Édesapám, Krúdy Gyula, nem hagyott reánk kronologikus, összefüggő, részletes önéletrajzi regényt, mégis minden fontosat megírt magáról, életéről, érzelmeiről, eszméiről, sikereiről, küzdelmeiről, környezetéről, koráról. Hol első személyben tette ezt, Krúdy Gyulaként, hol rejtve: Szindbád, Rezeda Kázmér, Nagybotos Viola, Flegman, Józsiás és Szent Mihály hősein keresztül - hogy a többieket ne is említsem.

 

[Krúdy Zsuzsa]
 
(Gordonkázás. Krúdy Zsuzsa összeállítása.
Szépirodalmi Könyvkiadó - Magyar Helikon, 1978. 5. o.)
create counter