KRUDY GYULA: A magyar jakobinusok (Népszava).

Majd egy évszázados csend után a Martinovics-féle összeesküvés az első forradalmi kísérlet a XVIII. század­ban. Krudy Gyula Martinovicsnak, az összeesküvés szervezőjének port­réját igyekszik megrajzolni ebben a kis regényében. Martinovicsról sok rosszat, de nagyon kevés jót írtak eddig. S a szászvári apát tényleg az az ember, akiről sok mindent el lehet mondani. De azért több annál, hogy egy pár kellemetlen jelzővel el lehessen intézni. Igaz, hogy rendőr­kém volt, igaz, hogy a császár ke­gyeit kereste, igaz, hogy hihetetlen becsvágy égett szívében, de az is igaz, hogy túl mindezen, azon keve­sek közé tartozott, akik figyelemmel kísérték a francia forradalom esemé­nyeit és akik megérezték, hogy vi­lágraszóló revolució folyik s bele is akart kapcsolódni e nagyszerű moz­galomba. Krudynál épp azt hiányol­juk, hogy ha már a magyar jako­binusokról ír, ezt, az egész össze­esküvésben tán leglényegesebb moz­zanatot nem emeli ki. Pedig épp a főhősnél nyilvánvaló, hogy tudatában van annak, a magyar állapotokon csak úgy lehet változtatni, ha a ma­gyar jakobinusok szoros kapcsolatba kerülnek a francia jakobinusokkal. Mindezeket nem tudjuk meg a re­gényből, de kárpótlásul megismer­jük a XVIII. századvégi Pest és Bécs polgárságának életét.

Török Bálint

 

(Új Szántás, 1948/7. /július/ 437. p.)