1905-1909


1905

– – : A czirkuszkirály. = Vasárnapi Újság, 1905/53. (deczember 31.) 869. p.

(sz. n.): [A cirkuszkirály.] = Világ, 1905/53. 869. p. [Gedényi]

1906

– – : Beérkezett könyv. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közöny, 1906/19. (február 11.) 479. p.

H[arsányi]K[álmán]: A cirkuszkirály. = Magyar Szemle, 1906/13. (március 29.) 206. p.

Sebestyén Károly: Magyar szépírók. = Budapesti Hírlap, 1906/337. (december 8.) 35-36. p.

1907

– – : Krúdy Gyula négy kötete. = Pesti Hírlap, 1907/78. (március 31.) 70. p.

– – : Krúdy Gyula könyvei. = Új Idők, 1907/14. (március 31.) I. 340. p.

D[ömötör]. I[stván].: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1907/22. (május 26.) I. 529-530. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Hét szilvafa. = A Hét, 1907/51./928./ (december 22.) 870. p.

Londesz Elek: Új magyar regények. = Pesti Napló, 1907/83. (április 6.) 12. p.

Sebestyén Károly: A fiatal Magyarország. = Budapesti Hírlap, 1907/78. (március 31.) 44-45. p.

[Schöpflin Aladár]: Krúdy Gyula elbeszélései. = Vasárnapi Újság, 1907/14. (április 7.) 282-283. p.

1908

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1908/1. 84-95. p.

Petrik Géza: Krudy Gyula. = Magyar Könyvészet, 1886-1900. 1. köt. Szerk. – – . Bp. 1908, M. Kvker. Egy. 476. p.

1909

: A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. = Pesti Napló, 1909/305. (december 25.) 99. p.

: Írók összejövetele. = Nagybányai Hírlap, 1909/46. (november 14.) 3. p.

– – : Krudy Gyula és Báttaszéki Lajos... = Nagybánya és Vidéke, 1909/46. (november 14.) 2. p.

: Monológok. = Új Idők, 1909/51. (december 19.) 588-589. p.

– – : Személyi hírek. = Nagybánya, 1909/45. (november 11.) 3. p.

A[ndor]. J[ózsef].: Új regényünk. = Élet, 1909/39. (szeptember 26.) 429. p.

[L]Y[ka]. [Károly]: Két regény. = Új Idők, 1909/49. (december 5.) 530-531. p.

Rajna, Franz: [A bűvös erszény és egyéb elbeszélések.] = Neues Pester Journal, 1909/284. [0]

Rajna, Franz: [Andráscsik örököse.] = Neues Pester Journal, 1909/284. [0]

(–s.): A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. = Néptanítók Lapja, 1909/47. 16. p.

(–s.): Andráscsik örököse. = Néptanítók Lapja, 1909/50. 16. p.

[Schöpflin Aladár]: A bűvös erszény. = Vasárnapi Újság, 1909/45. (november 7.) 943. p.