Művei betűrendben

A – L


ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVZ


1848. Nagy idők nagy hősei. [Ifjúsági elbeszélések.]
Büky Gy. rajzaival. Bp. 1948, Új Idők. 4° 95[1] l.

A 42-ŐS MOZSARAK. Regény.
[A boríték Pólya Tibor rajza.] Mühlbeck Károly rajzaival. Bp. 1915, Singer és Wolfner. 181 [1] l.
– Ua. A Nagy Háború Könyvei c. sorozatban is.

ADY ENDRE ÉJSZAKÁI. [Regény.]
[Sajtó alá rendezte és utószóval ellátta: Kozocsa Sándor.] Bp. [1948], Fehér Holló. 113 [1] l.

AZ ALISPÁN LEÁNYAI. Regény.
Bp. [1930], Singer és Wolfner. 62 l.
/Százszorszép Könyvek./
– Ua. [Új borítékkiad.] [1943.] /Százszorszép Könyvek. VI. évf. 2. /

AZ ALISPÁN LEÁNYAI. Regény.
[Új borítékkiad.] Bp. [1943,] Singer és Wolfner. 62 l.
/Százszorszép Könyvek. VI. évf. 2./

AZ ÁLMOK HŐSE. Öt novella.
Bp. 1906, Rákosi Jenő Újságvállalata. 163 l.

ÁLMOSKÖNYV.
[Szada István borítéktervével és rajzaival.] Bp 1920, Athenaeum. 367 [1] l.
– Ua. 2. és öregbített kiad. 1925.
– Ua. 3. kiad. 1941.
– Ua. 4. kiad. 1947.

ÁLMOSKÖNYV.
2. és öregbített kiad. [Szada István borítéktervével és rajzaival.] Bp. 1925, Athenaeum. 381 [1] l.

ÁLMOSKÖNYV.
3. kiad. Bp. 1941. Athenaeum.. 363 [1] l.

ÁLMOSKÖNYV.
4. kiad. Bp. 1947, Athenaeum. 363 [1] l.

ÁLOM ÁBÉCÉ. /A szegények mosolya./
Bp. [1923], Tolnai. 16° 32, 32 l. – 1-2. köt.

ÁL-PETŐFI. Lehullt csillag fénye. Regény.
Bp. 1922. Athenaeum. VIII, 188 l. – [Előszóval.]
– Ua. [2. kiad.] 1943. /Olcsó Regény./
– Ua. [3. címváltozat kiad.] A magyar Jakobinusok. – Ál-Petőfi. 1962.

ÁL-PETŐFI. LEHULLT CSILLAG FÉNYE. Regény.
[2. kiad.] Bp. 1943, Athenaeum. 96 l.
/Olcsó Regény./

ANDRÁSCSIK ÖRÖKÖSE. Regény.
Bp. [1909], Singer és Wolfner. 159 [1] l.
– Ua. [Borítékváltozat.] [1909.]
– Ua. [Újabb kiad.] [1912.]
– Ua. [Újabb kiad.] [1912.] /Universalis K./
– Ua. [3. kiad.] [1914.]
– Ua. [4. bőv. kiad.] [1914.] /Összegyűjtött Munkái./
– Ua. [5. kiad.) 1961.

ANDRÁSCSIK ÖRÖKÖSE. Regény.
[2. kiad.] Bp. [1911], Singer és Wolfner. 159 [1] l.
/Egyetemes Regénytár. XXVII. 10./

ANDRÁSCSIK ÖRÖKÖSE. Regény.
[Újabb kiad.] Bp. [1912.] Singer és Wolfner. 160 l.
– Ua. [Új címlapkiad.] [Bp. 1912], Uo. /Universalis Könyvtár. /

ANDRÁSCSIK ÖRÖKÖSE. Regény.
[3. kiad.] Bp. [1914], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 224 l. – [A pajzsos ember <és Az ura várja > c. elbeszélésekkel bővítve]
/Világkönyvtár. I. 28./
– Ua. [4. bőv. kiad.] 1914, Singer és Wolfner. 221 [1] l. /Összegyűjtött Munkái./

ANDRÁSCSIK ÖRÖKÖSE. Regény.
[Borítékváltozat.] Bp. 1914 [1918], Singer és Wolfner. 221 [1] l.
/Összegyűjtött Munkái./

ANNUSKA KÖNYVE. Elbeszélések fiatal lányok számára.
[Geiger Richard eredeti rajzaival.] Bp. [1917], Tolnai Világlapja. 4° 159 [1] l.
– Ua. [Kötésváltozat.] Bp. [1917], Uo. – [A könyv gerincén: Anyuka meséi.]

