréfák, szerel­mek, vallomások, hazugságok, sikerek, balsikerek. Majd az első világháború haláltánca, mely után annyira megválto­zott az élet arca. Ebben a világ­ban már nem találta meg he­lyét, Krúdy Gyula. Inkább el­ment a fekete vitorlással az örök tájak felé, hogy ködlovag regényalak legyen ő maga is.

Ami végeredményben már az életében is volt.

 

(Délamerikai Magyar Hírlap /Sao Paolo, Brazília/, 1964. /november 15./)