Művei időrendben

1896-1910


1911-19201921-19331934-1963   


1896

SZÖKTETÉS A KASZÁRNYÁBÓL ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.
Esztergom 1896, Endrődy könyvnyomda. ?l.

Szinnyei József (Magyar Irók élete és munkái. VII. köt. 1900, Hornyánszky Viktor. 341. h.), Gulyás Pál (Elhúnytak. Irodalomtörténet. 1933. 180. l.), Kelemen László [Perkátai László] (Krúdy Gyula. Szeged 1938, Magyar Irodalomtörténeti Intézet. 126. l.), sőt a Magyar Elbeszélők (III. köt. Bp. 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó. 963. l.) szerint megjelent, kutatásaink alapján azonban megállapítást nyert, hogy soha nem látott napvilágot, s létezése a Krúdy-legendák világába utalható. (Krúdy Gyula ifjúkori önéletrajzai. Irodalomtörténet. 1949. 153-155. l.)

1897

ÜRES A FÉSZEK ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.]
Bp. 1897, Országos Irodalmi rt. 178 l. [Bevez.]

Ismertette:
Corvina. 1897. 21. sz.
Egyetértés. 1897. 197. sz. (g. l.)
Magyar Szemle. 1897. 28. sz. ([Gáspár Imre] g. i.)

Petrik Géza könyvészete (Magyar Könyvészet 1886-1900. I. köt. Bp. 1908, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 476. l.) szerint az első, címadó elbeszélésből kny. is készült: Üres a fészek. Két novella, ami mégis egy címen. Bp. 1897, Rózsa Kálmán és neje. 88 l. (A fenti kötet 1-84. lapja.) Ezzel a példánnyal azonban sohasem találkoztunk!

1899

IFJÚSÁG. Rajzok és elbeszélések.
Basch Árpád rajzaival. Bp. 1899, Pfeifer Ferdinánd. 244 l. – [Bevezetéssel.]
– Ua. [Címváltozat.] Margit története és egyéb elbeszélések. [1914.]

Ismertette:

Budapesti Hírlap. 1899. 91. sz. 1-2. l. (ik.)

Előkelő Világ. 1899. 19. sz. (Romme.)

Fővárosi Lapok. 1899. 15. sz. ([Bogdán] Bella.)

Kolozsvári Lapok. 1899. 17. sz. (Zs.)

Magyar Géniusz. 1899. I. köt. 402. l. (Az „Ifjúság” címlapja.)

Magyar Géniusz. 1899. I. köt. 404. l. (Az író könyvéről.)

Magyar Hírlap. 1899. 91. sz.

Magyar Szalon. 31. köt. 1899. 639. h.

Magyar Szemle. 1899. 14. sz.

A „Margit története és egyéb elbeszélések” anyaga azonos az „Ifjúság” c. kötetével megváltoztatott novella-címekkel.

1900

A VÍG EMBER BÚS MESÉI. Elbeszélések.
Bp. 1900, Légrády. Har. 4° 78 [2] l.
– Ua. [Új bőv. kiad.] 1914. /Összegyűjtött Munkái./
– Ua. [3. kiad.] 1917.
– Ua. [Ifjúsági kiad.] [1924.]

Ismertette:

Előkelő Világ. 1900. 3. sz. [Krúdy Gyuláné Bogdán Bella]

Katholikus Szemle. 1900. 180. l. (Lakatos Vince.)

Magyar Géniusz. 1900. I. köt. 143. l.

Művészvilág. 1900. II. köt. 5. sz. (-us.)

– Ua. [Új bőv. kiad.] 1914. /Összegyűjtött Munkái./

– Ua. [3. kiad.] 1917.

– Ua. [Ifjúsági kiad.] [1924.]

1901

AZ ARANYBÁNYA. Eredeti regény két kötetben.
Bp. 1901, Wodianer. 16° 508 l. – 1-2. köt.
/A „Budapest” Könyvtára./
– Ua. [2. kiad.] 1960.

HORTOBÁGY. Elbeszélés. [Mühlbeck rajzaival].
Bp. 1901, Singer és Wolfner. 64 l.
/Filléres Könyvtár. 97./
– Ua. 2. kiad. 1910.

MINDENKIT ÉRHET BAJ. [Elbeszélés.]
(Juszkó Béla címlaprajzával.) Bp. 1901, Méhner Vilmos. 16° 8 l.

UTAZÁS A SZEPESSÉGEN. [Elbeszélés.]
Bp. 1901, Singer és Wolfner. 45 l. – [Kötéstáblán: Utazás a Szepességben.]
/Filléres Könyvtár. 105./

UTAZÁS A TISZÁN. [Elbeszélés.]
[Mühlbeck Károly címlapképével.] Bp. 190l, Singer és Wolfner. 47[1] l.
/Filléres Könyvtár. 106./
– Ua. 2. kiad. 1910.