[Puskin Sándor: ANYEGIN EUGÉN. [Verses regény.] [Krúdy Gyula előhangjával.]
[Gara Arnold metszeteivel, Végh Gusztáv könyvdíszeivel.] Bp. 1920, Génius. 4° 238 [2] l., 10 t.

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. Színmű.
Bp. 1913, Országos Monográfia Társaság. 4° 8 l. – [Illusztrált.]
/Kny. a Századok legendáiból./
– Ua. Bemutató: 1918.
– Ua. [2. kidolgozás.] 1918.
– Ua. 1943 óta Kenessey Jenő zenéjével az Opera ház műsordarabja.

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. Színmű.
Bemutató: Apollo Kabaré, 1918 X.

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. Színmű.
Bp. 1918, Színházi Élet. 8 l.
/Színházi Élet Kabaréi. 42./
/Kny. a Színházi Életből./

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. Opera egy felvonásban.
Zenéjét szerezte: Kenessey Jenő. Bemutató: Magyar Királyi Operaház, 1943. V. 8.

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. Opera egy felvonásban.
Zenéjét szerezte: Kenessey Jenő. Bp. 1943, [Ifj. Krúdy Gyula kiadása.] 16° 22 [2] l.
– Ua. [Új kiad.] 1954. /Színjátszók Könyvtára. 68./
– Ua. [Új kiad.] 1957.
– Ua. [Új kiad.] 1961.

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. [Színjáték.]
Illusztrálta: Reich Károly. Mialkovszky Erzsébet jelmezterveivel. Kulcsár István rendezői utasításaival.] Bp. 1954, Művelt Nép Könyvkiadó. 26 l., 3 t.
/Színjátszók Könyvtára. 68./

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. [Színjáték.]
(Bev. Karcsai Kulcsár István.) 2. kiad. Bp. 1957, Táncsics Kiadó. 22 l.

AZ ARANY MEG AZ ASSZONY. [Opera egy felvonásban.]
Zenéjét szerezte: Kenessey Jenő. Közreadja: Till Géza. Bp. 1961, Zeneműkiadó. 16° 24 l.
/Operaszövegkönyvek. 43./

AZ ARANYBÁNYA. Eredeti regény két kötetben.
Bp. 1901, Wodianer. 16° 508 l. – 1-2. köt.
/A „Budapest” Könyvtára./
– Ua. [2. kiad.] 1960.

AZ ARANYBÁNYA. – RÉGI SZÉLKAKASOK KÖZÖTT. – PALOTAI ÁLMOK. [Regények.]
(Szerk. Barta András.) Bp. 1960, Magvető. 568 l.
/Krúdy Gyula Kisregények./

ARANYIDŐ. – A TEMPLÁRIUS. Két kis regény.
Bp. [1926], Grill. 207 [1] l.

ARANYIDŐ. – A TEMPLÁRIUS. Két regény.
(Az utószót írta Kozocsa Sándor. Kass János rajzaival.) Bp. 1960, Szépirodalmi Könyvkiadó. 250 l.

ARANYKÉZUTCAI SZÉP NAPOK. [Elbeszélések.]
[Major Henrik fametszeteivel.] Békéscsaba 1916, Tevan. 208 l.
– Ua. [Bibliofil kiad.] 1916.
– Ua. 2. nyomtatás [kiad.] Békéscsaba 1916, Uo.
– Ua. 3. kiad. 1925. /Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 7./
– Ua. [Új kiad.] [1928.] /Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 7./
– Ua. 4. kiad. [1948.]
– Ua. [5. kiad.] 1958.

