Felhasznált irodalom.

Összefoglaló munkák, tanulmányok.


Alszeghy Zsolt: Krúdy Gyula: Irodalomtörténet, 1929.

Babits Mihály: Szagokról, illatokról. Nyugat, 1909.

Balázs Béla: Művészetfilozófiai töredékek. Nyugat, 1909.

Baránszky László: Az impresszionizmus irodalmunkban. Irodalomtörténet, 1938.

Baránszky László: A stíluselmélet új útjai. Esztétikai füzetek, 1934. 2. szám.

Barta János: Vázlat Kosztolányi arcképéhez. Esztétikai Szemle, 1940.

Bartók György: A középkori és újkori filozófia története. Bp., 1935.

Bruhns Leo: Die Meisterwerke. Bd. VIII. Das neunzehnte. Jahrhundert. Leipzig, 1931.

Farkas Lujza: A Nyugat és a századeleji irodalomforduló. Bp., 1927.

Genthon István: Az új magyar festőművészet története. Bp. 1935.

Gsell Paul: Rodin beszélgetései a művészetről. Ford.: Farkas Zoltán. Budapest, 1927.

Halasy Nagy József: A filozófia kis tükre. Bp., é. n.

Halasy Nagy József: A filozófia története. Bp., 1927.

Halasy Nagy József: A pozitivizmus kezdetei. Minerva, 1926.

Halasy Nagy József: A XIX. század ellentétei. Protestáns Szemle, 1929.

Hamann Richard: Der Impressionismus in Leben und Kunst. Köln, 1907.

Hamann Richard: Der Deutsche Malerei vom 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Leipzig, 1925.

Hegyi Endre: Kosztolányi világnézete. Kristóf György emlékkönyv. Kolozsvár, 1939.

Hekler Antal: Az újkor művészete. Bp., é. n.

Horváth János: Aranytól Adyig. Bp., é. n.

Horváth János: Ady s a legújabb magyar líra. Bp., 1910.

Horváth János: Forradalom után. Magyar Figyelő, 1912. III.

Juhász Andor: A világirodalom élettörténete. Bp., 1927.

Kelemen László: Krúdy Gyula. Szeged, 1938.

Komlós Aladár: Az új magyar líra. Bp., é. n.

Komlós Aladár: A líra fordulóján. Nyugat, 1932.

Kosztolányi Dezső: Kortársak. Bp., 1940.

Krúdy Péter: Krúdy Gyula élettörténete. Bp., é. n.

Lengyel Géza: Claude Monet. Nyugat, 1927.

Lyka Károly: A képírás újabb irányai. Bp., 1922.

Mihályi Ernő: Az impresszionizmus. Pannonhalmi Szemle, 1938.

Németh Antal: Világnézet és irodalom. Napkelet, 1933.

Péter Zoltán: Világnézettani alapvetés. Debrecen, 1939.

Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet. VIII. Bp., 1941.

Prahács Margit: A zeneesztétika alapproblémái. Bp., 1935.

Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Budapest, 1937.

Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. Nyugat, 1933.

Semjén Gyula: Egy impresszionista regényírónő. Magyar Szemle, 1942.

Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Kolozsvár, 1934.

Varga Károly: Krúdy Gyula írói arca. Debreceni Szemle, 1937.

Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. Pécs. 1929.

 

Szépirodalom.

Ady Endre összes versei. Bp., é. n. Babits Mihály: Versek. Bp., 1933.

Juhász Gyula összes versei. Szeged, 1940.

Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei. Bp., 1935.

Krúdy Gyula: A víg ember bús meséi. Bp., 1900.

Az álmok hőse. Bp., 1906.

Pajkos Gaálék. Bp., 1906.

Bűvös erszény. Bp., 1909.

Francia kastély. Bp., 1912.

42-es mozsarak. Bp., 1915.

Bukfenc. Bp., 1918.

Havasi kürt. Bp., 1919.

Az útitárs. Bp., 1919.

Pesti Album. Bp., 1919.

Aranyidő. Bp., 1926.

Templárius. Bp., 1926.

Boldogult úrfikoromban, Bp. 1930.

Munkáinak 10. kötetes gyűjteményes kiadása. Bp., é. n.:

A vörös postakocsi.

Őszi utazások a vörös postakocsin.

Szindbád ifjúsága.

