„Óbuda az irodalomban”

 

Május 19-én ünnepélyes keretek között nyílt meg a III. kerületi HAZAFIAS NÉPFRONT helyiségében az „Óbuda az irodalomban” című kiállítás. A feltárt könyv- és fényképanyag, kéziratok, írói vallomások, s nem utolsó sorban a vendégkönyv 152 bejegyzése bizonyítja, hogy ez a kiállítás nemcsak az Óbudai Irodalombarátok működésének 5 éves jubileumi ünneplését, hanem jelentőségében a városrész helytörténeti, irodalmi ér­tékeinek feltárását és megismertetését szolgálta.

A III. kerületi Tanács Népművelési Osztály, a Ha­zafias Népfront és elsősorban a kezdeményező Irodalombarátok értékes munkáját a 8-as könyvtár állományának feltárásával, hely- és irodalomtörténeti anyagával, a művek annotálásával stb. segítette. A könyvtár munkatársai ezt a fontos és rendkívül érdekes feladatot a „szocialista munkakollektíva” cím elnyerésének helytörténeti felajánlásaként vállalták. A kiállítási anyag gyűjtésének és elrendezésének irányításáért, a bevezető előadásáért Polónyi Péter méltán érdemelte ki a kerületi szervek és a látogató közönség elismerését.

A kiállítás anyagának összegyűjtésénél nem törekedtünk teljességre. A több mint húsz írói életmű óbudai vonatkozásának feltárását is fáradságos kutatás előzte meg. Számos idős óbuda-rajongó emlékezéseit használtuk fel Szomory Dezsőre, Halász Gáborra, s másokra vo­natkozóan. Látogatás, illetve levelezés útján kerültünk kapcsolatba Balázs Annával, Demény Ottóval, Hollós Korvin Lajossal, Kassák Lajossal, a Krúdy és Gelléri családdal, Komjáthy Győzővel, Molnár Gáborral stb. Felejthetetlen vallomások, beszélgetések élményeivel kárpótolt a sokszor késő éjszakáig is elhúzódó munka. Ugyanakkor nem egy írónkban merültek fel írásra kényszerítő erővel az Óbudán eltöltött évek emlékei (Balázs Anna, Székely Jenő).

Gyenes Tamás szobrászművész, Gelléri Andor Endréről készített mellszobra, Kass János, Reich Károly, Toncz Tibor Gelléri illusztrációi emelték a kiállítás ér­tékét.

A kiállítás hatását és anyagának további felhasználását tekintve nem zárult le május 27-én. Egy óbudai emlékkönyv szerkesztését tervezi a jelenleg alakuló munkaközösség, amely folytatni kívánja az óbudai vonatko­zású irodalmi értékek kutatását, s a meglévő anyagot kéz­iratokkal, a művekből vett idézetekkel, helytörténeti do­kumentumokkal, művészi illusztrációkkal, bibliográfiákkal stb. készül kiegészíteni.

H. Dr. VARSÁNYI LÍVIA

 

(Könyvtári Híradó, 1963/3. /június/ 9-10. p.)