1902

A KIRÁLY PALÁSTJA. [Elbeszélés.]
[Mühlbeck Károly címlapképével.] Bp. 1902, Singer és Wolfner. 47[1] l.
/Filléres Könyvtár. 136./
– Ua. 2. kiad. 1911.

KÚN LÁSZLÓ ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.]
Bp. 1902, Lampel. 63 [1] l.
/Kis Könyvtár. 48./
– Ua. [Borítékváltozat.] 1902, Lampel. [Kötésen: Franklin.]
/Aranykönyvek./
– Ua. 2. kiad. 1908.

LETŰNT SZÁZADOK. Kilenc történeti elbeszélés. [Mühlbeck Károly címlaprajzával.]
Bp. 1902, Singer és Wolfner. 45 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 132./
– Ua. 2. kiad. 1911. 40 l.

SZIKLAZÚZÓ HAJÓK. Elbeszélés.
[Mühlbeck Károly címlaprajzával.] Bp. 1902, Singer és Wolfner. 48 l.
/Filléres Könyvtár. 124./

1903

A KOMÁROMI FIÚ. Történelmi elbeszélés.
Mühlbeck Károly rajzaival. Bp. 1903, Singer és Wolfner. 79 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 166-167./
– Ua. [2. kiad.] 1911.
– Ua. [Új kiad.] 1951. /Hazáért és Szabadságért./

NYÍRI CSEND. Elbeszélések.
Bp. [1903.], Lampel. 16° 75 [1] l.
/Magyar Könyvtár. 347./

Ismertette:

Pesti Napló. 1903. 285. sz. (sz. gy.)

POGÁNY MAGYAROK s egyéb elbeszélések.
Bp. 1903, Lampel. 64 l.
/Kis Könyvtár. 55./
– Ua. 2. kiad. 1908.

1904

A DÉVÉNYI FAZEKAS. Elbeszélés.
Bp. 1904, Singer és Wolfner. 47 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 184./
– Ua. 2. kiad. Bp. [1904], Uo. /Piros Könyvek. 45./
– Ua. 2. [3!] kiad. Bp. [1904], Uo., 39 l. /A Filléres Könyvtár új borítékkiadása./

ROBINSONOK A KÁRPÁTOK KÖZÖTT. [Elbeszélések.]
[Mühlbeck Károly címlaprajzával.] Bp. [1904], Singer és Wolfner. 45 [1] l.
/Filléres Könyvtár. 199./

TÚL A KIRÁLYHÁGÓN. Elbeszélés.
[Mühlbeck Károly rajzával. Bp. 1904, Singer és Wolfner. 48 l. – [A kötéstáblán: A két vándor címen.]
/Filléres Könyvtár. 176./
– Ua. [Borítékváltozat.] Bp. 1904, Uo. /Piros Könyvek. 43./
– Ua. [Borítékváltozat.] Bp. 1904, Uo. – [Byssz <Róbert> 1921. borítékrajzával.]

1905

DIÁKKISASSZONYOK. Elbeszélések.
Bp. 1905, Singer és Wolfner. 126 l. – [Illusztrált.]
/Ifjúsági Regénytár./
– Ua. [Címváltozat.] Annuska könyve. [1917.]

ELŐRE. Hazafias elbeszélések.
[Mühlbeck Károly címlaprajzával.] Bp. [1905], Singer és Wolfner. 48 l.
/Filléres Könyvtár. 214./
– Ua. [Borítékváltozat.] Bp. 1905, Uo. – [Byssz <Róbert> 1921. borítékrajzával.]

HAZÁM TÜKRE. [Elbeszélések.]
A serdültebb ifjúság számára. Bp. 1905, Beer és Társa. 93 [1] l.
– Ua. [2. címváltozat kiad.] A vörös sapkások. – Hazám tükre. 1909.
– Ua. 2. [3!] kiad. [1910.] Uo.
– Ua. 3. [4!] kiad. 1917.

1906

A CIRKUSZ KIRÁLY. Ifjúsági regény.
Bp. 1906, Franklin. 217 l. – [Illusztrált.]

Ismertette:
Vasárnapi Újság. 1905. 53. sz. 869. l. (sz. n.)
Magyar Szemle. 1906. 13. sz. ([Harsányi Kálmán] H. K.)

– Ua. [Címváltozat.] A kötéltáncos regénye, [1908]

– Ua. [Címváltozat.] Miklós kalandjai. [1910.]

