1900-1904


1900

– – : A víg ember bús meséi. = Magyar Géniusz, 1900/9. (február 25.) I. 143. p..

– – : A víg ember bús meséi. = Új Idők, 1900/6. (február 4.) 125. p.

– – : Ifjú Krúdy Gyula [az író édesapja] halálesete bejegyezve a nyíregyházi állami halotti akv. 1023/1900. fsz. alatt.

– – : Krúdy Gyula „A víg ember bús elbeszélései.” = Magyar Szemle, 1900/15. (április 15.) 180. p.

[Bogdán Be]—lla: A víg ember bús meséi. = Előkelő Világ, 1900/3. (január 17.) 7. p.

Lakatos Vince: A víg ember bús meséi. = Katolikus Szemle, 1900/2. 179-180. p.

/n. s./: [A víg ember bús meséi.] = Művészet, 1900. II. 5. [Gedényi]

–r.: A magyar irodalom történetéhez. (1867-től máig.) XXI. = Magyar Szemle, 1900/16. (április 22.) 184. p.

Szinnyei József: Krúdy Gyula. = Magyar írók élete és munkái. VII. köt. Bp. 1900, Hornyánszky. 341-342. p.

us.: [A víg ember bús meséi.] = Művészvilág, 1900. II. köt. 5. sz.

Vende Ernő (revid. id. Szinnyey József): Krúdy Gyula. = Magyarország vármegyéi és városai. Szabolcs vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp. 1900, „Apollo” Irodalmi Társaság. 216. p.

1901

– – : Krudy Gyula. = Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901. 9. rész - Lakás-jegyzék. 1170. p.

[Krúdy Gyula]: Aranybánya. [Hirdetés.] = Nagybánya és Vidéke, 1901/41. (október 13.) 2. p.

1903

– – : A «Magyar Könyvtár» ... = Magyar Szemle, 1903/44. (november 1.) 528. p.

sz[ini]. gy[ula].: Nyíri csend. = Pesti Napló, 1903/285. (október 18.) 14. p.

1904

(ny. p.) = Szemle. = Buda és Vidéke, 1904/20. (augusztus 10.) 2. p.