RIPORTEREINK JELENTIK

Hogyan szórakoznak a budapestiek egy nyári hétköznapon

 

[…]

A romantikus Óbudán

Egy Krudy-pecsenyét!hangzik már ki tudja hányadszor az óbudai Híd Étteremben. Krudy vendéglő — így ismeri mindenki. A vén gesztenyék alatt kadarkát iszogatnak Óbuda örökifjú szerel­mesei. Egy kis romantikát szívni — azt mondják azért jönnek hű­ségesen. Pedig a girbe-görbe óbu­dai utcák, a földön gubbasztó ki­csiny házak tövében hipermodern lakótelepek épülnek. De hát Óbu­da, mégiscsak Óbuda ...

— Vili bácsi, hogy telt ez a harminchat év? — kérdezzük, amint elhallgat a sramli, Hersz Vilmostól, aki 36 éve muzsikál Óbudán.

Ismertem én kérem itt min­den vendéget. Krudy, az amott a sarokban iszogatott mindig. Fischer Árpi, látja, ott a sarok­ban, már egy órája várja a nótá­ját. Azt, hogy: Wien, Wien nur du allein... Nyáron minden héten eljön egyszera Tabánból.

Fischer Árpád is megszólal:

— Szépek a nyári esték Bu­dán. Szép dolog budainak lenni. A nagyapám még vincellér volt a budai hegyoldalban. Én kérem...? Irodavezető. Gyakran üldögélek itt, szívom a jó friss levegőt.

A Duna-parton halk tánczenét sodor a szél. A Duna-pari Strandvendéglő színes ernyői alatt üdülők, vikkendezők söröz­nek, vacsoráznak.

Nézzük az étlapot! Nyolcféle kisadag. Bécsi, flekken... Mit válasszunk? Tejbegríz, krumlipüré, paszírozott főzelék — jól ol­vastuk? Tejbegríz a fatányéros mellett? A magyarázat: az aszta­lok mellett illedelmesen vagy ke­vésbé illedelmesen, de majd min­denütt ott ül a legifjabb korosz­tály is. Őket várja a „tejbepapi”.

Látogassunk fel a Hármashatár­hegyre is. Az Erdei Lakban „táb­lás ház” van. Az egyik asztalnál vidám társaság.

Bocsánat, egy pillanatra! Árulják el, mit ünnepelnek? — kérdeztük meg.

Ma lett szerszámkészítő szak­munkás a Laciból. Érettségi után... — magyarázza Ladányi János.

Karádi Laci is jelentkezik az asztalvégről.

Én vagyok az ünnepelt, még­hozzá többszörösen. Ma van a szü­letésnapom isa húszadik.

A társaság a Híradástechnikai Ktsz szerszámkészítő műhelyének kollektívája. Néhány rövid perc alatt azt is elmondják, hogy ma volt fizetés, de az asztal körül ülők legtöbbje otthon már átadta a „bélelt” borítékot.

Búcsúzunk, Karádi Laci köl­csönkéri a zenészduó hegedűjét és rázendít: „Asszonykám, adj egy kis kimenőt...” Az asztal kö­rül ülő legényemberek kárörvendően összenevetnek...

Szántó Erika

 

(Népszabadság, 1960/163. /július 10./ 11. p.)