2015-2019


2015

Angyalosi Gergely: Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2015/5. 710-716. p.

Antal Attila: Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy Gyuláról. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2015/1 201-205. p.

Babiczky Tibor: Utolsó vacsora, utolsó szivar… = Bárka (Békéscsaba), 2015. április 20.

Balogh Gyula: Krúdy Gyula biedermeieres háborús publicisztikái. = Irodalomismeret, 2015/4. 146-158. p.

Barcza Réka: Melyik nagy magyar írónk volt annyira magányos, mint Beethoven? = librarius.hu, 2015. november 3.

Bedecs László: A konyha ablakában. Aczél Géza gasztro-versei. = Palócföld (Salgótarján), 2015/1. 50-63. p.

Bicsérdi Ádám: Nagy íróknak nagy formátumú szeretők dukáltak. = librarius.hu, 2015. június 7.

Csorba Dávid: A Mohács-szindróma, avagy II. Lajos halála (1526) historiográfiai nézőpontból. = Magyar Könyvszemle, 2015/4. 425-442. p.

Deczki Sarolta: Kísérletezni önmagunkkal. Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? = Új Forrás (Tatabánya), 2015/7. (szeptember) 44-46. p.

Dobos István: Az olvasás esemény. Pozsony-Bp. 2015, Kalligram.
A ∞ jel értelmezése. 9-15. p.
Az alakzatok kettős olvashatósága. Krúdy Gyula: Szindbád. 105-138. p.

Fráter Zoltán: Szerelmes Budapest. Bp. 2015, Holnap Kiadó Kft. 213 p.

Gabnai Katalin: Szindbád színpadra száll. Szindbád – Krúdy Gyula írásai nyomán. = Critikai Lapok, 2015/13. 12-13. p.

Gajdó Ágnes: Különleges kalandozás – Fedezzük fel újra Jókai, Mikszáth és Krúdy világát. Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest? = Tiszatáj (Szeged), 2015/1. 108-110. p.

Haklik Norbert: Egy esszéíró bátorsága. Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? = Kortárs, 2015/6. (június)

Hárs, György Péter: The Reception of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century. = Kaleidoscope, 2015/10. 46-66. p.

Horváth András, A.: Féja család otthonra talált Óbudán. Beszélgetés Féja Endrével, édesapja hagyatékának gondozójával. = Óbudai Anziksz, 2015/16/3. (tél) 24-29. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula nyírségi lábnyoma. = – – : Kutyák a babakocsiban. Tanulmányok, esszék. Miskolc, 2015, Felsőmagyarországi K. 248-251. p.

Kasza Péter: Magyarország 1526-ban. Krúdy királyregényei. = Korunk (Kolozsvár), 2015/8. (augusztus) 30-38. p. Abstract, 126. p.

Kelecsényi László: A szerkesztő búcsúja. = librarius.hu, 2015. október 21.

Kemény Gábor: A „tárgyias” Krúdy. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2015/2. 37-45. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó.)

Kemény Gábor: Krúdy Gyula vadszőlőlevelei. Az ellentét szövegszervező funkciója a Vadszőlő három írásában. = Magyar Nyelvőr, 2015/3. 270-281. p.(Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó. 145-158. p.)

Kemény Gábor : Újabb törekvések a nyelvi kép fajtáinak csoportosítására. = Magyar Nyelv, 2015/4. (tél) 409-420. p.

Kiss Csaba, B.: Bánatos szeretőim emlékezete. Krúdy Gyula: Szindbád / Nemzeti Színház. = 7óra7, 2015. december 30.

L'univers de Gyula Krudy. Publié sous la direction d’András Kányády. Avant-propos de Michel Crépu . [Genève], 2015, Des Syrtes Eds. 260 p.
Krúdy, un écrivain à surprises 9
Première partie
Topographie de Krúdy: province et capitale
Hermetet, Anne-Rachel: Lire Krúdy en France 21
Varga, Zoltán Z.: Topographies imaginées: la représentation du Nyírség dans l’œuvre de Gyula Krúdy 32-42. p.
Ablonczy, Balázs: «Feu ma jeunesse dorée ». Une région multiethnique dans la prose de Krúdy: Zips/Spíš/Szepesség. 43
Fábri, Anna: Budapest dans l’œuvre de Krúdy 52
Tverdota, György: «Sept Hiboux», une topographie de la vie littéraire budapestoise 74
Angyalosi, Gergely: Temps d’or, ou Buda-Pest, femme double et capitale 84
Deuxième partie
Philosophie de Krúdy: aimer et mourir

Bavouzet, Julia: Krúdy et les Slovaques: une représentation de l’Autre 95
Royer, Clara: Gyula Krúdy et la belle juive: entre cliché littéraire et fantaisie éthique 116
Cseke, Ákos: Un Krúdy misogyne? Le compagnon de voyage des femmes 133
Métayer, Guillaume: Un Krúdy nietzschéen? La décadence dans «Dernier cigare à la taverne du cheval gris» 144
Martin, Marc: Étel/Élet: considérations sur «La Vie est un songe» de Gyula Krúdy 164
Napoli, Gabrielle: «Courses d’automne »: imaginaire du désir 173
Troisième partie
Poétique de Krúdy: lire et écrire

Szegedy-Maszák , Mihály: L’autofiction dans l’œuvre de Krúdy 189
Chmurski, Mateusz: La portée testimoniale de l’écriture : Krúdy, Csáth 200
Gintli, Tibor: «Jeunesse de Sindbad» et «Les Mille et Une Nuits» 212
Kálai, Sándor: Les récits d’un cœur de papier. Krúdy sur les traces des romanciers du réel 229
Desarbres, Paul-Victor: Pistoli ou le «Falstaff hongrois»: Krúdy et Shakespeare 244
Kányádi, András: Dickens ou la poétique des fantômes chez Krúdy 266

Ludányi Szilvia: Krúdy Gyula: Szindbád novellák. Az emlékezés szerepe az elbeszélésekben és a Szindbád című filmben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2015. 34 p.

