Becsületes keresmény

 

Babay József, népszerű kedves írónk, meg én is, többízben szolgáltuk a szó­rakoztató ipart. Nem esett le egyikünk fejéről sem a babér­koszorú amiatt, hogy a zon­gora előtt, vagy gitárral a kéz­ben mulattattuk a nagyérde­műt.

Nem sokkal szomorú és ko­rai halála előtt, két fröccs kö­zött, mint szakmabelinek me­séli Jóska:

Megyek egyszer, tudod, a körúton, hát valaki hátulról vállam közé bök. Visszafordu­lok. Hát Krudy Gyula!

Hej, te csibész, be örü­lök, hogy találkozom veled! – kezdi Gyula bácsi.

Hát még én! – felelem boldogan.

Nanana! Csak vissza ne szippantsd! – mondja Krudy.

Tudniillik nincs egy vasam sem és megöl a szomjúság, míg valami vérszopótól kerítek.

Hát, sajnos, pénzem ne­kem sincs! – felelem. – El­lenben inni ihatsz velem, Gyula bácsi, amennyi belénk fér. Csak ide kell ellibegnünk Óbuda elejére. Valamikor ott zongoráztam a Nyulacska című kocsmában. A tulaj most is visszasír. Visszacsábítana, mert szerettek a vendégek. És ha belépek, kérés nélkül hozza a tütüt.

Ajj, ezt már menetköz­ben is elmondhattad volna! – lök előre Gyula bácsi.

Ismerted őt? Vágtatunk a villamoshoz és tíz perc múlva a Nyulacskában ülünk. A tu­laj máris helyezi elénk a lityis üveget. Bemutatom Krudynak. Egész odavan a megtiszteltetés­től. Nem is mer előhozakodni előtte nekem azzal, hogy mint írót visszacsábítson.

Na, leöntjük gyorsan a bort. Gyula bácsi éppen rámsandít kérdőleg: jön-e még valami nedű?

Egyszerre bebukik az ajtón a legjobb régi vendégem. Egy gazdag kárpitos. Tudod? ...

Kefekötő, famegmunkáló, asz­talos, kárpitos, ezek a legjobb ivók, mert szőrrel, porral szá­rítják ki a torkukat.

Huha! Művész úr! Visszajöttél mégis? – ujjong ne­kem a kárpitos. Aztán máris kiabál a csaplárnak: – Gye­rünk csak ide két lityit! Ha megengedik az urak?

Gyula bácsi már közben megrúgja a lábam az asztal alatt és dünnyögi:

Ez már döfi! Hogyne en­gednénk meg! – mondja han­gosan a kárpitosnak. – Legyen szerencsénk!

Hozzák a bort. Koccintunk. Valamit pöntyögünk a kárpi­tossal. Abban már kotyogott egy kis ital. Hát azzal kezdi nekem:

Mindég gondoltam, hogy csak még egyszer hallanám itt a zongorán azt a „Kétszer nyí­lik az akácfa virága ...”

De ezt már bömböli is a kárpitos ... Tudod? ... Hát én, kicsit feszengek Krudy előtt és makogom a kárpitos­nak:

Ide figyelj, kedves jó ko­mám! Ő a legnagyobb magyar író! Krudy Gyula. És most már én is írással foglalko­zom! ...

Krúdy erre szinte színét váltja, úgy förmed rám:

Micsoda író? ... Irtózol a becsületes keresettől, te csi­bész? Ugorsz rögtön a zongo­rához?

Tán föl is lök székestől Gyula bácsi, ha nem pattanok fel.

Na erre kezdődik a ricsaj. A kárpitos üvölti egyre-másra a nótáit. És minden ivásszünetben öt pengőt, tíz pengőt tesz a zongorára. Én illendőségből otthagynám. De Gyula bácsi fölkel és zsebrevágja a pénzt.

Mit meséljem tovább! A kár­pitos letejelt vagy huszonöt pengőt és az összes cehhet vál­lalta. Végre aztán kész lett. Csukladozott, bóbiskolt. Gyula bácsi rázta le őt és kilógtunk.

Na most gyere, iszunk egy jó, rumos feketét, itt kö­zel van egy elegáns bár. Onnan aztán hazamegyünk! – vezé­nyelt Gyula bácsi.

Így is volt. Csak persze az egy feketéből három lett. Úgy hogy végül, amikor kikecme­regtünk a levegőre újra, Gyula bácsi a zsebébe nyúl és szá­molja a maradék pénzt és azt mondja:

Hát, sajnos, fiam, ez csak három pengő össznye-vissznya. Éppen kapupénzünk van. Ne­sze egy ötven! Elutasítottad volna, te borjú, ezt a becsüle­tes keresményt, ha nem va­gyok melletted!

Na mit szólsz? – fejezte be Jóska szaktársam: – Hát ez volt Gyula bácsi! ... Jó? ... Mi?...

Tersánszky J. Jenő


 

(Ludas Matyi, 1958/9. /február 27./ 11. p.)