M E G H Í V Ó

 

Kedves Barátunk!

 

A Rezeda Kázmér Társaság 2005. április 1-jén, pénteken (s ez nem tréfa) délután 5 órakor tartja következő összejövetelét. A helyszín a szokásos, tehát Illyés Gyula Archívum (Bp. VI. Teréz krt. 13. I. em.).

Ezúttal a Stílus és jelentés című kötetet vitatjuk meg, mely a Krúdy Gyula születésének 125. évfordulója alkalmából a Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke és Tanítóképző Intézete, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság által szervezett tudományos emlékülés előadásaiból áll.

Felkért hozzászólóink: Gintli Tibor és Sturm László.

 

Mindenkit szeretettel várunk, s arra kérjük tagjainkat, hogy tájékoztassák erről az ülésről a nyelvészeti téma iránt érdeklődő irodalmár ismerőseiket.

 

Budapest, 2005. március 17.

  

Baráti üdvözlettel:

  

Kelecsényi László s. k.                            Stauder Mária

           ügyvivő                                              titkár     

 


 

Kedves Barátunk!

 

A Rezeda Kázmér Társaság 2005. június 10-én, pénteken délután fél ötkor tartja következő összejövetelét, melyre ezennel meghívunk/meghívjuk. Helyszínünk a megszokott, azaz: Illyés Gyula Archívum (Bp. VI. Teréz krt. 13. I. em.).

Ez alkalommal ülésünk témája a most indult Krúdy-összkiadás (Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei, a sorozatot szerkesztik, Bezeczky Gábor és Kelecsényi László) első két kötetének megvitatása lesz.

1. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések I. (Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta: Kelecsényi László.) Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2005. 461 p.

[Hat napig kerékpáron (1895) – A mi vármegyénk (1896) – Ifjúság (1896) – Üres a fészek (1897) – Szeretlek! (1897) – Hamu (1899) – Pál apostol levelei (1899).]

2. kötet: Drámai művek. Színművek, jelenetek, töredékek. (Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta: Kelecsényi László.) Pozsony, Kalligram Kiadó, 2005, 345 p.

[Húsz rövidebb-hosszabb dramatikus művet tartalmaz.]

Felkért hozzászólók: Kovács József László és Fráter Zoltán.

 

Megjelenésedre/megjelenésére számítunk.

 

Tájékozódhatsz a www.krudy.hu honlapon is…..!

 

A beszélgetés később fehér asztalnál folytatódik.

 

Bp. 2005. május 31.

 

Kelecsényi László                                                                                      Stauder Mária

      ügyvivő                                                                                                        titkár