Major Imre: A Szindbád-történetek szövegsorrendjének kérdéséről. = Párhuzamok vonzásában. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2015. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Pécs, 2015. március 7. Bp. 2015, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. 81-90. p.

Minyó Szert Károly: „Fényszülést levezető operátor”. = Óbudai Anziksz, 2015/nyár

Páji Gréta: A nevek szemiotikája. Szerk. Baukó János – Benyovszky Krisztián. Bp. 2014. = Névtani Értesítő 37. 2015. 271-274. p.

Papp Máté: Másfél mázsa boldogság. Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? = Kortárs, 2015/6.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között. = Óbudai Anziksz, 1. rész. Óbuda Krúdy Gyula és Gelléri Andor Endre tükrében. 2015/nyár

Pethő József: Hajszálgyökerek. Három „felvidéki” magyar író: Kazinczy, Krúdy, Márai. = 47. Kazinczy Napok. Szerk. Kolár Péter. Kassa (Szlovákia), 2015, Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó. 71-78. p.

Ruttkay Zsófia: Krúdy nyomában – Szindbád-szövegvizualizációk. = Számítógép az irodalomtudományban (konferencia). MTA Könyvtár és Információs Központ, 2015. november 24. [Videó] [MOME TechLab]

Sághy Miklós: A csacska nők és Szindbád. A nemek politikája Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán történeteiben. = Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged. A 80 éves Fried István köszöntése. Szerk.  Kelemen Zoltán–Tóth Ákos. Szeged, 2015, Tiszatáj Alapítvány. 255-271. p.

Szarvas Melinda: Teljesítmény és/vagy kaland? Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok. = Műhely (Győr), 2015/4. 66-68. p.

Szénási Zoltán: Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2015/4. 569-573. p.

Szigethy Gábor : Könyvek a süllyesztőben. = Kortárs, 2015/2. 31-32. p.

Szindbád. = Nemzeti, 2015/2016/3. (2015/november-december).
Kultusz // Krúdy Gyula és a Szindbád-történetek 7
Álomszínház // Vidnyánszky Attila rendező 8
Kacérkodás a képzelettel // Udvaros Dorottya – Majmunka, Mátray László – Szindbád 10
Verebes Ernő: Szép mondatok hőse 13

The Hungarian writer of the Lost Time. Memory and Poetical Imitation in Krúdy Gyula’s Works. Ed. by Gintli Tibor. Jyväskylä, 2015, University of Jyväskylä. 188 p. /Spectrum Hungarologicum Vol. 8./
Fábri, Anna: „Once upon a time I used to be a novel hero...” The Cult of Literature in Gyula Krúdy’s Works 11
Eisemann, György: Imitation as Memorial Performance in the Epic Works of Gyula Krúdy 26
Dobos, István: Parody and Self-Interpretation in Reading Sindbad-Texts 45
Gintli, Tibor: Anecdotism and Associative Text Editing 60
Keserű, József: Theatricality in Sunflower, a Novel by Gyula Krúdy 73
Kányádi, András: Krúdy and Dickens: A Ghost Story 85
Gintli, Tibor: Admirers of Saint Hermandad 101
Royer, Clara: Krúdy in the Shtetl of Móz or Stylization As a Montage 115
Fráter, Zoltán: Gyula Krúdy: Autumn Races 136
Fleisz, Katalin: „Such was the Hungarian Don Quijote” Point of Views in the Novel Entitled Ál-Petőfi 156
Tverdota, György: The Book of Courting. Gyula Krúdy: The Seven Owls 168

Tóth Vilmos: Mészkőbe faragott ködlovag. = Óbudai Anziksz, 2015/ősz

Tverdota György: Sept Hiboux. = Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk. Gálffy László-Sáringer János. Szeged, 2015, Lazi Könyvkiadó-SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék. 396-402. p.

Vámos Miklós: A hídon át a fák közé. Krúdy Gyula: A hídon. = Bárka (Békéscsaba), 2015. február 2.

Váradi Ferenc: Álomfejtés, jóslás, halottlátás Krúdy Álmoskönyvében. = A hit erejével. Pedagógiai tanulmányok. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának jubileumi kötete II. Szerk. Erdélyi Erzsébet–Szabó Attila. Bp. 2015, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó. /Károli Könyvek tanulmánykötet./ 293-300. p.

Verebes Ernő: Krúdy Gyula: Szindbád. = Nemzeti, 2014/2015/9. (2015 nyár) 18. p.