ARANYKÉZUTCAI SZÉP NAPOK. [Elbeszélések.]
3. kiad. Bp. 1925, Athenaeum. 170 l.
/Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 7./

ARANYKÉZUTCAI SZÉP NAPOK. [Regény.]
[4. kiad.] [Major Henrik fametszeteivel és Győry Miklós borítékrajzával.] Bp. [1948], Hungária. 170 l.

ARANYKÉZUTCAI SZÉP NAPOK. [Regény.]
(Szántó Piroska rajzaival.) Bp. 1958, Szépirodalmi Könyvkiadó. 182 l.

ÁRNYÉKBÓL SZŐTT VENDÉG ÉS MÁS ELBESZÉLÉSEK.
(Válogatta [és bev.] Vígh Károly.) Bukarest 1957, Állami Könyvkiadó. 175 [1] l.
/Tanulók Könyvtára./

ASSZONY A NAGYBŐGŐBEN. Elbeszélések.
(Bev. Kellér Andor. Ill. Papp Oszkár.) Bp. 1955. Magvető. 16° 460 l.
/Vidám Könyvek. 3./

ASSZONYSÁGOK DÍJA. Regény.
[A borítékot Hornyászky Miklós rajzolta.] Bp. 1919, Rácz Vilmos. 173 [1] l.
– Ua. [Hornyászky Miklós és Szada István 14 rézmetszetével ellátott példány.] Bp. 1919, Uo.
– Ua. 2. kiad. 1949.
– Ua. [3. kiad.] 1958.

ASSZONYSÁGOK DÍJA. Regény.
[Szántó Piroska borítékrajzával.] [2. kiad.] Bp. 1949, Révai. 169 [1] l.

ASSZONYSÁGOK DÍJA. – NAPRAFORGÓ. [Regények.]
(Sajtó alá rend. Perepatits Antal. Az utószót írta Kozocsa Sándor. Kondor Lajos rajzaival.) Bp. 1958, Magvető. 536 l.

A BETYÁR ÁLMA. Kleofásné kakasa és más elbeszélések.
Bp. 1920, Athenaeum. 194 l. [Leidenfrost Sándor borítékrajzával.]
– Ua. 2. [címváltozat] kiad. N. N. – A betyár álma. 1925. /Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 9./
– Ua. [Új kiad.] [1928.] /Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 9./
– Ua. [Címváltozat kiad.] Kleofásné kakasa. Bukarest 1962.

BOLDOGULT ÚRFIKOROMBAN. Regény.
[Végh Gusztáv borítékrajzával.] Bp. 1930, Athenaeum. 16° 310 l.
/Athenaeum Könyvtár. I. 7./
– Ua. [Új borítékkiad.] [1934.] /Athenaeum Könyvtár. I. 7./
– Ua. [3. kiad.] [1944.] /Nagy Magyar Elbeszélők./
– Ua. [4. címváltozat kiad.] Hét bagoly. – Boldogult úrfikoromban. 1954.
– Ua. [5. kiad.] Hét bagoly – Boldogult úrfikoromban. 1963.

BOLDOGULT ÚRFIKOROMBAN. Regény.
[Új borítékkiad. az író egy csoportfényképen.] Bp. [1934], Athenaeum. 16° 310 l.
/Athenaeum Könyvtár. I. 7./

BOLDOGULT ÚRFIKOROMBAN. Regény.
[3. kiad.] Bp. [1944], Franklin. 228 l.
/Nagy Magyar Elbeszélők./

BUKFENC. Regény.
[Szántó Lajos borítéktervével és rajzaival.] Bp. 1918, Kultúra. 16° 112 l.
/Kultúra Regénytára. Magyar Sorozat. l./
– Ua. 2. kiad. 1919. /Kultúra Regénytára. 1./
– Ua. 3. kiad. 1921. /Kultúra Regénytára. 1./
– Ua. [4. kiad.] 1958.

