JEGYZETEK

 

BEVEZETÉS. – 1. a Krúdy-család multjára vonatkozó adatok részben a Nagy Ivánból, (Magyarország nemesi családai, Pest, 1895, V. k.) részben pedig Dr. Krúdy Andor ur szóbeli közléséből valók. – 2. V. ö. Szekfü Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. II. kiad. 215. 1. – 3. V. ö. T. k.: Kossuth fia. – 4. Önéletrajz a Pesti Futár 1928. évi karácsonyi mellékletében: „99 önéletrajz”. – 5. U. o. – 6. Sz. ut. 7. l. – 7. i. önéletrajz. – 8. U. o. – 9. Ezt a gondolatot az Egyetértés 1897. márc. 14-i ismertetése sugallta: Kálnay László „Jaj és kacaj” c. elbeszéléskötetéről. – 10. N. M. Qu. H. 2636. II. – 11. Lázár Miklós közlése, utalás rá: V. p. 160. l. – 12. Szinnyei: Magyar írók élete. VII. 342. l. – 13. V. p. 160. l. – 14. Ez első könyvét egyedül Szinnyei említi. Eszerint Esztergomban jelent meg; de ma már nem található sem az esztergomi, sem a fővárosi közkönyvtárakban, sőt még a könyvárusi forgalomban sem. Példányait, – bizonyára a sikertelenség miatt, – maga Krúdy semmisíthette meg. Tartalmára legfeljebb csak következtethetünk az egy év mulva megjelent Ü. f. c. kötetből. – 15. V. ö. pl. az E. ez évfolyamát. – 16. N. M. Qu. H. 2636. II. – 17. N. M. An. Lit. „Peres ügyk.” – 18. N. M. Qu. H. 2636. II. – 19. U. o. – 20. N. M. An. Lit. „Anyagi és peres ügyek”. (Bejelentő lap.) – 21. N. M. An. Lit. „Hivatalos átiratok”. – 22. N. M. Qu. H. 2636. II. – 23. U. o. – 24. U. o. – 25. V. ö. az egykoru napilapok tudósitásait. – 26. Reggel, 1928, aug. 21. – 27. Ny. 1933, I. 629. l. – 28. V. ö. Várkonyi Titusz cikkét: Magyar Hirlap, 1936. okt. 11. – 29. Schöpflin: i. cikk. Ny. 1933, I. 629 l.

KRUDY VILÁGA. – 1. Ny. 1910, I. 1013. 1. – 2. Ny. 1910, I. 1150. l. – 3. Ö. v. p. 172 l. – 4. V. ö.: H. sz., P. G., P. t., Szak. és B. e. – 5. Tanu, I. 13. l. – 6. P. t. 215. l. – *. P. G. 71. l. – 7. Sz. ut. 123. l. – 8. V. ö.: P. t., E. u., 16, v, c. – 9. Sz. ifj. és szom. 154-55. l. – 10. Kosztolányi D.: Esti Kornél, Génius, é. n. 19. l. – 11. U. o. 20. l. – 12. Hétköznapok és csodák, Révai, é. n. 5. l. – 13. Ny, 1909, I. 82. l. kritika Szini Gyula „Lelki kalandok” c. novelláskötetéről. – 14. Sz. ut. 34-35. l. – 15. Erotika és irodalom. Szent István, Bp. 1924. 160. l. – 16. N. M. Qu. H. 2636. II, „K. Gy. levelezése.” – 17. M. é. 32-33. l. – 18. Assz. dija 110. l. – 19. Assz. dija 53-54. l. – 20. i. cikk: Ny. 1933. I. 629.21. Minden pesti regényében érinti ezt a témát, de legkimeritőbben a H. b.-ban. – 22. V. ö. Dékány András: K. Gy. posthumus regénye. Magyarság, 1934. jan. 24. – 23. M. 7. l. – 24. Ny. 1931. I. 265. l.25. M. 208. l.

SZERKEZETEI. – 1. Az impresszionizmus művészete, Gyoma, Kner, 1922. 8. l.

BOLDOGULT URFIKOROMBAN. – 1. 302. l. – 2. 288. l. – 3. 299. l.

