– Hét bagoly. Krudy Gyula új regénye. Még nem a múlt, de már egyre kevesebben vallhatják magukénak. Még itt vannak, akik akkor irányították a politikát, társadalmat, művészetet és az irodalmat, de már kisiklott kezükből a vezetés. Még gyermekéveink belenyúlnak azokba az időkbe, de emlékezetünkben új, izgalmas, rikoltozó események halványítják el a régi kedves színeket. Alig egy emberöltő telt el, s mintha századok választanának el tőle bennünket. Bizony messze esett tőlünk a 90-es évek kedves miliője. Messzebb sokkal, mintha csak pár évtized telt volna el, azóta. S ha valaki visszahozza számunkra a letűnt késői magyar romanticizmust, azt szomorkás szívvel, mélabúsan köszöntjük: Köszönet néked, hogy elmúlt hangulatokat, ódon utcákat, feledésnek indult neveket mentesz át számunkra, a ma számára, ahol csak nagyon-nagyon kevés emlékeztet a XIX. század derűs hanyatlására... Krudy Gyula új könyve a „Hét bagoly” ezt az örömet szerzi meg számunkra. Az ő kivételes és egyéni elbeszélő képessége, finom meseszövése, tekintélyt tisztelő reminiszcenciái és tekintélyt nem ismerő kedves humora ennek a regényének is sikert és népszerűséget biztosítanak. Krudy a magyar olvasóközönséget rég a magáénak mondhatja. Minden újabb írását szeretettel és érdeklődéssel várják s Józsiás úrnak, a divatos írónak kálváriáját szép asszonyok szerelmétől a nyugalmas álmoskönyv-szerkesztésig könnyezve – mosolyogva ezúttal is sokan fogják olvasni.

(-rs.)

 

(Virradat, 1922/195. /augusztus 29./ 4. p.)