BUKFENC. Regény.
2. kiad. az író új befejezésével. [Szántó Lajos rajzaival.] Bp. 1919, Kultúra. 16° 143 [1] l.
/Kultúra Regénytára. 1./

BUKFENC. Regény.
3. kiad. [ Az író előszava : levélfacsimile.] Szántó Lajos rajzaival [és borítéktervével.] Bp. 1921, Kultúra. 16° 149 [1] l.
/Kultúra Regénytára. 1./

BUKFENC. – VELSZI HERCEG. – PRIMADONNA. [Regények.]
(Sajtó alá rend. és az utószót írta: Kozocsa Sándor. Kass János rajzaival.)
Bp. 1958, Szépirodalmi Könyvkiadó. 412 l.

A BŰVÖS ERSZÉNY ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.
Bp. 1908-1909, Grill-Franklin. 237 l.
/Magyar Irók Aranykönyvtára. 27./
– Ua. [Borítékváltozat.] 1909.

A BŰVÖS ERSZÉNY ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.
[Borítékváltozat.] Bp. 1909, Franklin. 237 l.

A CIRKUSZ KIRÁLY. Ifjúsági regény.
Bp. 1906, Franklin. 217 l. – [Illusztrált.]
– Ua. [Címváltozat.] A kötéltáncos regénye, [1908]
– Ua. [Cimváltozat.] Miklós kalandjai. [1910.]

CSURLI ÉS TÁRSAI. Elbeszélések.
Bp. 1913, Athenaeum. 61 [1] l.
/Modern Könyvtár. 346-347./

DE RONCH KAPITÁNY CSODÁLATOS KALANDJA. [Elbeszélések.]
Bp. 1913, Athenaeum. 60 l.
/Modern Könyvtár. 225-226./

A DÉVÉNYI FAZEKAS. Elbeszélés.
Bp. 1904, Singer és Wolfner. 47 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 184./
– Ua. 2. kiad. Bp. [1904], Uo. /Piros Könyvek. 45./
– Ua. 2. [3!] kiad. Bp. [1904], Uo., 39 l. /A Filléres Könyvtár új borítékkiadása./

DIÁKKISASSZONYOK. Elbeszélések.
Bp. 1905, Singer és Wolfner. 126 l. – [Illusztrált.]
/Ifjúsági Regénytár./
– Ua. [Címváltozat.] Annuska könyve. [1917.]

DUDORÁSZI. [Elbeszélések.]
[Válogatta: Pamlényi Ervin.] Bp. 1948, Révai. 155 [1] l.
/Révai Könyvtár. 18./

EGY NEMZETI RABLÓVEZÉR. KRÚDY KÁLMÁN HŐSTETTEI. [Regény.]
Bp. 1922. Tolnai. 16° 96 l.
/Tolnai Regénytára./
– Ua. [Borítékváltozat.] Bp. [1922.] Uo.

EGY POHÁR BOROVICSKA. [Elbeszélések.]
[Csillag Vera borítékrajzával.] Bp. 1948, Budapest. 248 l.
/Pesti Könyvtár./

ÉJI ZENE. [Elbeszélések.]
(Szerk. Barta András és Szauder József. Az utószót Szauder József írta, a bibliográfiát [Kozocsa Sándor könyvészetének felhasználásával] Barta András állította össze.) Bp. 1961, Magvető. 1 t., 668 l.
/Krúdy Gyula Válogatott elbeszélései. 1913-1915./

AZ ÉLET ÁLOM. Válogatott novellái.
Bp. 1931, A szerző kiadása. [Hungária ny.] 254 l.
– Ua. Készült 1000 példányban; ebből az első száz számozott.
– Ua. [2. kiad.] 1957.

AZ ÉLET ÁLOM. Elbeszélések.
(Kozocsa Sándor utószavával. Kass János rajzaival.) Bp. 1957, Szépirodalmi Könykiadó. 256 l.

ELŐRE. Hazafias elbeszélések.
[Mühlbeck Károly címlaprajzával.] Bp. [1905], Singer és Wolfner. 48 l.
/Filléres Könyvtár. 214./
– Ua. [Borítékváltozat.] Bp. 1905, Uo. – [Byssz Róbert 1921. borítékrajzával.]