UJSÁGIRÓI MUNKÁSSÁGA. – 1. i. m. 261. l. – 2. M. é. 78. l.

 

KRÚDY-IRODALOM

 

A Krúdyt méltató ujságcikkek, kritikák nagyrésze közhelyeket ismétel, ezért mi csak a fontosabbakat említjük. A szövegben idézetteken kívül a következőket:

K. Gy.: Üres a fészek (ismertetés). E. 1897. 197. sz.

Kosztolányi Dezső: K. Gy. Élet, 1910, II. 431. l.

Szép Ernő: Szindbád. Ny. 1911, 905. l.

Várady István: Szindbád ifjúsága Ny. 1912, 288. l.

Várady István: Uj Színpad. Ny. 1912, I. 654. l.

Halasi Andor: K. Gy.: A vörös postakocsi. Élet, 1913, II. 125. l.

Ady Endre: K. Gy. könyve: A vörös postakocsi. Ny. 1913, II. 393. l.

Az Érdekes Ujság Dekameronja, Bp. 1914. I. köt. Rövid életrajz.

Havas Gyula: K. Gy.: Pest, 1916. Ny. 1917, I. 587. l.

Kázmér Ernő: K. Gy.: Napraforgó. Hét, 1919, 64. l.

Lázár Nikolaus: Ein ungarischer Schriftsteller im Jahre 1925. N. P. J. 1925, ápr. 12.

Kárpáti Aurél: K. Gy.: Boldogult úrfikoromban. Ny. 1930, I. 884. l.

Kállay Miklós: A ködlovag árnyba merül. Napkelet, 1933, 40. l.

Wagner Lilla: Afforizmák. Literatura, 1936, 56. l.

Komlós Aladár: Irók és elvek. Ny. 1937. 81. l.

Hevesi András: K. Gy. Apolló, 1936.

Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp. 1937, Grill, 192-201. l.

Kárpáti Aurél: Délibábok hősei. P. N. 1938. jan. 16.

Varga Károly: K. G. irói arca. Debreceni Szemle, 1938, 243. l.

 

KRÚDY MŰVEI

(AZ ELSŐ KIADÁSOK)

 

Szöktetés a kaszárnyából (és egyéb elb.) Esztergom, 1896.

Üres a fészek. (Apróbb tört.) Bp. Orsz. Irod. RT. 1897.

Ifjúság. (Rajzok és elb.) Bp. Pesti kvny. 1899.

A víg ember bús meséi. (Elb.) Bp. Légrády testv. 1900.

Az aranybánya. (Reg 2 köt.) Bp. Wodiáner testv. 1900.

Utazás a Szepességben. (Tört. elb.) Bp. Bh. kvt. 105. sz. 1901.

Hortobágy. (Ifj. reg.) Bp. Piros kvek. 12. sz. 1901.

Letűnt századok. (9 tört. elb.) Bp. Gelléri és Székely. 1902.

Kún László. (és egyéb tört. elb.) Kis kvt. 5. sz. 1902.

Pogány magyarok (és egyéb elb.) Bp. Lampell és Wodianer. 1903.

Hazám tükre. (A serdülő ifj. számára.) Bp. Beer és Tsa. 1905.

Diákkisasszonyok. Bp. S. és W. 1905.

Álmok hőse. (5 novella.) Bp. Rákosi. 1906.

A podolini kisértet. (Reg.) Bp. Rákosi. 1906.

A pajkos Gaálék. (Elb.) Bp. Rákosi. 1906.

A szakállszárítón. (Elb.) Bp. Rákosi 1906.

A cirkuszkirály. (Ifj. reg.) Bp. Fr. 1906.

A lumpok iskolája. Bp. Mozgó kvt. 18. sz. 1908.

Nyíri csend. (Elb.) Magyar kvt. 347. sz. 1909.

A negyvenes évekből. Bp. Petőfi kvt. 16. sz. 1909.

A bűvös erszény és egyéb elb.) Bp. Fr. 1909.

Andráscsik örököse. (Reg.) Bp. S. és W. 1909.

Utazás a Tiszán. (Elb.) Bp. Lampell. 1910.

