Krúdy család. A család Nógrád megyében Szécsény-Kovácsiban közbirtokos és a XVII. században nyerte czimeres nemes levelét, 1671-ben Krúdy Judit Steffanides János evang. lelkész neje.

Czimerük a paizs kék udvarában fészkén ülő pellikán fiait melle vérével táplálja, fölötte a paizs két szögletében két aranycsillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján könyöklő férfi kar, kivont kardot tart. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Ismert törzsük György, kinek fia P á l 1775-ben prókátor, ugy látszik Zólyomból ez költöz 1755. előtt Nógrádba. A családfa következőleg jő le

A családfán álló II. János 1832–1846-ig Nógrád megyei vár nagy volt. Meghalt 1855-ben. Neje meghalt 1844-ben.

Ez ágazat kath. vallású.

A család neve a XVII. és XVIII. században gyakran Crudi-nak is iratott.

Ugyan e családból, de úgy látszik – még a nemesités előtt külön szakadt ágazatból született 1735. oct. 26-án Zólyomban Crudi Dániel (Crudi János szabó mester, és Burián Zsuzsanna fiok), ki 1763-ban beszterczei, 1782-től pozsonyi evang. lelkész, 1802-től a Dunán inneni kerület superintendense lön. Meghalt 1815. dec. 18-án [1]).[1] ) Haan Lud. Jena Hungarica p. 69.

 

(Nagy Iván: Magyarország nemesi családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal.
Pest, 1895, Ráth. V. köt. 471-472. p.)