Vig György: A Viharsarok szerzője Szindbád megálmodójáról. Féja Géza: Krúdy legendái. = Óbudai Anziksz, 2015/nyár  – 2015/16/tél

Vigh Imre: Az Ady Endre éjszakái és a kávéházak. = tiszatajonline.hu, 2015. január 30.

Vigh Imre: Álom, jelkép és szimbólum a Szindbád ifjúságában. = tiszatajonline.hu, 2015. január 31.

Vígh Imre: Szindbád és Prikk. Krúdy Gyula Purgatórium című kisregényének és Cholnoky László Prikk mennyei útja című művének összehasonlító elemzése. = Szövegek közt (Szeged), 2015. 19. köt. 2-27. p.

Virágh András: Az írás immaterialitása. (Fantasztikum és medialitás a romantikus és modern magyar prózában.) (Disszertáció.) (Tézis magyarul.) (Tézis angolul.) Bp. 2015, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola.

Zeke Gyula: „A soha meg nem ismétlődő magyar.” = Óbudai Anziksz, 2015/ősz

2016

– – : Szindbád. = Nemzeti, 2015/2016/6. (2016/február–március) 26. p.

Balogh Gyula: „A mese mindég a régi, csak éppen a forma más.” Fráter Zoltán – Gintli Tibor [szerk.]: Születésnapi kalandok. = Tiszatáj (Szeged), 2016/10. 116-118. p.

Bauernhuber Enikő: L’Univers de Gyula Krúdy. = La Revue d'Études Françaises, Numéro 21, 2016. 235-237. p.

Büky László: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Magyar Nyelvőr, 2016/2. (április-június) 257-260. p.

Czeglédi István: Márai Sándor és A gyertyák csonkig égnek című regénye. = Debrecen, 2016, DEA. (Hallgatói dolgozat.)

Csillag Péter: Régi pesti Sunday. Futball és irodalom – Krúdy Gyula a margitszigeti lapdajátékon. = Nemzeti Sport retrómelléklete, 2016/129. (május 12.) IV. p.

Deák László: A kép-szöveg jelentés változásai. Képi retorika. Doktori disszertáció. Bp. 2016, ELTE BTK. 392. p.

Drótos Richárd: „Vajon miért pucolják a nők olyan dühödten a sárgarépát?” = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2016. december 30.

Fodor Ákos: Krúdy Gyula... = Fodor Ákos (szómíves, érzelmiségi, világegyetemi hallgató) olvasóinak oldala, 2016. szeptember 10.

Gintli Tibor: Az anekdotikus familiaritás átértelmezése. Márai Sándor: Féltékenyek. = Irodalomtörténet, 2016/3. 349-363. p.

Heltainé Nagy Erzsébet: Krúdy körül. Kemény Gábor újabb stilisztikai tanulmányainak gyűjteménye. = Édes Anyanyelvünk, 2016/5. 18. p.

James, Adam Scott: Sunken Memories and the Deeper Layers of Reality. Gyula Krúdy and the Sensory Experience. Central European University, April 2016. 16 p.

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Bp. 2016, Tinta K. 238 p.

Kertész Anna: Utazás papírhajókkal. Krúdy Gyula: Szindbád, Nemzeti Színház. = Vasárnapi Hírek, 2016/1. (január 2.) 21. p.

Kiss Margit–Mészáros Tamás: Számítógép az irodalomtudományban. Bevezető. = Magyar Tudomány, 2016/11. 1282-1285. p.

Kiszl Péter–Patkósné Tóth Zsuzsanna: „A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, hanem hivatást is”. Kozocsa Sándor (1904–1991) = Könyvtári Figyelő, 2016/4. 512-522. p.

Kovács Krisztina: Városképek a magyar irodalmi modernségben. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged), 32. köt. 2016/1. 173-184. p.

Mészáros Zsolt: Wohl-nővérek munkássága: irodalom, sajtó, szalon. Doktori disszertáció. Bp. 2016, ELTE BTK. 248 p.

Mohai V. Lajos: „A szív nem ráncosodik” (Közelítés egy Esterházy-„útirajzhoz”) = Forrás (Kecskemét), 2016/12. (december) 3-6. p.

Orcsik Roland: „az irodalmi tisztaszobából kiléptem az utcára” Beszélgetés Végel Lászlóval. = Tiszatáj(Szeged), 2016/1. (január) 70-85. p.

Orosz, Magdolna: Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa. = Ringstraßen. Hg. Endre Hárs-Károly Kókai-Magdolna Orosz. Szeged, 2016, Praesens Verlag. /Österreich-Studien Szeged 12./ 221-234. p.

Papp Ágnes Klára: Szindbád, a kisvárosi flâneur. = Partitura (Nyitra), 2016/2. 13-30. p.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között. = Óbudai Anziksz,  5. rész Az Óbudák között. 2016/nyár 6. rész Az ódonságok városától a legsötétebb évig. 2016/ősz

Pethő József: „Felvidéki hajszálgyökerek”. Kazinczy – Krúdy – Márai. = A legféltőbb kincs. Szerk. Nyiri Péter. Sátoraljaújhely, 2016, A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány. 379-386. p.

Pethő József: Harangok szavai. A belehallás jelensége Krúdy műveiben. = A pedagógia szolgálatában. Tisztelgő írások dr. Sallai József 80. születésnapjára. Szerk. Reszler Gábor. Nyíregyháza, 2016, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára. 119-123. p.

