[…]

KRÚDY GYULA: Arany­idő A templárius. A Szép­irodalmi Kiadó népszerű so­rozatában ezúttal a nagy író két kisregénye jelent meg. Az Aranyidő „szabályszerű” Krúdy-írás: budapesti szá­zadvége – és két fiatal sze­relme. A templárius azon­ban különleges helyet fog­lal el az életműben: törté­nelmi regény. Benne szo­katlanul nyers realizmussal ábrázolja a tatárjárás korát – de persze itt sem a törté­nelmi tabló, hanem az egyé­ni sorsok érdeklik elsősor­ban. A veszprémi apáca-főnökasszony és a templá­rius lovag szerelmének bo­nyolítása különösen kedves munkája lehetett, mert éle­tében sokat emlegette, s még álnévül is gyakran hasz­nálta a Templárius nevet.

[…]

L[ajta]. A[ndor].

 

(Film Színház Muzsika, 1960/12. /március 18./ 44. p.)