AZ ELSŐ HABSBURG. Regény. (Király-regények.)
Bp. 1931, Franklin. 160 l.
– Ua. [Új kiad.] [1933]
– Ua. További kiadásai Három király címen. 1943, 1957, 1958.

AZ ELSŐ HABSBURG. Regény. (Király-regények.)
Bp. [1933], Franklin. 160 l.

ELSŐ SZERELEM. Elbeszélések.
Bp. 1914, Athenaeum. 54 l.
/Modern Könyvtár. 426-427./

ESTI ÚT. Elbeszélések.
Bp. 1911, Nyugat. 16° 57 [1] l.
/Nyugat Könyvtár. 23./
– Ua. A Nyugat Könyvtár Magyar elbeszélők c. gyűjteményben is.

FALU A NÁDASBAN. Elbeszélések.
Bp. 1910, Wodianer. 46 l.
/Népkönyvtár. 10./

A FEHÉRLÁBÚ GAÁLNÉ. [Elbeszélések.] 1-2.
(Szerk. Barta András. A válogatás munkájában résztvett Perepatits Antal. A bibliográfiát Kozocsa Sándor anyagának részbeni felhasználásával Barta András, Katona Béla /I. köt./ és Perepatits Antal /II. köt./ állította össze.) Bp. 1959, Magvető. 1 t. 702, 654 l.
/Krúdy Gyula Válogatott elbeszélései. 1894-1904, 1905-1908./

FEHÉRVÁRI KÖNYV. Termelőszövetkezet Fejérmegyében. [Anonim]
Bp. 1919, Közoktatásügyi Népbiztosság. 24 l.
Remete László felfedezése: Krúdy Gyula elfeledett könyve. (Élet és Irodalom 1959. 12. sz. 6-7. l.)

A FEJEDELEM SZOLGÁJA ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.
Bp. 1925, Tolnai. 95 [1] l. – [Illusztrált.]

FESTETT KIRÁLY. (Király-regények.)
Bp.1930, Franklin. 254 l.
– Ua. További kiadásai Három király címen. 1943, 1957, 1958.

FRANCIA KASTÉLY. Regény.
Bp. 1912, Singer és Wolfner. 191 [1] l. – [A borítékon: Budapest.]
– Ua. [2. kiad.] 1914. /Összegyűjtött Munkái./
– Ua. [Új kiad.] 1917. /Milliók Könyve./
– Ua. [4. kiad.] [1944.]
– Ua. [5. kiad.] 1957.
– Ua. Olasz fordításban: Castello addormentato Roma 1942.

FRANCIA KASTÉLY. Regény.
[2. kiad.] Bp. 1914, Singer és Wolfner. 191 [1] l.
/Összegyűjtött Munkái./

FRANCIA KASTÉLY. Regény.
Bp. 1917, Singer és Wolfner. 4° 32 l.
/Milliók Könyve. 49./

[FRANCIA KASTÉLY?]
CASTELLO ADDORMENTATO.
Roma 1942, Corvina Rassegna Italo-Ungherese. 418 l.

[Gyula bácsi]: GYERMEKSZÍNHÁZ. [Jelenetek.]
Ifjabb és serdültebb gyermekek számára. Bp. 1909, Révai. 80 l., 4 t. – [Illusztrált.]

[Gyula bácsi]: GYÉMÁNT MESÉK.
Bp, 1909, Révai. 124 1.
– Ua. 2. kiad. [1910.]

[Gyula bácsi]: GYÉMÁNT MESÉK.
2. kiad. Bp. [1910], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 127 [1] l.

HÁROM KIRÁLY. (Mohács. – Festett király. – Az első Habsburg.)
Bp. [1943.], Franklin. 250, 228, 160 l. – 1-3. köt.
/Nagy Magyar Elbeszélők./
– Ua. [2. kiad.] (Mohács. – Festett király. – Az első Habsburg.) Noviszad, 1957.
– Ua. [3. kiad.] (Mohács. – Festett király. – Az első Habsburg. – Árnyékkirály.) 1958.

