Könyvek szemléje – Új könyvek

 

Krúdy Gyula Az utolsó gavallér címmel mos­tanában megjelent kötete (ABC) nemcsak ezt a rövid regényét, hanem még kettőt, A velszi herceget és A nagy kópét is magába foglalja. Ismét egy Krúdy-kötet, mely növeli az egyre inkább látható Krúdy-rajongást, hiszen az utolsó gavallérról írt történet egyike legbrilliánsabb írásainak. Amíg azonban a kötettel ke­zünkben ábrándozunk arról az egészen eltűnt világról, melynek Krúdy valóban utolsó gaval­lérja volt, egy teljes, egységes Krúdy-sorozat is fölködlik ábrándjaink között, mely az utóbbi évtizedek egyre nagyobb hatású íróját teljesen és hiánytalanul mutatná be. Addig is gyűjtsük csak szorgalmasan ezeket a szerteszét meg­jelenő köteteket.

Szabó András

 

(Diárium, 1944/11. /november/ 151. p.)