Vörössapkások. Bp. Révai és Salamon. 1910.

Hét szilvafa. Bp. Magy kvt. 1910.

A komáromi fiú. (Tört. elb.) Bp. S. és W. 1911.

A király palástja. (Ifj. reg.) S. és W. 1911.

A podolini takácsné és a többiek. (Elb.) Bp. Rákosi. 1911.

Esti út. (Elb.) Bp. Ny. 1911.

Szindbád utazásai, Bp. S. és W. 1912.

A francia kastély. (Reg.) Bp. Rákosi. 1912.

Előre. De Ronche kapitány csodálatos kalandjai. (Elb.) Bp. S. és W. 1913.

Az utolsó vörössipkás (és más tört. elb.) Bp. S. és W. 1913.

A vörös postakocsi. (Reg.) S. és W. 1913.

Az utolsó honvédek. (Ifj. elb.) Bp. Filléres kvt. 332-3. sz. 1913.

Dévényi fazekas. (Uti elb.) Bp. Gelléri és Székely. 1913.

Puder. (Elb.) Bp. S. és W. 1914.

Palotai álmok. (Elb.) Bp. S. és W. 1914.

Mákvirágok kertje. (Kis reg.) Bp. Fr. 1914.

Első szerelem. (Elb.) Bp. Modern kvt. 426-27. sz. 1914.

Margit története. (és egyéb elb.) Bp. Tolnai. 1914.

A 42-s mozsarak. (Reg.) Bp. S. és W. 1915.

A zenélő óra. (Elb.) Bp. Magy. kvt. 806. sz. 1915.

Pest 1915-ben. (Feljegyzések.) Bp. Dick. 1916.

Petit. (Naplójegyzetek.) Bcsaba. Tevan. 1916.

Aranykézuccai szép napok. (Novellák.) Bcsaba. Tevan. 1916.

Szindbád feltámadása. Bp. S. és W. 1916.

Pest 1916-ban. (Feljegyzések.) Bcsaba. Tevan. 1917.

Őszi utazások a vörös postakocsin. (Reg.) Bp. S. és W. 1917.

Szindbád ifjúsága és szomorúsága. Bp. Táltos. 1917.

Annuska könyve. (Elb. fiatal lányok számára.) Bp. Tolnai 1917.

Napraforgó. (Reg.) Bp. Kultura regtár. 36. sz. 1918.

Bukfenc. (Reg.) Bp. Kultura regtár. 1. sz. 1918.

Kánaán könyve. (Elb.) Bp. Modern kvt. 550-3. sz. 1918.

A legszebb mesekönyv az ifj. számára. Bp. Tolnai, 1918.

Havasi kürt. (Ruszin Krajna kistükre.) RK-i népbiztosság. 1919.

Az utitárs. (Kis reg.) Bp. Fr. 1919.

Bukfenc. (Reg. az író új befejezésével.) Bp. Kultura. 1919.

Pesti album. (Feljegyz. és elb.) Bp. Fr. 1919.

A kápolnai földosztás. Bp. Károlyi kvt. 1919.

Tótágas. (Elb.) Bp. Pallas. 1919.

Asszonyságok díja. (Reg.) Bp. Dr. Rácz Vilmos. 1920.

A Miatyánk évéből. (Feljegyzések.) Bp. Dr. Rácz Vilmos. 1920.

K. Gy. álmoskönyve. Bp. Ath. 1920.

A betyár álma. (Elb.) Bp. Ath. 1920.

Bukfenc. (Reg. az író új befejezésével.) Bp. Kultura. 1920.

Pesti évkönyv. Bp. Székási és Szacellári. 1921.

Nagy kópé. (Reg.) Bp. Pegazus. 1921.

Magyar tükör. (Elb.) Bp. Ath. 1921.

N. N. Egy szerelemgyermek. (Regényke.) Bp. Ath. 1922.

Hét bagoly. (Reg.) Bp. Ath. 1922.

A nővadász. (Reg.) Arad. Erdélyi kvt. 2. sz. 1922.

Szent Marit leánya. (Mesemondás.) Bp. Eisler G. 1922.