Pethő József: Kemény Gábor, Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Magyar Nyelv, 2016/4. (tél) 464-470. p.

Pethő József: Weöres és Krúdy. Néhány szempont Weöres Sándor Nyolcadik szimfóniájának stíluselemzéséhez. = Prózától a líráig. Írások Nagy L. János tiszteletére. Szerk. Tóth Szergej–Rozgonyiné Molnár Emma. Szeged, 2016, Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 35-42. p.

Pethő Tibor: Totál plán. Vidnyánszky Attila Szindbádja – Nemzeti Színház. = Színház, 2016/4. (április) 21-22. p.

Szántó András: Kertvendéglők Délbudán – Kutyavilla és Macskacsárda. = Budapest, 2016/7. (július) 14-16. p.

(szijjártó): Dicshimnusz a csülökről. = Szabad Föld, 2016/30. (július 22.) 6-7. p.

Szindbád Premier-galéria – Nézőpont. = Nemzeti, 2015/2016/5. (2016/január-február)
drMáriás: Élvezetörvény 18
Száraz Miklós György: Krúdy-képeskönyv 19

Szlavik Tünde, M.: Hahó, Szindbád! = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 2016/7837. (július 2.) 9. p

Tass Bálint: Holdtölte. = Óbudai Anziksz, 2016/tavasz

Urbán, Balázs: Válaszúton? A Nemzeti Színház 2015/16-os évadja (1. rész) = Színház, 2016/10. 23. p.

Vácziné Takács Edit: Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján bemutatva. Doktori disszertáció. Bp. 2016, ELTE BTK. 195 p.

2017

– – : Szindbád – Óbuda. III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat. = Új Művészet, 2017/11. 3. p.

Ágh István: Szindbád 2017. = Forrás (Kecskemét), 2017/6. (június) 27-29. p.

Balázs Eszter: Az első világháborús nekrológiai diskurzus sajátosságai Bányai Elemér író, újságíró halála, temetése és kultusza kapcsán. = Aetas (Szeged), 2017/1. 5-26. p.

Bánsághy Nóra: Szinbád ma. = Élet és tudomány, 2017/49. (december 8.) 1566. p.

Bíró Dániel: Dobos István: Az olvasás esemény. = Irodalomtörténet, 2017/1. 138-141. p.

Czirok Ferenc: Malacpörkölt a szőlőkertben. = Esztergom és vidéke (Esztergom), 2017/2. 49-50. p.

Ecsedy Judit, V.: A 18. századi nemzeti bibliográfia helyzete. = Magyar Könyvszemle, 2017/1. 115-117. p.

Fráter Zoltán: Kedves olvasó! – F. Z. jegyzete. = Óbudai Anziksz, 2017/18/tél

Galambos Attila: Play Krúdy! – színmű, avagy az Ember, aki Szindbád akart lenni. = Spirit Színház, 2017.

Gazda Albert: Miért szeretik a nők annyira a tengert? = Magyar Nemzet, 2017/225. (szeptember 26.) 13. p.

Gyimesi László: Harmincöt év Krúdyval, Krúdyért. Az óbudai Krúdy-kör ünnepéről. = Óbudai Anziksz, 2017/18. (tél) 11-13. p.

György Attila: Olvasólámpa – Boldogok, akik Vendelinek. = Székelyföld (Csíkszereda), 2017/2. (február) 173-180. p.

Horváth András, A.: Vallomás Óbuda szeretetéről. Csukás István példaképek és alkotótársak tükrében. = Óbudai Anziksz, 2017/nyár

Istvánovits Eszter: Krúdy szerint Jósa András értékes regényalak lett volna. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2017/280. 5. p.

Kása Andrea: Szövegekkel új rálátást nyitni a tényekre. Beszélgetés Fráter Zoltán íróval. = Óbudai Anziksz, 2017/18. (tél) 20-24. p.

Kalavszky, Zsófia: The Pushkin Myth and Cult in Central European Literature. Gyula Krúdy’s A vörös postakocsi [‘The Crimson Coach’] (1913) = Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Vol. 10. 2017. 120-132. p.

Karádi Zsolt: Sorsok és századok. Fehérgyarmat, 2017, Kölcsey Társaság. /A Kölcsey Társaság füzetei 23./
„...utolsó, legelső cigány”. Krúdy Gyula alakja a magyar lírában 17-25. p.
Krúdy, Szindbád, Huszárik 26-34. p.
Czére Béla: Krúdy Gyula 89-93. p.
Írások Krúdy Gyuláról 117-119. p.

Kása Andrea: Szövegekkel új rálátást nyitni a tényekre. Beszélgetés Fráter Zoltánnal, az Óbudai Társaskör házi szerzőjével. = Óbudai Anziksz, Óbudai Anziksz, 2017/18/tél

Kelemen Zoltán: Emlék a kertről. Szeged, 2017, SZEK–JGYF Kiadó. 366 p.

Kiss Gábor beszélget Kemény Gáborral: „…nem kell aggódnunk Krúdy jövője miatt.” = cultura.hu, 2017. március 20.

Kocsány Piroska: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Magyar Nyelvjárások (Debrecen), 55. 2017. 201-207. p.

