Újabb regényeink

 

[…]

Krudy Gyula regénye, Andráscsik örököse, egy romantikus mese  körül forog. Andráscsik, a titokzatos öreg uzsorás hirtelen meghal, s  mikor végrendeletét felbontják, kitűnik, hogy egész vagyonát nem feleségére, vagy ennek leányára, hanem az egész Szabolcs vármegyében  ismeretlen Zsuzsanna nevű leányára hagyta. Először azt hiszik, hogy  tévedés van a dologban; de csakhamar kiderül, hogy Zsuzsanna leányasszony valóban létező és gyönyörű fiatal teremtés, aki az öreg Andráscsiknak első szerencsétlen házasságából származott. És kiderül az is,  hogy tulajdonképpen ő az egyedüli törvényes örököse a millióknak,  mivelhogy a második házasság még az elsőnek érvényessége idején köttetett. Zsuzsanna ezek után egy excentrikus nagybátyjával a megye székhelyéhez közel telepszik le, ahol a vidék házasulandói ugyancsak kivetegetik a gazdag leány keze után a hálát. Ez végre is megunja a hosszas pörösködést és mindenek meglepetésére az összes pörösködő  Andráscsikokkal kibékül, mindegyiknek eleget juttat saját jogos örökségéből, és hogy a meglepetés még nagyobb legyen, fiatal ügyvédjének nyújtja  kezét.

E mese már magában véve is érdekes, a kifejlődése meg poétikusan bájos és kedves. De a regénynek mégsem ebben van fő-fő jelessége,  hanem abban, hogy e mese keretében az író kitűnő jellemképeket nyújt  a régebbi vármegyei életből. Megjelennek előttünk a vármegyének keveset dolgozó, de annál többet kártyázó vagy pityizáló hivatalnokai, szolgabírái, fiskálisai, földbirtokos virilistái és tősgyökeres családjai, majd a  vadászatokon és az ezeket követő mulatságokon, majd a szép asszonyairól  messze földön híres megyei bálokon. És mindez könnyed, szabatos előadásban, amelyet mindvégig a tősgyökeres magyaros humor derűje tesz  élvezetessé.

[…]

b[artha]. j[ózsef].

(Katolikus Szemle, 1912/2. 208-209. p.)