IRODALMI KRÓNIKA

 

AZ ÖRVENDETESEN SZA­PORODÓ Krúdy-sorozat leg­újabb darabja az «Asszonysá­gok díja», ez a különös, álom­járó, realizmusában is fantaszti­kusnak ható regény. Krúdy a múlt írója volt, a jelen pillanat­nál mindig jobban vonzotta az, ami kissé már távolodik, s ha értő kéz nem nyúl utána, ment­hetetlenül ködbevész. Idegenke­dett attól, hogy élesen rajzolt, pedánsan hiteles figurákat me­revítsen egymásmellé, inkább könnyű fátyolt borított rájuk, amely lágy csillogásában plasz­tikussá és életteljessé varázsolta még a legegyszerűbb, legközna­pibb alakokat is. Az «Asszony­ságok díja» talán legékesebb példája annak, milyen mélysé­gek fölött csapong az a lepke­könnyű csevegés, amely a Krúdy-rajongókat újra meg újra elbű­völi.

[…]

Laurentius [Lőrincz Mária]

 

(Magyar Nemzet, 1949/118. /május 22./ 4. p.)