Kövér György: Tiszaeszlár „felejthetetlen” emlékei. = Korall, 2017/67. 35-50. p.

Kuszkó Judit: A legbujább bérház. = Hamu és Gyémánt, 2017/ősz.

Lakatos-Fleisz Katalin: Önreflexív alakzatok Krúdy Gyula prózájában. Saarbrücken (Németország), 2017, GlobeEdit. 248 p.

Minya Károly: Krúdy körül. Kemény Gábor új könyvéről. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2017/1. 122-126. p.

Mizsur Dániel: Név és identitás problémája Krúdy Gyula regényeiben. Szakdolgozat. Bp. 2017, ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet. 40 fol.

Molnár Kálmán: Krúdy Gyula, grafika. = Magyar Iparművészet, 2017/1. 46. p.

Molnár Szabolcs: Szindbáddal Perzsiában. Meg Jeneyvel, Queyrasszal és másokkal. = Muzsika, 2017/5.

Neograd 2017. A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve XL. Tanulmányok a 70 éves Praznovszky Mihály tiszteletére. Szerk. Balogh Zoltán. Salgótarján, 2017, Dornyay Béla Múzeum.
Fráter Zoltán: Táj, hagyomány, történet Krúdy két novellájában. 204-214. p.
Kelecsényi László: Zsenik egymás közt – Kosztolányi és Krúdy kapcsolatáról. 215-219. p.

Pálffy Lajos: A város, ahol Krúdy a diákéveit töltötte. = Magyar Hírlap, 2017. január 7.

Papp Ágnes Klára: Szindbád, a kisvárosi flâneur. = – – : A tér poétikája – a poétika tere. A századfordulós kisvárostól az ezredfordulós terekig a magyar irodalomban. Bp. 2017, L'Harmattan Kiadó.

Pethő József: Arany János – Krúdy szemével. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2017/4. 47-53. p.

Pethő József: Arany, Krúdy és a Margitsziget. = Irodalmi Magazin, 2017/5. 55-56. p.

Pethő József: Gebärerin, Genossin, Verderberin. A NŐ metaforikus konceptualizációja Krúdy Gyula műveiben. = Nők a kereszténységben. (tudományos konferencia) Szerk. Szoboszlay György. Nyíregyháza, 2017, Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézet.

Pethő József: Krúdy Szindbád-novelláinak stílusrétegzettségéről. = Stilus virum arguit – A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese. Kolozsvár, 2017, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság. /Egyetemi füzetek 34./ 99-111. p.

Pethő József: Sorsok és századok. Karádi Zsolt új könyvéről. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2017/3. 133-136. p.

Praznovszky Mihály: Irodalmi képeskönyv. Molnár Kálmán grafikusművész kiállítása a veszprémi Művészetek Házában. = Magyar Iparművészet, 2017/1. 40-47. p.

Simoncsics Péter: Krúdy Gyula tudományáról dokumentumregénye, A tiszaeszlári Solymosi Eszter művészete kapcsán. = Múlt és Jövő, 2017/1. 30-43. p.

Szántó András: A Kéhli vendéglő és újkori romantikája. = Óbudai Anziksz, 2017/tavasz

Szőke, Dávid: Kelemen, Zoltán. 2017. Emlék a kertről [‘Memory of the Garden’]. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 365 pp. = Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 12. 2019. 347-350. p.

Tóbiás Áron: Találkozások Tamási Áronnal. Gond és hitvallás. = Kortárs, 2017/11. 83-85. p.

Wirágh András: A Pistoli-sorozat. Egy Krúdy-szövegcsoport vizsgálata. = Irodalomtörténet, 2017/3. 304-316. p.

Wirágh András: Hat szerző keres egy szerepet. Látlelet 1907-ből, egy hosszabb kitérővel. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2017/5. 567-580. p.

2018

{a szerk.}: 140 éve született Krúdy Gyula – részletek Krúdyt nem értő kritikusok írásaiból. = librarius.hu, 2018. október 21.

{a szerk.}: „Ennek a városnak voltam az írója” = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. október 15.

{a szerk.}: Krúdy-mesék. Kerekes Elek Győző képzőművész kiállítása Tarcalon. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. január 18.

Arany Zsuzsanna: Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső. = Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota. 2018. október 5.

Bene Zoltán: Hiány. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 27.

Béres Tamás: Alvinczi Eduár: A búcsúra készülve – (Vidor-napló 8.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. szeptember 3.

Béres Tamás: Alvinczi Eduárd: Az ősz első szele lengte be a Belvárost – (Vidor-napló 3.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 28.

Béres Tamás: Magába szívott a város – (Vidor-napló 6.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 30.

Bodnár Dániel: Talán mindenütt voltam. = Új Ember, 2018. július 13.

Dámné Rácz Magdolna: Krúdy Gyula halotti anyakönyvi kivonata. = Bőségszaru. Ízelítő a 150 éves Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Szerk. Balázs Attila–Istvánovits, Eszter. Nyíregyháza, 2018, Jósa András Múzeum. 72-73. p.

Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. = – – : Műfaj és közeg – hatás és jelentés. (Jókai Mór és későromantikus magyar próza) Bp. 2018, Ráció Kiadó.

