1895-1899


1895

– – : Ifjúkori tévedések. = Ország-Világ, 1895/28. (július 14.) 446. p.

– – : Krúdy Gyula. Ifjúkori tévedések. Novellák. = Képes Családi Lapok, 1895/33. (augusztus 11.) 528. p. [Hír az író tervezett kötetéről.]

Nagy Iván: Krúdy család. = – – : Magyarország nemesi családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1895, Ráth. V. köt. 471-472. p.

Váradi Antal: Szerkesztői üzenetek. = Ország-Világ, 1895/28. (július 14.) 432. p.

1896

– – : Krúdy Gyula. /Előzetes hír a lap által kiadandó elbeszélés-kötetről./ = Magyar Csendőr, 1896. május 23.

– – : Krúdy Gyula. /Előfizetési felhívás a „Szöktetés a kaszárnyából” c. kötetre: Az 1.- Ft előfizetési díjat a szerző nyíregyházi címére: Kállay u. 40. sz. alá kell küldeni./ = Magyar Csendőr, 1896. május 30.

1897

– – : Krudy Gyula. Üres a fészek és egyéb történetek. = Corvina, 1897/21. (július 30.) 114. p.

– – : Törökvilág Magyarországon. = Buda és Vidéke, 1897/42. (augusztus 10.) 4-5. p.

– – : Üres a fészek. = Budapesti Hírlap, 1897/194. (július 14.) 9. p.

– – : Üres a fészek. = Magyar Szalon, 1897/április-szeptember, 27. köt. 855. p.

Üres a fészek és egyéb történetek. = Vasárnapi Újság, 1897/28. (július 11.) 460-461. p.

g[áspár]. i[mre].: Üres a fészek és egyéb történetek. = Magyar Szemle, 1897/28. (július 11.) 336. p.

g. i.: [Üres a fészek és egyéb történetek.] = Egyetértés, 1897/197. (július 18.)

1898

– – : Krúdy Gyula. = Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898. 8. rész G) Hirlapírók. 467. p.

– – : Krúdy Gyula új könyve. = Magyar Újság, 1898/290. (október 19.) 8. p.

– – : Hangverseny Nagybányán. = Magyarország, 1898/105. (április 16.) 9. p.

– – : Hangverseny Nagybányán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1898/105. (április 16.) 11. p.

Révy Farkas. A fiatal elbeszélőkről. = Máramarosi Lapok (Máramaros-Sziget), 1898/11.

1899

– – : A budapesti katholikus-kör. = Pesti Hírlap, 1899/19. (január 19.) 7. p.

– – : Ifjúság. = Alkotmány, 1899/78. (március 31.) 8. p.

– – : Ifjúság. = Magyar Géniusz, 1899/19. (május 7.) 402. p.

– – : [Ifjúság.] = Magyar Géniusz. 1899. I. köt. 404. l. (Az író könyvéről.) [Kozocsa]

– – : [Ifjúság.] = Magyar Hírlap, 1899/92. (április 2.) 20-21. p.

– – : Ifjúság. = Magyar Szemle, 1899/14. (április 2.) 165-166. p.

– – : Ifjúság. = Magyar Szemle, 1899/157. (június 9.) 6. p.

– – : Ifjúság. = Magyarország, 1899/127. (május 9.) 9. p.

– – : Ifjúság. = Pesti Hírlap, 1899/105.(április 16.) 10. p.

– – : „Ifjúság.” = Pécsi Figyelő (Pécs), 1899/75. (április 1.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula fölolvasása. = Pesti Hírlap, 1899/17. (január 17.) 8. p.

– – : Krúdy Gyula: Ifjúság. = Magyar Szalon, 1899/31. (június) 639-640. p.

– – : Nyíregyháziak szereplése Budapesten. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1899/5. (január 29.) 4. p.

– – : Szerkesztői üzenetek. = Előkelő Világ, 1899/20. (május 17.) 13. p.

– – : A víg ember bús meséi. = Pesti Napló, 1899/298. (október 27.) 4. p.

– – : A víg ember bús meséi. = Pesti Napló, 1899/348. (december 16.) 9. p.

=. [Gáspár Imre] : Ifjúság. = Magyar Szemle, 1899/14. (április 2.) 165-166. p.

Bella: Ifjúság. = Fővárosi Lapok, 1899/15. (április 9.) 8. p.

Csicseri Bors: Szerkesztői üzenetek. = Borsszem Jankó, 1899/1665. (november 5.) 12. p.

— ik: Ifjúság. = Budapesti Hírlap, 1899/91. (április 1.) 1-2. p.

— ik: A víg ember bús meséi. = Budapesti Hírlap, 1899/354. (december 22.) 8. p.

Kenedi Géza: Szerkesztői üzentek.. = Pesti Hírlap, 1899/150. (június 1.) 19. p.

Romme [Pongrácz Béla]: Krúdy Gyula könyve. = Előkelő Világ, 1899/19. (május 10.) 11. p.

Zs.: Krúdy Gyula Ifjúság. = Kolozsvári Lapok, 1899/17. (április 23.) 204. p.