A magyar jakobinusok

 

Krúdy Gyula a múlt idők álomszerűen széppé tisztult emlékeinek prózában író, de barokkos pompájú, szépséges magyar nyelven mesélő költője. A magyar jakobinusok című kevéssé ismert történelmi regénye Martinovics Ignác életét beszéli el. Noha az áruló színész, Sehy Ferenc tragikusan döntő szerepét —, mely Szirmay Antaltól Fraknói Vilmosig elsikkadt az egykori följegyzésekben és történeti munkákban — előtérbe hozza, ne keressük a részletekben a történeti hitelességet Többet kapunk ennél Krúdy Gyula fojtott levegőjű, izgalma regényében. Írói képzeletének színes gazdagságával úgy hozza közel és érezteti meg a kor lelkét, adja a történelmi szereplők környezetrajzát, hogy jobban megismerjük a régi Bécs és a régi Pest akkori életét, az események hátterét, összefüggéseit, mint bérmelyik történetíró művéből. Érdekes, hogy e magával ragadó regény egyszerű szépségű prózájában nem leljük a nagy író muzsikáló stílromantikáját, de ez a nyelv, ez a stílus jobban is illik-e sötét alapszínű mű drámai eseményeinek elbeszéléséhez. A Népszava finom iniciálékkal díszített, ízléses alakban adta ki újra a nagy írónak ok nélkül feledésbe tűnt művét.

(t[amás]. e[rnő].)

 

(Hírlap, 1948/123. /június 1./ 8. p.)