„Ennek a városnak voltam az írója” Tudományos konferencia Krúdy Gyula születésének 140. és halálának 85. évfordulója tiszteletére. Absztraktfüzet. Szerk. Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2018, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. 8 p.
Pethő József: A Krúdy-próza poétikusságának kérdéséhez: Kognitív stilisztikai megközelítés 1. p.
Minya Károly: Krúdy párnovellája: A hírlapíró és a halál, valamint az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 2. p.
Karádi Zsolt: „A rendezés jó volt”. Krúdy Gyula színházi témájú írásai a Debreceni Ellenőr hasábjain 5. p.

Farkas György: Krúdy Gyulát is többször ki akarták lakoltatni. = 24.hu, 2018. október 21.

Fogarasi Attila: Krúdy – Egy város anatómiája. = mma.hu, 2018. október 22.

Fráter Zoltán: „Harci zajtól szalad a múzsa” Irodalom és ideológia 1914–1915-ben. = Irodalomtörténet, 2018/4. 414-424. p.

Gergely Kristóf: Krúdy Nyíregyházája. = Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2018.

Gerliczki András: Rezeda Kázmár: A mindenség membránja – (Vidor-napló 7.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. szeptember 3.

Gerliczki András: Rezeda Kázmér: Élek az esőben – (Vidor-napló 1.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 26.

Gerliczki András: Rezeda Kázmér: Megvárom a pirosat – (Vidor-napló 4.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 29.

Gerstner Károly: Kemény Gábor 70 éves. = Magyar Nyelv, 2018/2. 250-254. p.

Gintli Tibor: Krúdy Gyula bécsi regényei. = József Attila és a századelő bécsi szellemi élete. Tudományos konferencia. Wien, 2018. november 15-17. Universität Wien. [Program] [Projekt]

Gráberné Bősze Klára: Egy elfelejtett magyar pedagógus, Krúdy Mária. = Honismeret, 2018/1. (február) 12-17. p.

Kabán Annamária: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Miskolc), 2018/2. 240-243. p.

Karádi Zsolt: Krúdy-vigadó. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 31.

Karádi Zsolt: Majmunka és a csont – (Vidor-napló 5.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 29.

Karádi Zsolt: Szindbád, a fitneszkirály – (Vidor-napló 2.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 28.

Karádi Zsolt: Szindbád elköszön – (Vidor-napló 9.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. szeptember 4.

Karádi Zsolt: Szindbád megérkezik – Vidor-napló (Nulladik nap) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 25.

Kári Viktória: Szindbád szellemei – Csabai László Szindbád, a forradalmár című regényéről. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. február 19.

Kovács Emőke: Krúdy Gyula és a szerelmes Balaton. = likebalaton.hu, 2018. október 21.

KRÚDY 140 = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2018/3.
„Ennek a városnak voltam az írója” – Kulin Borbála beszámolója a nyíregyházi Krúdy-konferenciáról 1-5. p.
Krúdy: egy város anatómiája – Csordás Bence beszámolója a Magyar Művészeti Akadémia Krúdy-konferenciájáról 6-9. p.
Margócsy István: „A téli hajnal csodái” – Krúdy-élmények egykor és ma 10-11. p. Online, 2018. december 28.
Novák Zsüliet: Krúdyról, Álmoskönyvről, Wart Erzsébetről és rólam 12-13. p.
Jámborné Balog Tünde: Szomorú szerelem. (Krúdy Gyula: Álmoskönyv – illusztráció) 13. p.
Bedecs László: Ha Krúdy, akkor Óbuda 14-16. p. Online, 2018. november 22.

Krúdy: Egy város anatómiája – Művészetelméleti szimpózium. Esernyős Galéria, 2018. október 15-16. MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. 28 p. (Absztraktok)
Wesselényi-Garay Andor: A konferenciaprogram ismertetése
Windhager Ákos: Egy nagyváros szimfóniája – Budapest komolyzenei emlékezete
Fráter Zoltán: Életre szóló tanácsok (A Krúdy-novellák „bölcsessége”)
Viszket Zoltán: „Ódonságok városa” – Óbuda a XX. század első felében
Lázár Kovács Ákos: A „tárgyak kifejező arca”
Wesselényi-Garay Andor: Budapest, mint heterotópia – Az urbanisztikai valóság és a fikció „vetemedése” Krúdy regényeiben
Papp Ágnes Klára: Krúdy és Baudelaire modernségfogalma
Lövey Gábor: Nőalakok Vaszary Gábor műveiben
Fehér Anikó: Az arany meg az asszony – Krúdy Gyula és Kenessey Jenő operája
Szentpéteri Márton: A tér poétikája Krúdynál
Zipernovszky Kornél: „Évszázados szokásai vannak az éjjelizenének” A szórakoztató zene Krúdy és kortársai prózájában
Kurutz Márton: Krúdy Gyula film- és hangdokumentumai
Hörcher Ferenc: Krúdy, a flâneur. Aranykor és hanyatláskultusz Budapesten és az író regényvilágában
Németh Tamás: Szindbád esélyei – Krúdy esete a fiatalkorú befogadóval
Sturm László: Krúdy Gyula és Andrej Platonov
Rozsnyai József: Az első világháború évein átívelő folyamatok magyar építészetben, különös tekintettel a historizáló architektúrára
Uhl Gabriella: „Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban”
Mórocz Gábor: A „kis Kossuth” Debrecenben „Esettanulmány” a kulturális értelemben vett megértés előfeltételeiről
Kovács Péter: „...néha nem szerette az erős parfőmöket” Multiszenzorialitás Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban
Dúll Andrea: „...nem árt kimenni a város kapuin kívül, hogy távolról is láthassuk a várost” – Helyélmények, városélmények
Vadas József: A postakocsitól a villamosig. Járműgyártás Magyarországon a századfordulón és a századelőn
Saly Noémi: Krúdy eszik