Ál-Petőfi. (Lehullt csillag fénye. Reg.) Bp. Ath. 1922.

Őszi versenyek. Bp. Kis magyar kvek. 5. füz. 1922.

Pesti nőrabló. (Reg.) Bp. Tolnai regtár. 1922.

A starttól a célig. Irták: K. Gy. és Pálmai Henrik. Bp. Légrády. 1922.

Rózsa Sándor. (A betyárok csillaga Magyarország történetében.) Bp. Béta. 1923.

Könnyek útja. Bp. Béta. 1923.

Liba Gida kalandjai Hollandiában és a világ egyéb tájain. Bp. Ath. 1923.

A tegnapok ködlovagjai. Bcsaba. Tevan. 1925.

Ady Endre éjszakái. Bp. Ath. 1925.

A fejedelem szolgája (és egyéb elb.) Bp. Tolnai. 1925.

Mesemondások Jókai Mórról. (Az ifj. számára.) Bp. Fr. 1925.

Az utolsó gavallér. A welsi herceg. (Két kisreg.) Bp. Ath. 1925.

Aranyidő. Templárius. (Két kisreg.) Bp. Grill K. 1926.

Mohács. (vagy két árvagyermek vergődése.) Bp. Pantheon. 1926.

Emlékbeszéd Bródy Sándorról. Bp. Ath. 1927.

Festett király. (Reg.) Bp. Fr. 1928.

Boldogult urfikoromban. (Reg.) Bp. Ath. 1928.

Az első Habsburg. (Reg.) Bp. Fr. 1930.

Az élet álom. (Válogatott nov.) Bp. Saját kiad. 1930.

A váciuccai szép napok. Bp. Nyil, 1933.

Falu a nádasban. (Elb.) Népkvt. 10. sz. é. n.

Az alispán leánya. (Rg.) Százszorszép kvek. 2. é. n.

Gyémántmesék. (Elbeszéli Gyula bácsi.) Bp. Révai és Salamon. é. n.

Gyermekszinház. (Ifjabb és serdültebb gyermekek számára.) Révai. és Salamon. é. n.

A két vándor. (Ifj. elb.) Filléres kvt. 176. sz. é. n.

Mihály csizmája. Népkvt. 2. sz. é. n.

Robinzonok a Kárpátok között. (Ifj. elb.) Filléres kvt. 199. sz. é. n.

A szerelem rejtélyei, Mozgó kvt. 15. sz. é. n.

A sziklazuzó hajók. (Ifj. elb.) Filléres kvt. 124. sz. é. n.

Tul a királyhágón. (Ifj. elb.) Piros kvek. 43. sz. é. n.

Az oltárterítő. Csillag a Kárpátok felett. (Elb.) Operenciás kvek. é. n.

Piros és a többiek. (Elb.) Magyar kvt. 698. sz. é. n.

16 város 16 lánya. Százszorszép kvek. 7. sz. é. n.

Kék láng. Mozgó kvt. 3. sz. é. n.

Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban. Bécs. Uj Könyv. é. n.

Karácsonyest. (Hölgyeknek való páros jelenet.) S. és W.: „Monológok”. 175. sz.

Pályaválasztás előtt. (Hölgyeknek való páros jelenet.) S. és W.: „Monológok”.

 

HÁTRAHAGYOTT MÜVEK

 

Szeretlek. Fővárosi Lapok. 1897.

Régi szélkakasok között. Élet, 1909, II.

Valakit elvisz az ördög. P. N. 1928.

Etel király kincse. P. N. 1934.

Purgatorium, vagy: Hogyan küzd az ember az életéért? Magyarság, 1934.

Pálmai Ilka élete.

A kék szalag hőse.

A tiszaeszlári Eszter esete.

A Kossuth-fiúk.

 

DRAMATIZÁLT ELBESZÉLÉSEK

 

Kárpáti kaland (1 felv.) Uj Szinpad kvt. 2 sz. é. n.

Zoltánka. (3 felv.) Bp. Fr. 1913.

Az arany meg az asszony. (1 felv.).

A vörös postakocsi. (4 felv.)

Ady Endre éjszakái. (1 felv.)