Krúdy Gyula

 

Krudy Gyula tisztelői és barátai vasárnap délelőtt kivonulnak a Kerepesi-temetőbe az író sírjához halálának évfordulóján.

 

Mint Dickens, Andersen, vagy Audré Gide, mindig az „elve­szett fiatalságát” hajszolta és azt szerette volna kárpótolni. Ezért vonzódott úgy a múlthoz és ezért érdekelte csak az, ami régi volt. Hiába változtak az idők, az emberek és a problé­mák, Krudy Gyula egész életé­ben ahhoz a Budapesthez ragasz­kodott, amelyben Szemere Mik­lós volt a „gócpont”, amelyben a Rudas fürdőben kezdődött a „jó nap”, amelyben hatalmat és tekintélyt jelentett a kaszinó elnökség és amelyben a Bécsbe induló magyar delegációnak az volt egyik fontos problémája, hogy melyik pesti vendéglőst vigye magával. Ady Endre álla­pította meg, hogy Krúdy Gyula brilliáns lelki-Röntgenét adja a fiatalság nevezetű betegségnek”. Pestből csak az érdekelte, ami minimum nyolcvan éves volt. A Tabán, a Víziváros, Óbuda és a Vár. A Kossuth La­jos-utcát következetesen Hatvani-utcának, a Margitszigetet Nyulak Szigetének nevezte. A nőkről szeretett olyasmiket mondani, hogy „olyanok, mint­ha a Honderűből, vagy a Pesti Divatlapból vágták volna ki őket.”' A férfiak „régi metsze­tekhez hasonlítanak.” Ebből is kitűnik, hogy voltakép nem az emberek és nem a várostájak „izgatták”, hanem az embereket és városrészeket körülvevő „va­rázs.”

A magyar irodalom Bűvös Varázslója volt, aki soha nem használt jelzőkkel tudta kife­jezni a holdfényt, az utcahangu­latot, az ételek és italok ízét. A Meissl és Schadn marhahúsával, amelyet Magyarországról vittek Bécsbe és Bécsben bécsi módon szervíroztak, jobban ábrázolta az Osztrák—Magyar Monarchia lényegét, mint a vaskos köteteket összeíró történészek.

A Krudy-stílus, a Krudy-varázs e pompás kifejezője, hal­hatatlan értéke a magyar iroda­lomnak. Minél előbb össze kell válogatni a legjobb Krudy-írásokat és — ahogy szegény He­vesi András írta — „ezt a nagy és nemes írót, mint egy elsüllyedt antik gályát, ki kell emelni a sárból és iszapból.'”

Sós Endre.

 

(Magyar Nemzet, 1946/104. /május 12./ 2. p.)