Krúdy-konferencia = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2018/4.
Jánosi Zoltán: Szindbád repülőgépe 3-14. p.
Gintli Tibor: Profán vezeklések (Szindbád megtérése) 15-19. p.
Sturm László: Álmok és kiutak. Krúdy Gyula: Palotai álmok 20-30. p.
Minya Károly: Krúdy párnovellája: A hírlapíró és a halál, valamint az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 31-34. p.
Kemény Gábor: Krúdy kettős tükörben: pastiche és paródia 35-42. p.
Pethő József: A Krúdy-próza poétikusságának kérdéséhez 43-52. p.
Hamar Péter: A Krúdy-művek közegellenállása a mozgóképpé formálással szemben 53-58. p.
Karádi Zsolt: „A rendezés jó volt...” Krúdy Gyula színházi témájú írásai a Debreceni Ellenőr hasábjain 59-67. p.

Lábadi Zsombor: Eseményszerűség és virtualitás Krúdy Gyula novelláiban. = Alföld (Debrecen), 2018/7. 48-59. p.

Madarász Imre: Krúdy varázsa: étel és irodalom. = Agria (Eger), 44. 2018/ősz. 97-98. p.

Mizsur Dániel: Név és identitás problémája Krúdy Gyula Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson című elbeszélésében. = Irodalomtörténet, 2018/2. 147-161. p.

Mohácsi Ágnes: A „ Szigeti remete” étlapja. Krúdy Gyula evőnovelláiról. = Stádium (Százhalombatta), 2018/2. 3-5. p.

NA: 360 fokos videó: Krúdy Gyula, a Nyírség álmodója. = SZON A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hírportál, 2018. szeptember 1.

NA: (M)értékár: Krúdy Gyula, a Nyírség álmodója. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2018. szeptember 1.

Novák Zsüliet: Krúdyról, Álmoskönyről, Wart Erzsébetről és rólam. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. november 28.

Papp Ágnes Klára: „Hol tör be az idegen hang?” Mándy és Krúdy szemléletmódjának rokonságáról és eltéréseiről. = Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről. Szerk. Bengi László–Vörös István. Bp. 2018, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 155-178. p.

Pethő József: „Igaz híved és tisztelőd” A holnaposok barátja, Krúdy Gyula. = Irodalmi Magazin, 2018/4. 52-55. p.

Pethő József: „Magyar tükör” A nyelvi képek stílus- és jelentésképző szerepe Krúdy Gyula publicisztikájában. = A reformáció öröksége. Szerk. Jenei Teréz.  Nyíregyháza, 2018, Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány. 69-78. p.

Pethő József: Női szerepek és a nő metaforikus konceptualizációja Krúdy Gyula műveiben. = Irodalomismeret, 2018/2. 34-43. p.

Pethő, József: „Unusual” similes. A cognitive stylistic approach of a special type of similes based on Gyula Krúdy's fiction. = Polsko-węgierskie Badania Hungarologiczne. Lengyel-magyar hungarológiai kutatások. Kraków (Lengyelország), 2018, Jagello University. 217-227. p.

Saly Noémi: Kedves Olvasó! S. N jegyzete. = Óbudai Anziksz, 2018/tavasz

SzabóPD: Kiállítás, séta, előadások – Krúdy-emlékhét a városi könyvtárban. = Várpalotai hírcentrum, 2018. október 5.

Szántó András: Egy pesti szív dobogása Óbudáig hallatszik... Dámosy Géza, a „rajzoló idegen”. = Óbudai Anziksz, 2018/19/tél

Szerényi Szabolcs: Kortársak Krúdyról. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 18.

Szitás Andrea: A hiány szemantikájának megértése Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetében. = Iskolakultúra (Szeged), 2018/1-2. (január-február) 137-138. p.

Takács Miklós: Egy Bécs városához címzett fogadó Budapesten. A városi emlékezet és a „monarchikus” identitás narratívái Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. = – – : Különös kontextusok. Tanulmányok a 20. századi magyar irodalom köréből. Szombathely, 2018, Savaria University Press. 80-87. p.

Tapodi Zsuzsa: Összeesküvés és irodalom. Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Tapasztalatból hallottam... Alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése. Szerk. Povedák István–Hubbes László Attila. , Szeged, 2018, MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely–MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport.

Torma Mária: „Valaki ül magasban, s nézi” Szindbád-történetek narratív sajátosságai. = Nyom-követés 3. A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály II. közös konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Boldog-Bernád István, Szabó P. Katalin, Szuperák Alexandra. Szabadka – Budapest, 2018, Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. /DOSzItO Tanulmánykötet III./ 261-276. p.

