ÚJ KÖNYVEK.

 

Az élet álom a címe Krúdy Gyula könyvének, amelyben válogatott novelláit jelentette meg. Mintha a nagy mesélők utolsó ivadéka szólana a könyvben, édes és csendes hangon, el-elkönnyesedő szemmel, elfojtott mosollyal, a kályha duruzsol a sarokban, a bútoroknak árnyait is alig látni az estéli homályban s az ember hallgatja-hallgatja, mind jobban fölmelegedő szívvel ezt a kedves hangot, ezeket a szép meséket. A régi világ él az ő elbeszéléseiben, az a világ, amikor az élet valóban hasonló volt az álomhoz, romantikus szívű embereivel, öreg kiskocsmáival, a kedéllyel, a kalanddal, a kicsi örömökkel és a nagy vágyakkal, amelyek úgy csillogtak ezeknek az embereknek a lelkén, mint a királyi selyem. Ez a világ, innen, a mai élet partjairól nézve, már igazán csak álom, soha vissza nem térő – csak itt, Krúdy csodálatos elbeszélő művészetében él ékesen, édesen, mindent feledtetőn. Egyedülálló írói egyéniség muzsikája ez a könyv; Krúdy lelke egy gazdag álomország, amelyből egymásután keltegeti fel azokat a nagyon érdekes, nagyon különös és mégis nagyon emberi alakokat, elbeszélése hőseit, akik a háború előtti idők minden napsugarából ott viselnek a ruháik redőin, a szívük zugában egy-egy aranycseppet. A sok szép között is legszebb „A pincér álma”, amely az elbeszélésnek e kiveszőben lévő műfajnak a tökélye. Az író maga adta ki külsejében is választékos szépségű könyvét.

[…]

b. a.

 

(Pesti Hírlap, 1932/20. /január 26./ 9. p.)