Örkény István irodalmi krónikája: NOVELLÁT NEM?

 

A KÖNYVES NEM TUDJA eladni. Tehát a kiadó nem meri kiadni. Regényt még valahogy, verseket úgy-ahogy, de novellát sehogy... „Kérem, a magyar közönség nem szereti! Tűröd ezt, olvasó? Ügy bán­nak veled, mint egy hibbant királyfival. Óvnak a huzattól, a szeszesitaltól és az izgató könyvektől. Ad usum delphini nyomják a könyvet; van benne szerelem, adagolt izgalom, hepiend — hogy meg ne ártson. Megkímélnek mindentől, amit — állítólag — nem szeretsz...

IRGALOM, OLVASÓ! A novella nem műhelyforgács. A novella nem melléktermék. A novella teljes értékű műfaj. Rövid, mint egy sikoly. Tömör, mint egy sürgöny. A novella szűkszavú, mint egy költemény, de a jó novellában mégis hatalmas történelmi erők csapnak össze, akár a drámában s benne növekednek s gyülekeznek a társadalom erői, csak úgy, mint egy regényben.

DE JÓ MAGYAR REGÉNY alig akad egy pár. S nagy novella? Özönnel! Csak az írókra emlékeztetek s csak a már halottakra. Mikszáth, Gárdonyi, Tömörkény, Ambrus, Bródy, Krúdy, Móricz, Szomory, Karinthy, Kosztolányi, Csáth, Pap Károly és Gellért Andor Endre... Csaknem a teljes prózai irodalom, úgy-e? S az egy Móriczot kivéve, valójában mind modern novellista volt Mert a magyar prózai hagyo­mány nem a dráma s nem a regény, hanem a novella. A novella az író tizenharmadik próbája, a mesterség mustrája: becsüld meg te is, olvasó!

KÉT NOVELLA, két álom, Krúdy Gyula két könyvecskéje: a Pesti nőrabló és az Őszi versenyek, (Fehér Holló kiadás.) Honnan ered e bűvölet? Talán onnan, hogy 1849-ben az egész ország felébredt a rettentő valóra: Világosra. Krúdy nem. Krúdy tovább álmo­dott. Azt álmodta, hogy kivertük Paskievicset és Windischgrätzet. Szabadok, gazdagok és polgárok vagyunk... A legtisztább lélek és a legnagyobb író, aki a kancsal és hazug békében álmodott az igazi békéről, mely csupa lóver­seny, édesbús szerelem, szüret Badacsonyon és téli vadászat Po­dolinban. Van ember, aki megél Krúdy nélkül. Ő a legszegényebb szegény, mert sosem álmodik.

[…]

 

(A Reggel, 1947/49. /december 8./ 7. p.)