HÁROM KIRÁLY. (Mohács. – Festett király. – Az első Habsburg.)
Noviszad, 1957, Testvériség-Egység Kiadó. 455. l.

HÁROM KIRÁLY. – (Függelék: Árnyékkirály.) [Regény.]
(Sajtó alá rend. és az utószót írta: Kozocsa Sándor. Burkoló és kötésterv Csillag Vera.) Bp. 1958, Magvető. 744 l.

HAVASI KÜRT. RUSZKA-KRAJNA KIS TÜKRE.
Bp. 1919, Ruszka-Krajna Népbiztossága. 16° 96 l.

HAZÁM TÜKRE. [Elbeszélések.]
A serdültebb ifjúság számára. Bp. 1905, Beer és Társa. 93 [1] l.
– Ua. [2. címváltozat kiad.] A vörös sapkások. – Hazám tükre. 1909.
– Ua. 2. [3!] kiad. [1910.] Uo.
– Ua. 3. [4!] kiad. 1917.

HÉT BAGOLY. Regény.
[Jeges Ernő borítékrajzával.] Bp. 1922, Athenaeum. 222 l.
– Ua. 2. kiad. 1925. /Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 8./
– Ua. [Új kiad.] [1928.] /Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 8./
– Ua. [3. kiad.] [1948.] /Nagy Magyar Elbeszélők./
– Ua. [4. kiad.] Hét bagoly. – Boldogult úrfikoromban. 1954.
– Ua. [5. kiad.] Hét bagoly – Boldogult úrfikoromban. 1963.

HÉT BAGOLY. [Regény.]
2. kiad. Bp. 1925, Athenaeum. 250 l.
/Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 8./

HÉT BAGOLY. Regény.
[3. kiad.] Bp. [1948], Franklin. 231 [1] l. Nagy Magyar Elbeszélők./

HÉT BAGOLY. – BOLDOGULT ÚRFIKOROMBAN. [Regények.]
[4. kiad.] /Az előszót Sőtér István írta. A kötetet Ferenczy Béni illusztrálta./ [Bp.] 1954, Szépirodalmi Könyvkiadó. XXVI, 466 l.

HÉT BAGOLY. – BOLDOGULT ÚRFIKOROMBAN. Regények.
(Az utószót Sőtér István, a bibliográfiát Kozocsa Sándor készítette.) Bp 1963, Szépirodalmi Könyvkiadó, 521 [3] l. [Illusztrált.]

HÉT SZILVAFA. Elbeszélések.
Bp. [1907] Franklin. 16° 62 l.
/Magyar Könyvtár. 501./
– Ua. [Új borítékkiad.] [1928.] /Magyar Könyvtár. 1097./
– Ua. [Új borítékkiad.] [1943.] /Nagy Írók Kis Könyvei./
– Ua. Eszperantó fordításban: La prauloj. [Az ősök.] 1913. /Kolekto de Hungara Esperantisto. 6./

HÉT SZILVAFA. Elbeszélések.
[Új borítékkiad.] Bp. [1928], Franklin. 16° 62 l.
/Magyar Könyvtár. 1097./

HÉT SZILVAFA. Elbeszélések.
[Új borítékkiad.] Bp. [1943], Franklin. 16° 62 l.
/Nagy Irók Kis Könyvei./

HORTOBÁGY. Elbeszélés. [Mühlbeck rajzaival].
Bp. 1901, Singer és Wolfner. 64 l.
/Filléres Könyvtár. 97./
– Ua. 2. kiad. 1910.

HORTOBÁGY. Elbeszélés.
2. kiad. Bp. 1910, Singer és Wolfner. 64 l.
/Piros Könyvek. 12./

IFJÚSÁG. Rajzok és elbeszélések.
Basch Árpád rajzaival. Bp. 1899, Pfeifer Ferdinánd. 244 l. – [Bevezetéssel.]
– Ua. [Címváltozat.] Margit története és egyéb elbeszélések. [1914.]

