IRODALMI KRÓNIKA

 

ADY HALÁLÁNAK huszon­kilencedik évfordulójára a fe­lejthetetlen kortárs, Krúdy Gyu­la néhány karcolatát és novel­láját gyűjtötték össze kisregén­nyé és adták ki «Ady Endre éjszakái» címmel. Szép és mél­tó megemlékezés ez a finom kis kötet, amely majdnem új Krúdy-regénynek nevezhető, mert egy része valóban az eddig kiadat­lan kéziratok közül származik, s a többi is közel huszonöt esz­tendeje jelent meg a Nyugat-ban és a Világ-ban. Krúdy-regényről ma méltatást vagy, akár csak ismertetést írni több mint nevetséges; ezért csak megjelenését jelentjük be abban a biztos tudatban, hogy a Krúdy-connaisseuröknek igazi ünnepi csemege lesz.

[…]

Laurentius [Lőrincz Mária]

 

(Magyar Nemzet, 1948/32. /február 8./ 4. p.)