2020-


2020

Čudić, Marko: A „parafrázis eretneksége” és a felismerés között. Adalék Bori Imre Krúdy- és Kosztolányi-monográfiája prózaelemzői módszereinek vizsgálatához. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2020/1. 93-106. p.

Gintli Tibor: Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében. = Alföld (Debrecen), 2020/5. 52-60. p.

Gintli Tibor: Krúdy Gyula bécsi regényei. = József Attila, Bécs és a századelő művészete. Szerk. Gintli Tibor et alii. Bp. 2020, L'Harmattan Kiadó. 49-58. p.

Gintli Tibor: Krúdy Gyula évtizedei. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2020/1. 19-30. p.

Hárs, Endre: Hinterland Budapest. Über Gyula Krúdys Rhetorik der Verdrängung. = Wien – Budapest. Stadträume des 20. Jahrhunderts im Vergleich. Hg. Tamáska, Máté–Vernay Rief, Barbara. Wien, 2020, Praesens Verlag. /Österreich-Studien Szeged 18./ 553-568. p.

Kelemen Zoltán: Tücsök és bogár. Krúdy Gyula Charles Dickens-olvasása és -írása. = Irodalomtörténeti közlemények, 2020/3. 334-346. p.

Onder Csaba: Krúdy Gyula és a halált hozó olvasás. A tuzséri tragikus hipnózis. = – – : Festina lente. Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról. Eger, 2020, Líceum Kiadó. /Pandora Könyvek 42./ 137-150. p.

Pethő József: Új szempontok Krúdy prózájának stilisztikai leírásában. New Aspects in the Stylistic Description of Krúdy’s Fiction. = Bonarum cuktores artium. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának kutatói almanachja. Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc, 2020, Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete. 520-527., 465-472. p.

Szabó Ferenc János: Átaludni a világháborút – Krúdy Gyula egyik kedvelt operettidézete. = Üdvözlet a győzőnek. Tanulmányok 1918 mikrotörténelméről. Szerk. Kappanyos András. Bp. 2020, Bölcsészettudományi Kutatóközpont. 215-226. p. [Összefoglaló]

Tapodi Zsuzsa: Krúdy-effektusok, Krúdy-interferenciák. = Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 2020/1. 31-49. p.

Vitéz Ferenc: A Krúdy-kultusz lokális erővonalai. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2020/2. 123-126. p.

Wirágh András: Nyelven innen, határokon túl. Hálózatos magyar irodalom 1920 és 1929 között. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2020/2. 259-268. p.