ÍRÓI ARCKÉPEK. 1-2.
1. Kármán Józseftől Kiss Józsefig.
2. Ambrus Zoltántól Móricz Zsigmondig.
(Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta: Kozocsa Sándor.) Bp. 1957, Magvető. 520 l., 39 t., 563 l., 22 t.

KÁNAÁN KÖNYVE. Elbeszélések.
Bp. 1919, Athenaeum. 102 l.
/Modern Könyvtár. 550-553./
– Ua. [Új lenyomat.] Bp. 1919, Uo.

A KÁPOLNAI FÖLDOSZTÁS. [Riport.]
Bp. 1919, Kultúra. 16° 61 [1] l.
/Károlyi-Könyvtár. 4./

KARÁCSONYEST. Páros jelenet.
Bp. 1907. Singer és Wolfner. 8 l.
/Monológok. 175./

KÁRPÁTI KALAND. Színmű.
Bemutató: Új Színpad, 1912. III. 13.

KÁRPÁTI KALAND. Színmű.
Bp. 1912, EKE. 30 [2] l.
/Az Új Színpad Könyvtára. 2./
– Ua. [2. kiad.) Egyfelvonásosok. 1960. /Játékszín. 21./

KÁRPÁTI KALAND. [Jelenet.]
Egyfelvonásosok. Bp. 1960, Gondolat. 27 l.
/Játékszín. 21./

KÉK LÁNG. Elbeszélés.
Bp. 1908, Schenk Ferenc. 16° 60 l.
/Mozgó Könyvtár. 5./

A KÉK SZALAG HŐSE. Regény.
(Sajtó alá rend. és az utószót írta: Petrichevich Horváth János. A kötetet Ferenczy Béni illusztrálta.) Bp. 1956, Szépirodalmi Könyvkiadó. 444 l.

KI JÁR AZ ERDŐN? [Ifjúsági elbeszélések.)
(Szerk. Tóth Lajos és Udvarhelyi Dénes. III. Haas György.) Bp. 1962, Magvető. 4° 200 l.

A KIRÁLY PALÁSTJA. [Elbeszélés.]
[Mühlbeck Károly címlapképével.] Bp. 1902, Singer és Wolfner. 47[1] l.
/Filléres Könyvtár. 136./
– Ua. 2. kiad. 1911.

A KIRÁLY PALÁSTJA. [Elbeszélés.]
2. kiad. Bp. 1911, Singer és Wolfner. 47 [1] l.
Filléres Könyvtár. 136.
-Ua. [Borítékváltozat.] [Bp. 1911], Uo. – [Byssz <Róbert> 1921. rajza.] – [Egybekötve a Letűnt századokkal.]

KLEOFÁSNÉ KAKASA. Válogatott novellák.
(Kántor Lajos utószavával.) Bukarest 1962, Irodalmi Könyvkiadó. 16° 409 l.
– Ua. [Borítékváltozat.] Bukarest 1962. Uo.
/Kincses Könyvtár./

A KOMÁROMI FIÚ. Történelmi elbeszélés.
Mühlbeck Károly rajzaival. Bp. 1903, Singer és Wolfner. 79 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 166-167./
– Ua. [2. kiad.] 1911.
– Ua. [Új kiad.] 1951. /Hazáért és Szabadságért./

A KOMÁROMI FIÚ. Történeti elbeszélés.
[2. kiad.] [Haranghy Jenő borítékrajzával.] Bp. 1911, Singer és Wolfner. 79 [1] l.

A KOMÁROMI FIÚ. [Elbeszélés.]
Bp. 1951, Ifjúsági Könyvkiadó. 16° 76 l.
/Hazáért és Szabadságért./

KÖNNYEK ÚTJA. [Fiatal költők antológiája.]
Krúdy Gyula előszavával. Bp. 1923, Tolnai Világlapja. 48 l.

A KÖTÉLTÁNCOS REGÉNYE. [A cirkusz király.] Ifjúsági regény.
Bp. [1908], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 4° 108 l. – [Illusztrált.]

