1905-1909


1905

– – : A cirkuszkirály. = Hazánk, 1905/304. (december 23.) 7. p.

– – : A cirkuszkirály. = Magyar Nemzet, 1905/310. (december 24.) 17. p.

– – : A cirkuszkirály. = Pesti Napló, 1905/352. (december 21.) 13. p.

– – : A czirkuszkirály. = Az Ujság, 1905/355. (december 22.) 11. p.

– – : A czirkuszkirály. = Vasárnapi Újság, 1905/53. 869. p.

– – : Diák-kisasszonyok. = Az Ujság, 1905/354. (december 21.) 13. p.

1906

– – : A czirkuszkirály. = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1906/2. (január 7.) 28. p.

– – : Két új regény. = Uj Idők, 1906/26. (június 24.) 644. p.

– – : Új könyvek. = Ország-Világ, 1906/3. (január 14.) 55. p.

H[arsányi]K[álmán]: A cirkuszkirály. = Magyar Szemle, 1906/13. (március 29.) 206. p.

Horger Antal: Amely és ami. = Magyar Nyelvőr, 1906/8. (október 15.) 379-380. p.

Sebestyén Károly: Magyar szépírók. = Budapesti Hírlap, 1906/337. (december 8.) 35-36. p.

1907

– – : A Magyar Könyvtár jubiláris sorozata. = Herkules, 1907/19. (december 15.) 150. p.

– – : A Magyar Könyvtár jubiláris sorozata. = Népszava, 1907/274. (november 19.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula négy kötete. = Pesti Hírlap, 1907/78. (március 31.) 70. p.

– – : Krúdy Gyula könyvei. = Új Idők, 1907/14. (március 31.) I. 340. p.

– – : Új könyvek. = Budapesti Hírlap, 1907/65. (március 16.) 14. p.

D[ömötör]. I[stván].: Krúdy Gyula. = Új Idők, 1907/22. (május 26.) I. 529-530. p.

K[osztolányi]. D[ezső].: Hét szilvafa. = A Hét, 1907/51./928./ (december 22.) 870. p.

Londesz Elek: Uj magyar regények. (A podolini kísértet.) = Pesti Napló, 1907/83. (április 6.) 12. p.

[Schöpflin Aladár]: Krúdy Gyula elbeszélései. = Vasárnapi Újság, 1907/14. (április 7.) 282-283. p.

Sebestyén Károly: A fiatal Magyarország. = Budapesti Hírlap, 1907/78. (március 31.) 44-45. p.

1908

– – : A bűvös erszény. = Vasárnapi Ujság, 1908/24. (június 14.) 495. p.

– – : A név miatt. = Az Ujság, 1908/302. (december 18.) 14. p.

– – : A végrendelethamisítók. = Pesti Hírlap, 1908/288. (december 2.) 16-17. p.

– – : Sajtóper egy tárca miatt. = Pesti Hírlap, 1908/302. (december 18.) 21. p.

b[artha]. j[ózsef].: Újabb regényeink. = Katholikus Szemle, 1908/1. 84-95. p.

Petrik Géza: Krudy Gyula. = Magyar Könyvészet, 1886-1900. 1. köt. Szerk. – – . Bp. 1908, M. Kvker. Egy. 476. p.

1909

: A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. = Pesti Napló. 1909/305. (december 25.) 99. p.

– – : A Pécsi Uránia Bioskop... = Pécsi Közlöny (Pécs), 1909/78. (április 15.) 5. p.

– – : Andráscsik örököse. = Budapesti Hírlap, 1909/264. (november 7.) 49. p.

: Írók összejövetele. = Nagybányai Hírlap, 1909/46. (november 14.) 3. p.

– – : Krudy Gyula és Báttaszéki Lajos... = Nagybánya és Vidéke, 1909/46. (november 14.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula új könyve. = Az Ujság, 1909/258. (október 31.) 17. p.

: Monológok. = Új Idők, 1909/51. (december 19.) 588-589. p.

– – : Személyi hírek. = Nagybánya, 1909/45. (november 11.) 3. p.

[L]Y[ka]. [Károly]: Két regény. = Új Idők, 1909/49. (december 5.) 530-531. p.

Rajna, Franz: [A bűvös erszény és egyéb elbeszélések.] = Neues Pester Journal, 1909/284.

Rajna, Franz: [Andráscsik örököse.] = Neues Pester Journal, 1909/287.

(–s.): A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. = Néptanítók Lapja, 1909/47. 16. p.

(–s.): Andráscsik örököse. = Néptanítók Lapja, 1909/50. 16. p.

[Schöpflin Aladár]: A bűvös erszény. = Vasárnapi Újság, 1909/45. (november 7.) 943. p.