Szindbád megtérése.

Napraforgó.

A podolini kísértet.

Aranykézuccai szép napok.

Hét bagoly.

N. N.

A betyár álma.

Az utolsó gavallér.

Velszi herceg.

Szomory Dezső: A Nagyasszony. Bp., 1910.

Tóth Árpád összes versei. Bp., é. n.

 

Újságcikkek, könyvismertetések, bírálatok.

Budapesti Hírlap:

1899. 91. sz. 1-2. l. Krúdy Gyula: Ifjúság. ism.: – ik.

 

1906. 337. sz. 35. l. Podolini kísértet, Az álmok hőse. ism.: Sebestyén Károly.

 

1930 ápr. 20. 51. l. Boldogult úrfikoromban. ism. (Di.)

Budapesti Szemle:

1916. (165. köt. 154-56. l.) A víg ember bús meséi. ism.: r. r.

A Cél:

1918. 247-48. Bukfenc. ism. br. Wlassics Tibor.

Diárium:

1931. 75. l. A festett király. ism.

Egyetértés:

1897. 197. sz. 9. l. Üres a fészek. ism.

Esti Kurír:

1933. V. 13. K. Gy. ma reggel szívbénulásban meghalt.

 

1933. V. 14. 3. l. K. Gy.

 

1933. V. 16. 1. l. K. Gy.

Hét:

1917. 23. sz. 367-8. l. Őszi utazások a vörös postakocsin. ism.: Csatlós Máté.

 

1919. 4. sz. 64. l. Napraforgó. ism.: Kázmér Ernő.

Irodalomtörténet:

1919. 283-7. l. Napraforgó. ism.: r. r.

Kalangya:

1940. 556-8. l. Herczeg János: Szindbád.

Katholikus Szemle:

1900. 179-80. l. A víg ember bús meséi. ism.: Lakatos Vince.

Literatúra:

1926. 3. sz. 25. l. A tegnapok ködlovagjai. ism.

 

1927. 3. sz. 93. l. Mohács. ism.

 

1927. 339-40. l. Négyszemközt. Az 50 éves Krúdy az 50. éves Bródy Sándorról.
(Dénes Zsófia.)

 

1932. 374-5. l. Krúdy Gyula: Egy könyv margójára, vagy, hogyan lettem könyvkiadó.

 

1933. 246-7. l. Hatvany Lajos: Egy kitagadott hagyatéka.

 

1933. 213-4. l. Szindbád halála. (Supka Géza.)

Magyar Múzsa:

1920. 83. l. A betyár álma. ism.: Császár Elemér.

Magyar Nemzet:

1939. 219. sz. 9. l. Erdős Jenő: Krúdy Gyula és a törzsökös magyarok.

 

1940. 104. sz. 6. l. Várkonyi Títusz: Krúdy Gyula halálának évfordulója.

Magyarország:

1917. 201. sz. 9. l. Krúdy Gyula: Az irodalom Pesten 1917-ben.

 

1933. 108. sz. 5. l. Kárpáti Aurél: K. Gy. meghalt.

 

1933. 115. sz. 7. l. Móricz Zsigmond: K. elaludt.

 

1940. 107. sz. V. L.: Krúdy.

Magyarság:

1928. 177. sz. K. Gy.

 

1929. 34. sz. Miklós Jenő: Szindbád a szigeti hajós London söntésében.

 

1929. 106. sz. 28. l. Miklós Jenő: K. Gy. összegyüjtött munkái.

 

1931. 3. sz. Grafológiai riport. (D. S.)

 

1932. 13. sz. 25. l. Az élet álom. ism.: Miklós Jenő.

 

1933. 108. sz. 1. l. Pető Sándor: K. Gy.

 

1933. 108. 5. l. Miklós Jenő: K. Gy. meghalt.

 

1933. 109. 16. l. Milotay István: K. Gy.-hoz. (1917-ben írta.)

 

1936. 250. sz. 36. l. Egykorú újságtudósítás K. Gy. haláláról.

 

1937. 110. sz. 9-10. l. Matskási József: K. Gy. emlékezete.

Napkelet:

1927. 363-65. l. Mohács. ism.: Zlinszky Aladár.

 

1928. 797-8. l. „Krúdynknak.” (Rodrigo.)

