KRÚDY

 

Ha élne, most lenne hetven- éves; 1878 október 20-án szüle­tett Nyíregyházán, mint id. Krúdy Gyula és „világszép Sza­kács Júlia” fia. Podolinban volt diák, Nagyváradon és Debrecen­ben újságíró, Pesten és Bécsben világfi és Óbudán halt meg gyertyafény mellett, mert a sok hátralék miatt kikapcsolták a villanyát. Közben mágus volt, hó­dító, varázsló, charmeur; „a leg­szebb férfi Füreden”, a legjobb vendég a gőzfürdőkben, a leghí­vebb játékos a pesti turfon s a legbánatosabb költő Óbudán.

S hogy mit szeretett, míg élt? „Szerette a nők lábát s a hófúvásos időjárást... A vidéki tánc­iskolát és a kis vendégfogadót, ahol ismeretlenül üldögélt és a fogadósnének szöktetést ígért... Az őszi liget vérfoltos leveleit és az elhagyott szélmalmokat, ahol majd egyszer meggyilkolja azt a nőt, akit legjobban szeret... Mindent szeretett, ami hazugság, illúzió, elképzelés, regény, – ha egyszer rózsaszínű trikóban játszhatott volna a magasban a tra­pézen —, ha orgonista lehetett volna a hercegi kastélyban, — ha gyóntató-atya a jezsuiták temp­lomában! Keresett nőorvos Pesten, vagy a nőneveldében fiatal tanár! Éjjeli lámpa a Sacre Coeurben, vagy nagy betű az imádságban, amelyet a nők ked­veseikért mondanak a ferenciek­nél...”   

S miről írt, míg élt? Don Gunároszról, a vén kontrásról, Re­zeda Kázmérról, a bánatos pol­gárról, Nagybotos Violáról, aki oldalszakállt és kürtőkalapot vi­selt és a világon legjobban Fatime bokáját szerette; az Almafa főpincéréről és bécsi vendégfogadókról, magános utazásokról a Felvidéken és csonthúslevesről, elporzó postakocsikról, nők sely­meiről és az őszi szél duruzsolásáról a kéményben, Florentinről, Estelláról, Szerafinról, Anasztá­ziáról; Szénfiről, a fuvolásról, aki „bűbájt, augusztusi csillag­port, érett szilvafák és októberi jánoshegyi szőlővenyigék illatát, karácsonyfa szagát, húsvéti tojás ízét és boldogtalan költők magányos epekedését fuvolázta az asszonyok fülébe”.

Mindent szeretett, ami szép bolondság s mindenről írt, ami múló, kápráztató, elillanó; min­denről, ami hangulat. Amíg élt, kevesen olvasták. Krúdy az írók írója volt. Ma egyetlen könyvét sem lehet fellelni az antikvá­riusoknál.

Óbudán halt meg, a Templom­utcában s utolsó estéjét a Kéhli-nél töltötte. „Szivecském, egy li­ter zöld szilvánit füredi palack­ba” — mondta a főúrnak, mikor hazatért. Hajnalra halott volt. Szobájában nem maradt más, csak a kesernyés füst, a csonkig égett gyertya s az üres boros­palack. Hagyatékában pedig? Csak álmok, az „álmok, e drága szélhámosok...”

Ruffy Péter

 

(Hírlap, 1948/242. /október 20./ 5. p.)