Könyvek a mérlegen

Régi könyvek új köntösben

[…]

A magyar újabb kiadások közt különös figyelmet érdemel két nagy írónk legszebb műveinek egy-egy kötetbe összefoglalt hatalmas gyűjteménye: Kaffka Margitnak «Színek és évek» és «Mária évei» című regényeit találhatjuk egyetlen kötetbe fűzve, Krúdy Gyulának pedig legszebb Szindbád-történeteit olvashatjuk «Szindbád ifjúsága és megtérése» címen újra összegyűjtve. 

— [Thurz]ó [Gábor]

 

(Élet, 1943/9. /február 28./ 177. p.)