A PODOLINI KÍSÉRTET. Regény.
Bp. 1906, Rákosi Jenő Újságvállalata. 259 l.

Ismertette:

Budapesti Hírlap. 1906. 337. sz. (Sebestyén Károly)

Pesti Hírlap. 1907. 78. sz. (Krúdy Gyula négy kötete címen.)
– Ua. [2. kiad.] 1907.
– Ua. 2. [3!] kiad. 1920. /Athenaeum Könyvtár. 65./
– Ua. 4. kiad. 1925. /Krúdy Gyula Munkái. Gyűjteményes kiadás. 6./
– Ua. [Új kiad.) [1928], /Krúdy Gyula Munkái Gyűjteményes kiadás. 6./
– Ua. 5. kiad. [1945.]
– Ua. [6. kiad.], 1957. /Olcsó Könyvtár./
– Ua. [7. kiad.) 1962. /Kincses Könyvek./
– Ua. Szlovák nyelven: Podolinske Strasidlo. 1941. /Tvorba Spolku Tranoscius. Swazok. VII./

A SZAKÁLLSZÁRÍTÓN. Elbeszélések.
Bp. 1906, Rákosi Jenő Újságvállalata. 186 l. – [A külső borítékon: 1907.]

Ismertette:

Katholikus Szemle. 1908. 94. l. ([Bartha József] b.j.)

Pesti Hírlap. 1907. 78. sz. (Krúdy Gyula négy kötete címen.)

Vasárnapi Újság. 1907. 14. sz. 281-283. l.

AZ ÁLMOK HŐSE. Öt novella.
Bp. 1906, Rákosi Jenő Újságvállalata. 163 l.

Ismertette:

Budapesti Hírlap. 1906. 337. sz. (Sebestyén Károly.)

Pesti Hírlap. 1907. 78. sz. (Krúdy Gyula négy kötete címen.)

Vasárnapi Újság. 1907. 14. sz. 282-283. l. (Sz. n.)

A kötet első elbeszélése: „Krúdy Kálmán hőstettei”.

PAJKOS GAÁLÉK. Elbeszélések.
Bp. 1906. Rákosi Jenő Újságvállalata. 176 l. – [A külső borítékon: 1907.]

Ismertette:

Budapesti Hírlap. 1906. 337. sz. (Sebestyén Károly.)

Pesti Hírlap. 1907. 78. sz. (Krúdy Gyula négy kötete címen.)

Vasárnapi Újság. 1907. 14. sz. 282-283. l. (Sz. n.)

1907

A PODOLINI KÍSÉRTET. Regény.
[2. kiad.] Bp. 1907, Magyar Kereskedelmi Közlöny. 133 l.

Ismertette:

Budapesti Hírlap. 1906. 337. sz. (Sebestyén Károly.)

Pesti Napló. 1907. 83. sz. (Londesz Elek.)

Új Idők. 1907. I. köt. 340. l. (Krúdy Gyula könyvei címen.)

HÉT SZILVAFA. Elbeszélések.
Bp. [1907] Franklin. 16° 62 l.
/Magyar Könyvtár. 501./

Ismertette:

A Hét. 1907. XII. sz. ([Kosztolányi Dezső] K. D.)
– Ua. [Új borítékkiad.] [1928.] /Magyar Könyvtár. 1097./
– Ua. [Új borítékkiad.] [1943.] /Nagy Írók Kis Könyvei./
– Ua. Eszperantó fordításban: La prauloj. [Az ősök.] 1913. /Kolekto de Hungara Esperantisto. 6./

KARÁCSONYEST. Páros jelenet.
Bp. 1907. Singer és Wolfner. 8 l.
/Monológok. 175./

1908

A BŰVÖS ERSZÉNY ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.
Bp. 1908-1909, Grill-Franklin. 237 l.
/Magyar Irók Aranykönyvtára. 27./
– Ua. [Borítékváltozat.] 1909.

A KÖTÉLTÁNCOS REGÉNYE. [A cirkusz király.] Ifjúsági regény.
Bp. [1908], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 4° 108 l. – [Illusztrált.]

A SZERELEM REJTÉLYÉI. Elbeszélések.
Bp. 1908, Schenk Ferenc. 16° 64 l.
/Mozgó Könyvtár. 15./

KÉK LÁNG. Elbeszélés.
Bp. 1908, Schenk Ferenc. 16° 60 l.
/Mozgó Könyvtár. 5./

KÚN LÁSZLÓ ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.]
2. kiad. Bp. 1908, Lampel. 63 [1] l.
– Ua. [Borítékváltozat.] 1908, Lampel. [Kötésen: Franklin.] – [Egybekötve jelent meg Benedek Elek Két történet és Avar Gyula : A Bácskában c. füzetekkel.]
/Olcsó Ifjúsági Könyvtár. 9./

POGÁNY MAGYAROK S EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.
2. kiad. Bp. 1908, Singer és Wolfner. 64 l.
/Kis Könyvtár. 55./

1909

A BŰVÖS ERSZÉNY ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.
[Borítékváltozat. Bp. 1909, Franklin. 237 l.

