Az első Habsburg. Írta: Krúdy Gyula. (Krúdy Gyula Királyregények. Franklin Társulat. Budapest, Franklin Társulat kny. 8° 160 l. év nélk.) Krúdy Gyulát úgy ismerte az olvasó-közönség, mint a magyar táblabíróvilág (a magyar biedermeier) korának ragyogótollú regényíróját. Ezek a munkái a maguk nemében egyedülállók és még ott is, ahol a mese vékonyabb és lazább, az elbeszélő stílus szépsége, fordulatossága és színei ragadják meg az olvasót. Habsburg Ferdinándnak még írói portréja is gyenge és színtelen, ellenben Mária özvegy királynénak pozsonyi tartózkodását sokkal eredményesebben írja le, de nem találjuk benne ennek a rendkívüli női léleknek sokrétűségét. Krúdynak szokatlan a történeti regénynek elbeszélő hangja és abból sokszor kizökkenik. A regényben akad történelmi elírás is. Korrajz, de nem regény. Hősnője van és hőse nincs, mert Ferdinánd minden, csak nem regényhős. A magyar történelmi regény fejlődésének most van a tetőzésén, monumentális, klasszikus könyvek jelennek meg. Ezek után »Az első Habsburg«-ot csalódottan tesszük le kezünkből. (A Kazinczy Könyvkiadó 1934. évi tagilletménye.)

t. t.

 

(Nemzeti Kultúra /Komárom/, 1934/ . 126- 127. p.)