IRODALOM

 

Őszi utazások a Vörös Póstakocsin

Krudy Gyula új regénye

A Szindbád-cikluson kívül a Vörös Postakocsi volt az. amelynek Krudy Gyula az irodalomban való rangját köszönheti. Az író nosztalgia és kabala erejével ragaszkodik ahhoz a művéhez, amely őt naggyá tette. Jókai a Nábobot folytatja a Kárpáthy Zoltánban, Dumas Három muskétását egy második regényben is félelmetes és csillogó kalandokon viszi tovább, a nagy Balzac pedig Rostignac és Birotteau polgártársakat sétáltatja végig újabb és újabb köteteken. Krudy Gyula is újra kinyitja hát a legendás vörös postakocsi ajtaját Alvinczy Eduárd, e nagyszerű magyar satrapa (félig európai szerencselovag, félig ázsiai kán) előtt. Rezeda Kázmér alakjában a költő is tovább andalog. Andalog? Nem. Már messze meghaladtuk a szentimentalizmust, öregek lettünk, és bölcsek, egy hatalmas ebéd többet ér az álomban lehelt kézcsóknál, az éjszakában nem a hold a fontos, hanem a dunna és a hálósipka, az ágy leszen tiszta, kényelmes és magányos. Krudy, a költő, férfias bölcsességbe hajlott, Buddha tanai fölött révedezik. Megerősödött, új, teli és érett hangot üt meg. Tovább fejleszti, amit eddig csinált, de most másképpen csinálja, nem vált hűtlenné eddigi magához, mégis a hegedű most másként szól, mint azelőtt. A mostani hang az igazibb, az erősebb, az emberibb. Nem fáradt el, de lehiggadt és a lírai és novellisztikus hangból egy természetes fejlődés útján tér át a magyar regényírás nagy mestereinek opulens, gazdag, cselekedetes, fordulatos világába. Tessék elolvasni a könyvben a pozsonyi ebédről szóló fejezetet. Ez már a tiszta Jókai. A Nábob szerzője se látta különbül a magyar bőséget, a magyar gazdagságot, a magyar jólétet, amely egy bizonyos fokon már nem kevély lustaság, hanem mélységes filozófia. Krudynál az. Sosem volt olyan őszinte, olyan igaz, mint ebben a munkájában. Ez a Krudy Gyula legszebb könyve. Fejlődésének most van tetején. 

L[akatos]. L[ászló].

 

(Pesti Napló, 1917/165. /július 1./ 17. p.)