Krúdy Gyula: Kossuth fia

 

Kossuth Lajos nyolcvanadik születésnapjá­ra előkelő turistacsoport érkezik Turinba. Látni és köszönteni akarják a „nemzet aty­ját”. Az úti cél egyébként Párizs, ahol az uraknak bőven akad majd okuk elszökdösni hölgyeiktől, kik pedig méltó környezetben sétáltathatják meg toilette-jeiket. No de fél­úton a turini Kossuth-ház is otthon-büszkén-mesélhető élményt ígér. És persze hazafias tett is ez, az ellenállás kellemes érzését biz­tosítja, miközben műkedvelő poétáknak alka­lom reflektorfénybe kerülni, titkos szerelme­seknek – a figyelem elfordultával – egy­másra lelni. Akár Kossuth Lajos hálószobájá­ban.

Ahogyan Krúdy Gyula fanyar iróniával, korabeli krónikások szemléletét és stílusát mímelve megörökíti a nevezetes látogatást, egyszerre mindent megsejtünk abból a világ­ból, amelyben Kossuth Ferenc, a „sasfiók” Ferenc József miniszterévé lesz – a haza dia­dalkiáltásai közepette. S attól fogva, hogy a szabad idejében festegető Ferenc egyik művé­ről azt olvassuk: „minden rajt’ van a tájké­pen, amit egy úriember elgondolhat egy táj­képről”, már tudjuk, kaméleonpolitika és alakítható embere találkoztak. A biztos kö­zépszerben. S valami kínos szomorúsággal kö­vetjük az eseményeket; kínnal és szomorúan, ment Krúdy nem bohózatot, nem lepelrántó komédiát írt hálás témájából, hanem jellemző társadalmi tünetek, érzelmi és gondolati sé­mák érzékletes analízisét adja. Különös, ben­sőséges felelősségérzettel, hallatlanul ponto­san fölbecsülve a századfordulós nemzet kira­katának áruit.

A Kossuth fia kéziratban, újságok hasáb­jain rejtőzött eddig. Új Krúdy-könyvünk van tehát. Egy „gyönyörű, beszédes korról” – mármint mutatós emberek mutatós beszédei­nek koráról, amikor az intézményes „re­ménytelenség édes volt, mint a vértanúság, magasztos, mint a szenvedés a hazáért, elzsongító, mint a honfibú”. Andalító jelszavak – éppen nem andalító olvasmányul. (Magve­tő)

R. J. T.

 

(Kritika, 1976/7. 26. p.)