Irodalmi tájékoztató – Szépirodalom

 

Krúdy Gyula

ASSZONYSÁGOK DÍJA — NAPRAFORGÓ

Magvető. 553 old. Ára 36, — Ft

 

Mintha az ember nyírfákkal szegélye­zett virágos réten andalogna kézenfogva. Fölötte időnként felragyog a nyári nap, máskor ősziesen beborul, langy meleg van, vagy halk eső permetez: úgy érzi magát az olvasó, valahányszor kezébe fog egy Krúdy-kötetet. Ábrándozva kell so­rait olvasni, meg-megpihenve s eltűnőd­ve az olvadt aranyként csordogáló soro­kon; újra s újra megállni a pompásan ta­láló hasonlatok szépségénél, elveszíteni tájékozódást térben és időben, együtt­élni különleges regényhősökkel, Palacki­val és Dubli úrral, Czifra Jánossal, vagy Zérus Aladár táncmesterrel, Álmos Ákos­sal és Pistoli úrral és a hősnőkkel: Na­táliával, Evelin kisasszonnyal, Maszkerádi Malvinával, akik úgy lebegnek szin­te testetlenül s megfoghatatlanul, mint az álom, vagy a puszta gondolat maga. Furcsa hősök Krúdy hősei. Míg egyfelől vérbő lovagok, dáridózó vidéki urak, ha­miskártyások és velőscsontot rágicsáló pesti temetésrendezők, vagy buja kisasszonyok, pénzt megbecsülő élveteg dá­mák — másfelől ugyanakkor egy képze­letbeli álomvilág szereplői ők, akik soha nem volt helyen és nem élt időben ke­ringenek egymás körül a bús mese szár­nyain, találkoznak, szeretnek, elválnak, újra feltámadnak, kísértetté, álommá szellemülnek s időnként boldog, vagy re­ménytelen házasságokat kötnek.

Krúdy Gyula e két regényének is — amelyet a Magvető gondos, szép kiadás­ban jelentetett meg — nehezen lehetne iskolás modorban elmondani tartalmát. Czifra János temetésrendező átlényegült alakjával, Álommal együtt, kettőzött Én­képpen kalandozik józsefvárosi s ferenc­városi térségeken, találkozik különös em­berekkel, zilált sorsokkal, kukkant be kocsmákba, kártyabarlangokba, tisztes és tisztességtelen házakba, végül szülőott­honba is. Az Asszonyságok díja sem ló-futtatási díj — mint az ember első pil­lanatra hinné —, hanem jelkép csupán. Egy szülész-orvos tűzi ki jutalmul esten­den a legszebb kórházi szobát annak az anyának, aki aznap elsőnek szüli meg gyermekét. Egy anya meghal, még mi­előtt elnyerné az Asszonyságok díját és Czifra János — aki mellől eltűnt az Álom — örökbefogadja az újszülöttet.

A Napraforgó Pestről a Nyírségbe visz, az örökké húszéves, álmodozó gazdag Evelin birtokára, a máriapócsi búcsúk, halálos párbajok, a nagyissza Pistoli urak országába. Evelin szerelmes Végső­helyi Zoltánba, még pénzzel is tartja, hogy végül az igazibb férfihez, Álmos Andorhoz menjen nőül, aki agglegény­ként évtizedek óta vár reá, hiszen Evelin legjobb barátnője, a viharos életű pesti delnő, Maszkerádi Malvin ezt így látja jónak.

Ez a rövid összefoglalás azonban lé­nyegében mit sem mond abból, amit e két regény jelent s mesél nekünk. Krúdy, az író, különbözik minden kortársától, elődjétől s utánzó utódjától. Egyéni, a maga világában utolérhetetlen. Prózában író poéta. Az emlékezések poétája. Mégis, milyen emberlátás, a magyar történe­lemnek, a vidéknek s Pestnek, a társa­dalomnak mily pontos ismerete, korának mily hű krónikása.

A két regényt Perepatits Antal rendez­te sajtó alá, hozzájuk utószót Kozocsa Sándor írt. Csillag Vera kötésterve szép. Kondor Lajos illusztrációi nem érik utól Krúdy művészetét.

Szombathy Viktor

 

(A könyvtáros, 1958/11. /november/ 866. p.)