Ismertette:

Néptanítók Lapja. 1909. 47. sz. (s.)

Neues Pester Journal. 1909. 284. sz. (Rajna, Franz.)

Pesti Napló. 1909. 305. sz.

Vasárnapi Újság. 1909. 45. sz. 943. l. ([Schöpflin Aladár.])

A LUMPOK ISKOLÁJA. Elbeszélések.
Bp. 1909, Schenk Ferenc. 16° 63 l.
/Mozgó Könyvtár. 36./

A NEGYVENES ÉVEKBŐL. [Korrajzok.]
Mühlbeck Károly rajzaival. Bp. 1909, Kunossy; Szilágyi és társa. 110 l.
/Petőfi Könyvtár. 16./
– Ua. [Borítékváltozat.] 1909.
– Ua. [Új borítékkiad.] 1909 [1923.] /Petőfi Könyvtár./

A VÖRÖS SAPKÁSOK. – HAZÁM TÜKRE. [Elbeszélések.]
2. kiad. Bp. [1909], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 127 l.

ANDRÁSCSIK ÖRÖKÖSE. Regény.
Bp. [1909], Singer és Wolfner. 159 [1] l.

Ismertette:

Néptanítók Lapja. 1909. 50. sz. (s.)

Neues Pester Journal. 284. sz. (Rajna, Franz.)
– Ua. [Borítékváltozat.] [1909.]
– Ua. [Újabb kiad.] [1912.]
– Ua. [Újabb kiad.] [1912.] /Universalis K./
– Ua. [3. kiad.] [1914.]
– Ua. [4. bőv. kiad.] [1914.] /Összegyűjtött Munkái./
– Ua. [5. kiad.) 1961.

[Gyula bácsi]: GYÉMÁNT MESÉK.
Bp, 1909, Révai. 124 l.
– Ua. 2. kiad. [1910.]

Gyakrabban használt álnevei: Ábrándi, Alföldi remete, Balatoni remete, Fráter Julius, Gyula bácsi, Jó barát, Kuruc levente, Mélacsai, Mézes­kalácsi, Nők öreg híve, Óbudai remete, Pletykási, Régi ablakok alatt sétáló, Rezeda úr, Rezeda Marcell, Szigeti harkály, Szigeti remete, Szigeti sétáló, Szindbád, Templárius, Török Gedeon.

[Gyula bácsi]: GYERMEKSZÍNHÁZ. [Jelenetek.]
Ifjabb és serdültebb gyermekek számára. Bp. 1909, Révai. 80 l., 4 t. – [Illusztrált.]

PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT. Páros jelenet.
Bp. 1909, Singer és Wolfner. 8 l.
/Monológok. 187./

1910

A VÖRÖS SAPKÁSOK. – Hazám tükre. [Elbeszélések.]
2. [3!] kiad. Bp. [1910], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 127 [1] l.

FALU A NÁDASBAN. Elbeszélések.
Bp. 1910, Wodianer. 46 l.
/Népkönyvtár. 10./

[Gyula bácsi]: GYÉMÁNT MESÉK.
2. kiad. Bp. [1910], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 127 [1] l.

HORTOBÁGY. Elbeszélés.
2. kiad. Bp. 1910, Singer és Wolfner. 64 l.
/Piros Könyvek. 12./

MIHÁLY CSIZMÁJA. Elbeszélések.
Bp. 1910, Wodianer. 48 l.
/Népkönyvtár. 2./

MIKLÓS KALANDJAI. [A cirkusz király.] Ifjúsági regény.
Bp. [1910], Magyar Kereskedelmi Közlöny. 105 [5] l. – [Illusztrált.]

UTAZÁS A TISZÁN. [Elbeszélés.]
2. kiad. Bp. 1910, Lampel. 66 l.
/Kis Könyvtár. 117-118./
– Ua. [Borítékkiad.] 1910, Lampel. [Kötésen: Franklin.] /Utazások Nagymagyarországon./
– Ua. [Új borítékkiad.] 1910. – [A figurális borítékot Nemes Gy. Radó tervezte.] – [A mű egybekötve jelent meg Sárándy István: Persenszky vitéz kalandjai és Palásthy Marcell: A jó barátok c. füzetekkel.]
/Olcsó Ifjúsági Könyvtár. 14./


1911-19201921-19331934-1963