(–) Pest 1916. Krúdy Gyula könyvéről a következőket írja „Az Újság”:

Heti tárcák, széljegyzetek aktuális események margójára, amelyeknek azonban önálló és az alkalomnál, amelynek érintése kitárta őket, maradandóbb életet ád, hogy egy író lelke világít és hangja muzsikál bennük. Még pedig egy nagyon érdekes lélek és egyéni hang, a Krúdy Gyuláé. Ebben az érintkezésben az alkalom az ihletés rangját nyeri és a reflexió frissen, érdekesen és megkapóan szól akkor is, amikor az, ami kicsendítette, már némán fekszik a sírban. A hangulat hatalmas ereje van a Krúdy Gyula egészen sajátos szavában és egészen rendkívüli a színeknek az a gazdagsága, amellyel a sejtelembe és a titokba áthanyatló élet mozzanatait festi. A holdfény, a hóvilág, a csillagsugár a csodálatos, meglepő, muzsikás és finom képeknek végtelen galériáját diktálja neki. Nem lehet egy dicsérő szó nélkül elmenni amellett a szép és nobilis igyekezet mellett, amellyel a könyv belső egyéniségével való harmóniának szinte áhítatos becsvágyában, a kiadó Tevan Adolf, békéscsabai nyomdász, a kötetet kiállította. Valamikor az íróknak vidékről is okvetlenül a fővárosba kellett jönniök, hogy érdemesen jelenhessenek meg. Most egy értékében meg hitelesedett írónak egy speciálisan pesti könyve egy vidéki kiadónál találja meg – még pedig kifogástalan teljességben – ezt a megbecsültetést. Szeretjük úgy magyarázni, hogy nem Budapest szegénységének a jelensége ez, hanem Békéscsaba kulturális teljesítőképességének meggazdagodása.

(nd.)

[...]

 

(Magyarország, 1917/42. /február 11./ 25. p.)