 

1933. 454-55. l. Kállay Miklós: K. Gy. A ködlovag árnyba merül.

Népszava:

1925. 279. sz. 3. l. Fényes László: Az irodalmi gobelinszövő.

Nyugat:

1909. 175-78. l. Ignotus: Irodalmi viszonyaink s a magyar lélek.

 

1912. 288-89. l. Szindbád ifjúsága. ism.: Várady István.

 

1919. I. 271. l. Krúdy Gy.: Az önmagával verekedő költőről.

 

1920. I. 97-99. l. Asszonyságok díja. ism.: Cholnoky László.

 

1920. I. 540-41. l. A betyár álma. ism.: Dobos L.

 

1923. I. 459-64. l. K. Gy.: Kóbor Tamás.

 

1923. I. 507. l. Dóczy Jenő: Egy nap Arany János életéből. ism.: Krúdy Gyula.

 

1923. I. 589. l. Várnay Dániel: Háború. ism.: Krúdy Gy.

 

1923. I. 649-50. l. Aranyidő. ism.: Tersánszky J. Jenő.

 

1923. II. 711-13. l. K. Gy.: A 75. esztendős Kálnay László, vagyis a tabáni kocsmák pajkosa.

 

1924. 304. l. Krúdy Gy.: Éjszakai jegyzetek a legújabb Móricz Zsigmond regényről.

 

1925. II. 55-71. l. K. Gy.: A kakasos ház és vendégei.

 

1925. III. 385-99. l. K. Gy.: Tizenhárom magyar nő mennybeszállása.

 

1927. 680-81. l. Mohács. ism.: Kürti Pál.

 

1928. II. 567-68. Tersánszky J. J.: K. Gy. 50 éves.

 

1929. 212-13. l. Krúdy Gy.: A pesti utca regényolvasói.

 

1930. 884-5. l. Boldogult úrfikoromban. ism.: Kárpáti Aurél.

 

1931. I. 265-66. l. Festett király. ism.: Bálint György.

 

1932. I. 660 62. l. Az élet álom. ism.: Komlós Aladár.

 

1933. I. 383-5. l. Kárpáti Aurél: Elefántcsonttorony, vagy lövészárok.

Pesti Futár:

1919. 588. sz. 10-13. l. K. Gy.: Őszi délutánok Cholnoky Viktorral.

 

1919. 598. sz. Cholnoky László: K. Gy. – Mozaik. –

 

1919. 590. sz. K. Gy.: Csendes este a kísértettel.

 

1919. 593. sz. 7-9. l. K. Gy.: Esti olvasmányok.

 

1919. 598. sz. 5-8. l. K. Gy.: Levél Mariskához.

Pesti Hírlap:

1932. 20. sz. 9. l. Az élet álom. ism.: b. a.

 

1933. 108. sz. 5. l. F. J.: K. Gy. meghalt.

Pesti Napló:

1903. 14. l. Nyíri csend. ism.: Sz. Gy.

 

1907. 83. sz. 12. l. A podolini kísértet. ism.: Londesz E.

 

1927. 165. sz. K. Gy.: Az írók elnöke. (Bródy Sándorról.)

 

1927. 159. sz. K. Gy.: A regényíró a kaszinóban. (Szemere Györgyről.)

 

1928. 164. sz. K. Gy.: A tabáni remete és végnapja. (Bródy Sándorról.)

 

1933. 108. sz. 33-34. l. K. Gy.: Petőfi Zoltán Pesten.

 

1937. 106. sz. 2. l. Révész Béla: Krúdy.

 

1938. 12. sz. 29. é. Kárpáti Aurél: Délibábok hősei.

 

1939. 112. sz. 11. l. Erdős Jenő: Szindbád nem kapott utcát.

Új Idők:

1933. 645. l. K. Gy.

Az Újság: 1908. karácsonyi számának Gyermekmellékletében K. Gy. Petőfi Sándorról.

Újság:

1937. 110. sz. 35. l. Németh Andor: Mit illik Krúdyról tudni.

Vasárnapi Ujság:

1912. 24. sz. 490. l. K. Gy.: Öreg író alkonya. (Erdélyi Gyuláról.)

 

1912. 26. sz. 535. l. Szindbád utazásai. ism.

 

1919. 4. sz. 45. l. Pesti album. ism.