KRÚDY GYULA: A LŐ­CSEI KAKAS. A nagy em­lékező műveiből összeállított kötet nagyrészt az ifjúsághoz szól. Önfeláldozó hősök, a török és a német ellen küz­dő harcosok tettei elevened­nek meg a könyv lapjain. A három kisregényben és a számos egész rövid elbeszé­lésben még alig találjuk meg a későbbi Krúdyt. A hol kerek történetek, hol csak anekdotaszerű rövid írások alkalmasak arra, hogy az ifjúságban szeretetet ébresszenek a magyar múlt sza­badságharcos hagyományai iránt. Van a kötetben né­hány nem a történelmi múlt­tal foglalkozó írás is. Az ezekben megrajzolt alakok néha úgy hatnak, mintha a későbbi Krúdy-művekhez készült vázlatok volnának. A válogatás és szerkesztés mun­káját dr. Tóth Lajos és dr. Udvarhelyi Dénes végezte. (Magvető)

(—u—)

 

(Film Színház Muzsika, 1962/30. /július 27./ 44. p.)