Beküldött könyvek

Krúdy Gyula:

A magyar Sasfiók

Krúdy Gyula, ez az érdekes, eredeti és egyéni színekben olyan gazdag magyar író tíz évvel ezelőtt költözött el a magyar glóbusról. Hátrahagyott Írásai között megtalálták azt a regényes életrajzot, amelyet Kossuth Ferencről írt s amelyet most leánya kegyeletes kézzel sajtó alá rendezett Krúdy Gyula Kossuth Ferencben látta a magyar Sasfiókot és az a romantika és legendás nimbusz, amely ezt a politikust körülvette, nagyon is megfelelt Krudy Gyula tollának. De ez a romantikus magyar író ebben a könyvében nem mesét sző, hanem történelmet regél. Nem tagadja meg magát most sem, a romantikus és regényes elemeket kiemelve, írja meg Kossuth Ferenc itthoni szereplését.

Éppen ötven éve, hogy Kossuth Ferenc hazakísérte apjának koporsóját és itthon maradt. Túl volt már az ötvenen, amikor belekerült a magyar politikába; a függetlenségi párt élére állt és haláláig képviselte atyjának eszméit. Kossuth Lajos fia volt és az roppant nagy örökség, amely ebből származott, egyúttal terhet is jelentett. Bármit tett, bármit mondott, a magyar nép testes alakja mögött Kossuth Lajost látta és ezért nem tudta teljesen betölteni a hozzáfűzött reményeket.

Krúdy Gyula mesteri tollal, rendkívül színesen és elevenen festi meg azt a korszakot, amelyben Kossuth Ferenc itthon élt 1894-től egész az első világháború kitörése előtti napokig. Egy messzi tűnt kor politikusai, gondolatai, vágyai elevenednek meg ebben a könyvben, a ferencjózsefi korszak utolsó évtizedei, a nagy közjogi harcok és árad belőle az a levegő, amely az első világháborút megelőző években Magyarországot eltöltötte.

Apáink élete, küzdelmei, reménységei integetnek felénk e könyv lapjairól s a kornak nem lehetne hűbb rajzolója, mint Krúdy Gyula, aki maga is ebben az időben élte ifjúságát, ismerte e kor szereplőit, tehát igaz képet tudott róluk festeni. Szeretettel mintázza meg a magyar Sasfiók alakját, aki finom, művelt, okos, józan politikus volt, Kossuth Lajos fia – de nem az a páratlan zseni, mint apja és ebben rejlett politikai pályájának sikertelensége. Az idő vihara messzi vetette ezt a korszakot és embereit, de annál érdekesebb és tanulságosabb Krúdy Gyula művészien megirt posthumus könyve.

(—sz)

 

(Ujság, 1944/50. /március 2./ 10. p.)