Könyvekről

 

Krúdy Gyula: Az aranybánya. Az új Krúdy-kötet há­rom kisregényt tartalmaz, köztük egy kivételes remek­művet, a „Palotai álmok”-at. Hőse, Péter Pál úr, a Szindbádok családjából való gáláns lovag, elegáns lányszöktető, aki a vasúti kocsiból nem a bűzös-zajos pá­lyaudvarra, hanem az álomba lép, a mesébe. Krúdy mű­vészetének legfontosabb elemei ebből a szituációból szü­letnek: szüksége volt a valóságra, hogy álmodni tud­jon, az álomra, hogy a realitástól ne csak a láthatót, de a láthatatlant is ki tudja bontani. A címadó „Az Aranybánya” irodalomtörténeti jelentőségű, szabályos karrierregény, mely drámai kép és politikus szándékú leleplezés a millenium csinnadrattás bohóc-világáról. A régi szélkakasok közt Tabánban játszódó biedermeyer idill a különc gróf különc szerelméről, egy múltból ottmaradt poétikus álomvilágról. A kötet Barta András szerkesztésében és utószavával jelent meg. (Magvető)

(S. Cs.)

 

(Film Színház Muzsika, 1960/47. /november 18./ 45. p.)