1905-1909


1905

(sz. n.): [A cirkuszkirály.] = Vasárnapi Újság. 1905/53. 869. p.

(sz. n.): [A cirkuszkirály.] = Világ, 1905/53. 869. p.

1906

H[arsányi]K[álmán]: A cirkuszkirály. = Magyar Szemle, 1906/13. (március 29.) 206. p.

Sebestyén Károly: Magyar szépírók. = Budapesti Hírlap, 1906/337. (december 8.) 35-36. p.

1907

– – : Krúdy Gyula elbeszélései. = Vasárnapi Újság, 1907/14. (április 7.) 282-283. p.

– – : Krúdy Gyula négy kötete. = Pesti Hírlap, 1907/78. (március 31.) 70. p.

– – : Krúdy Gyula könyvei. = Új Idők, 1907/14. (március 31.) I. 340. p.

D[ömötör]. I[stván].: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1907/22. (május 26.) I. 529-530. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Hét szilvafa. = A Hét, 1907/51./928./ (december 22.) 870. p.

Londesz Elek: [A podolini kísértet.] = Pesti Napló, 1907/83. (április 6.)

Sz. n.: [Az álmok hőse.] = Vasárnapi Újság, 1907/14. 282. p.

1908

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1908/1. 84-95. p.

Petrik Géza: Krudy Gyula. = Magyar Könyvészet, 1886-1900. 1. köt. Szerk. – – . Bp. 1908, M. Kvker. Egy. 476. p.

1909

: Monológok. = Új Idők, 1909/51. (december 19.) 588-589. p.

: Pesti Napló. 1909/305.

[L]Y[ka]. [Károly]: Két regény. = Új Idők, 1909/49. (december 5.) 530-531. p.

Rajna, Franz: [A bűvös erszény és egyéb elbeszélések.] = Neues Pester Journal, 1909. 284. p.

Rajna, Franz: [Andráscsik örököse.] = Neues Pester Journal, 1909. 287. p.

(–s.): A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. = Néptanítók Lapja, 1909/47. 16. p.

(–s.): Andráscsik örököse. = Néptanítók Lapja, 1909/50. 16. p.

Schöpflin Aladár: [A bűvös erszény és egyéb elbeszélések.] = Vasárnapi Újság, 1909/45. (november 7.) 943. p.