1894-1899


1894

Gáspár Imre levele (részlet) 1894. október 10. = OSZK Kézirattár. Qu. H. 2636., 1934/103.

[Gáspár Imre]: Szerkesztői posta. = Debreceni Ellenőr (Debrecen), 1894. szeptember 7.

[Gáspár Imre]: Szerkesztői posta. = Debreceni Ellenőr (Debrecen), 1894. október 9.

[Gáspár Imre]: Szerkesztői posta. = Debreceni Ellenőr (Debrecen), 1894. október 11.

[Porubszky Pál]: Szerkesztői üzenetek. = Nyíregyházi Hírlap (Nyíregyháza), 1894. november 8.

1895

– – : Krúdy Gyula. Ifjúkori tévedések. Novellák. = Képes Családi Lapok, 1895/33. (augusztus 11.) 528. p. [Hír az író tervezett kötetéről.] [0]

Nagy Iván: Krúdy család. = – – : Magyarország nemesi családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1895, Ráth. V. köt. 471-472. p.

1896

– – : Krúdy Gyula. /Előzetes hír a lap által kiadandó elbeszélés-kötetről./ = Magyar Csendőr, 1896. május 23. [0]

– – : Krúdy Gyula. /Előfizetési felhívás a „Szöktetés a kaszárnyából” c. kötetre: Az 1.- Ft előfizetési díjat a szerző nyíregyházi címére: Kállay u. 40. sz. alá kell küldeni./ = Magyar Csendőr, 1896. május 30.

Geduly Henrik: legifj. Krudy Gyula. = – – : Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza, 1896, 198. p.

1897

– – : Krudy Gyula. Üres a fészek és egyéb történetek. = Corvina, 1897/21. (július 30.) 114. p.

– – : Törökvilág Magyarországon. = Buda és Vidéke, 1897/42. (augusztus 10.) 4-5. p.

– – : Üres a fészek. = Budapesti Hírlap, 1897/194. (július 14.) 9. p.

g[áspár]. i[mre].: Üres a fészek és egyéb történetek. = Magyar Szemle, 1897/28. (július 11.) 336. p.

g. l.: [Üres a fészek és egyéb történetek.] = Egyetértés, 1897/197. (július 18.) [év hiányzik]

1898

(–.): Ifjak a szerkesztőségekben. = Magyar Szemle, 1898/24. (június 12.) [277]-278. p.

– – : In magyarischer Sprache. = Oesterreichisch-ungarische Buchhändler-Correspondenz (Wien), 1898/4. (januar 22.) 43. p.

– – : Krúdy Gyula. = Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898. 8. rész G) Hirlapírók. 467. p.

– – : Nyíregyháza — Nagybányán. = Nyírvidék (Nyíregyháza), 1898/16. (április 17.) 4. p.

1899

– – : Ifjúság. = Magyar Géniusz, 1899/19. (május 7.) 402. p.

– – : [Ifjúság.] = Magyar Hírlap, 1899/92. (április 2.) 20-21. p.

– – : Krúdy Gyula: Ifjúság. = Magyar Salon, 1899/31. (június) 639-640. p.

– – : Szerkesztői üzenetek. = Előkelő Világ, 1899/20. (május 17.) 13. p.

=. [Gáspár Imre] : Ifjúság. = Magyar Szemle, 1899/14. (április 2.) 165-166. p.

Bella: Ifjúság. = Fővárosi Lapok, 1899/15. (április 9.) 8. p.

— ik: Könyvek. (Ifjúság.) = Budapesti Hírlap, 1899/91. (április 1.) 1-2. p.

Révy Farkas: A fiatal elbeszélőkről. = Máramarosi Lapok (Máramarossziget), 1899/11.

Romme [Pongrácz Béla]: Krúdy Gyula könyve. = Előkelő Világ, 1899/19. (május 10.) 11. p.

Zs.: Krudi Gyula: Ifjúság. = Kolozsvári Lapok (Kolozsvár), 1899/17. (április 23.) 204. p.