Trifonovné Karajz Borbála: „Ennek a városnak voltam az írója” = Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Olvasópontja, 2018. október 24.

Tverdota György: Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét bagoly. = – – : Hagyomány és lelemény. A magyar irodalmi modernség első hulláma.
Bp. 2018, Kalligram Kiadó. 251-262. p.

Vig György: Majd ha egyszer nyugdíjba megyek... Saly Noémi végtelen története. = Óbudai Anziksz, 2018/tavasz

Vörös István: A Krúdy-féle katarzis. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 27.

Wirágh András: Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón (1892) – Krúdy Gyula: A podolini kísértet (1906). = – – : Fantasztikum és medialitás. Kísértetek és írásnyomok a magyar prózában Nagy Ignáctól Szerb Antalig. Bp. 2018, Reciti. 73-126. p.

2019

Antal Attila: Irodalmi hagyományaink nyomában. Karádi Zsolt: Sorsok és századok. = Partium (Debrecen), 2019/3. 131-133. p.

Balogh Gyula: Krúdy és a folklór. Krúdy és a boszorkányszombat. = Tiszatáj (Szeged), 2019/7-8. 97-111. p.

Balogh Gyula: Krúdy kísértetei. Egy 1898-ban megjelent sorozatról. = Nyom-követés 4. A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály III. közös konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Semság Tibor. Budapest, 2019, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. /DOSzItO Tanulmánykötet IV./ 9-21. p.

Balogh Gyula: Vallásos motívumok Krúdy Gyula ifjúkori elbeszéléseiben. Tanulmány Krúdy Gyula néhány elbeszéléséről. = Bárka (Békéscsaba), 2019/4. 89-94. p.

Bezeczky Gábor: Kökény és borsó. Az Arcanum Digitális Tudománytárról. = Literatura, 2019/1. 87-99. p.

Bíró-Balogh Tamás: Harisnyás irodalom – minden fölösleges kéz mellőzésével. (Krúdy „rejtélyes” fantomkiadványa nyomában) = Hévíz (Hévíz), 2019/1. 73-79. p.

„Ennek a városnak voltam az írója” Krúdy-tanulmányok. Szerk. Karádi Zsolt–Stefuca Viktória. Ungvár, 2019, RIK-U Kiadó.
Jánosi Zoltán: Szindbád repülőgépe 9-21. p.
Pál Andrea: Egy kultusz bölcsőjénél 23-35. p.
Karádi Zsolt: „A rendezés jó volt...” Krúdy Gyula színházi témájú írásai a Debreceni Ellenőr hasábjain 55-64. p.
Kemény Gábor: Krúdy kettős tükörben: pastiche és paródia 73-81. p.
Pethő József: A Krúdy-próza poétikusságának kérdéséhez 83-93. p.
Minya Károly: Krúdy párnovellája: A hírlapíró és a halál, valamint az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 95-99. p.
Bárány Erzsébet: Krúdy Gyula, Bonkáló Sándor és a ruszinok 101-107. p.

Bezeczky Gábor: Kökény és borsó. Az Arcanum Digitális Tudománytárról. = Literatura, 2019/1. 87-99. p.

Csiffáry Gabriella: Krúdy Gyula. = – – : A tábornok kertje. Híres magyarok szenvedélyei. Bp. 2019, Corvina. 95-98. p. [Géhl Zoltán rajzával.]

Deczki Sarolta: Milyen lehet négy deci? Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Új Forrás (Tatabánya), 2019/2. 57-67. p.

Gömöri György: Elvándorlók és elvágyódók. A magyar irodalom két jellemző viselkedésformája. = Tiszatáj (Szeged), 2019/7-8. 81-83. p.

Juhász Tamás: A férfiak titkos társasága. (Hatalom, eszköz és ideál A templáriusban) = Alföld (Debrecen), 2019/8. 71-81. p.

Kemény Gábor: Krúdy Gyula Luca-napi novellája. = „Az élet éppen elég hosszú”. BG 60. Írások Balázs Géza 60. születésnapjára. Szerk. Blankó Miklós – Pölcz Ádám. Bp. 2019, Inter Nonprofit Kft. 244–247. p.

Képessy, Imre: The Case of Eszter Solymosi from Tiszaeszlár. The Notorious Blood Libel Trial through the Eyes of Gyula Krúdy. = History of law and other humanities. Views of the legal world across the time. Szerk. Amorosi, Virginia–Minale, Valerio Massimo. Madrid, 2019, Universidad Carlos III de Madrid. 407 p.

Mizsur Dániel: Név és identitás problémája Krúdy Gyula életművében. = Nyom-követés 4. A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály III. közös konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Semság Tibor. Budapest, 2019, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. /DOSzItO Tanulmánykötet IV./ 83-95. p.

Pethő József: Egység az ellentétben. Móricz és Krúdy szépprózájáról összehasonlító stilisztikai megközelítésben. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2019/4. 46-57. p.

Sághy Miklós: Huszárik – Szindbád. = – – : Az irodalomra közelítő kamera. A XX. századi magyar irodalmi művek filmes adaptációi. Bp. 2019, Kalligram.

Wirágh András: Utánközlés – címvariáns – plágium. A századforduló irodalmi tömegtermelésének változatai. = Literatura, 2019/4. 392-406. p.