KRÚDY GYULA MUNKÁI. Gyűjteményes kiadás 1-10.
Bp. 1925 Athenaeum. 10 köt.
– Ua. [Új kiad.] [1928.] Uo.
1. A vörös postakocsi. 5. kiad.
2. Őszi utazások a vörös postakocsin. 2. kiad.
3. Szindbád ifjúsága. 3. kiad.
4. Szindbád megtérése.
5. Napraforgó. 3. kiad.
6. A podolini kisértet. 4. kiad.
7. Aranykézutcai szép napok. 3. kiad.
8. Hét bagoly. 2. kiad.
9. N. N. – A betyár álma. 2. kiad.
10. Az utolsó gavallér. – Velszi herceg.

KRÚDY GYULA MUNKÁI. Gyűjteményes kiadás. 1-10.
[Új kiad.] Bp. [1928], Athenaeum. 10 köt.
1. A vörös postakocsi. 5. kiad.
2. Őszi utazások a vörös postakocsin. 2. kiad.
3. Szindbád ifjúsága. 3. kiad.
4. Szindbád megtérése.
5. Napraforgó. 3. kiad.
6. A podolini kisértet. 4. kiad.
7. Aranykézutcai szép napok. 3. kiad.
8. Hét bagoly. 2. kiad.
9. N. N. – A betyár álma. 2. kiad.
10. Az utolsó gavallér. – Velszi herceg.

KÚN LÁSZLÓ ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.]
Bp. 1902, Lampel. 63 [1] l.
/Kis Könyvtár. 48./
– Ua. [Borítékváltozat.] 1902, Lampel. [Kötésen: Franklin.]
/Aranykönyvek./
– Ua. 2. kiad. 1908.

KÚN LÁSZLÓ ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.]
2. kiad. Bp. 1908, Lampel. 63 [1] l.
– Ua. [Borítékváltozat.] 1908, Lampel. [Kötésen: Franklin.] – [Egybekötve jelent meg Benedek Elek Két történet és Avar Gyula : A Bácskában c. füzetekkel.]
/Olcsó Ifjúsági Könyvtár. 9./

A LEGSZEBB MESEKÖNYV AZ IFJÚSÁG SZÁMÁRA.
Bp. [1917], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 96 l. – [Illusztrált.]
– Ua. [Új borítékkiad.] [1918.]

A LEGSZEBB MESEKÖNYV AZ IFJÚSÁG SZÁMÁRA.
[Új borítékkiad.] Bp. [1918], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 96 l. – [Illusztrált.]

LETŰNT SZÁZADOK. Kilenc történeti elbeszélés.
[Mühlbeck Károly címlaprajzával.] Bp. 1902, Singer és Wolfner. 45 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 132./
Ua. 2. kiad. 1911. 40 l.

LETŰNT SZÁZADOK. Kilenc történeti elbeszélés.
2. kiad. [Bp. 1911], Singer és Wolfner. 47 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 132./
– Ua. [Borítékváltozat.] [Bp. 1911], Uo. – [Byssz <Róbert> 1921. rajza.] – [Egybekötve A király palástjával.]

LIGA GIDA KALANDJAI HOLLANDIÁBAN ÉS A VILÁG EGYÉB TÁJAIN. [Ifjúsági regény.]
[Pólya Tibor borítékrajzával és festményeivel.] Bp. 1923, Országos Gyermekvédő Liga. 432 l., 4 t.
– Ua. [Borítékváltozat. Bp. 1923. Uo. – [1000 példányban készült.]

Lits Antal: TARKA KÖNYV. [Rajzok és elbeszélések.]
[Krúdy Gyula előszavával.] Arad [1924], Reismann ny. 126 [2] l.

A LŐCSEI KAKAS. [Ifjúsági elbeszélések.]
(Válogatta és szerk. Tóth Lajos és Udvarhelyi Dénes. Kass János rajzaival.) Bp. 1962, Magvető. 360 l.

A LUMPOK ISKOLÁJA. Elbeszélések.
Bp. 1909, Schenk Ferenc. 16° 63 l.
/Mozgó Könyvtár. 36./


ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVZ