2015-2019


2015

– – : Hangoskönyv Krúdyról. = Nyíregyházi napló (Nyíregyháza), 2015/43. (október 30.) 10. p.

– – : Krúdy Napok Nyíregyházán. = Nyíregyházi napló (Nyíregyháza), 2015/42. (október 22.) 6. p.

– – : Pohár bor Krúdyval. = Népszabadság, 2015/110. (május 12.) 12. p.

– – : Vidnyánszky Attila Szindbád rendezése a Nemzetiben. = Magyar Művészeti Akadémia, 2015. december 18.

Angyalosi Gergely: Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2015/5. 710-716. p.

Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test. = – – : Rejtett fényforrások. Bp. 2015, Kijárat K. 79-85. p.

Antal Attila: Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy Gyuláról. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2015/1 201-205. p.

Babiczky Tibor: Utolsó vacsora, utolsó szivar… = Bárka (Békéscsaba), 2015. április 20.

Balogh Gyula: Krúdy Gyula biedermeieres háborús publicisztikái. = Irodalomismeret, 2015/4. 146-158. p.

Balogh Gyula: Krúdy Gyula biedermeiert megidéző háborús publicisztikái. = Tudományos előadás. Elhangzott: Elmozdulás: Idő és diszciplína-közöttiség – Tehetséges Fiatal Kutatók Fóruma III., Kolozsvár, 2015. május 7–10.

Barcza Réka: Melyik nagy magyar írónk volt annyira magányos, mint Beethoven? = librarius.hu, 2015. november 3.

Barna T. Attila: Krúdy. = Magyar Napló, 2015/3. (március) 23. p.

Bedecs László: A konyha ablakában. Aczél Géza gasztro-versei. = Palócföld (Salgótarján), 2015/1. 50-63. p.

Bicsérdi Ádám: Nagy íróknak nagy formátumú szeretők dukáltak. = librarius.hu, 2015. június 7.

Csorba Dávid: A Mohács-szindróma, avagy II. Lajos halála (1526) historiográfiai nézőpontból. = Magyar Könyvszemle, 2015/4. 425-442. p.

Csordás Lajos: Hamisan csengő Krúdy-poharak. = Népszabadság, 2015/304. (december 30.) 12. p.

Csordás Lajos: Krúdyné keserű könnyei. = Népszabadság, 2015/256. (november 2. ) 12. p.

Csordás Lajos: Tintájuk is van hozzá. Ha könnyen olvasható Krúdy Gyula dedikációja, szinte biztosan nem ő írta! = Népszabadság, 2015/19. (január 23.) 11. p.

Deczki Sarolta: Kísérletezni önmagunkkal. Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? = Új Forrás (Tatabánya), 2015/7. (szeptember) 44-46. p.

Dobos István: Az olvasás esemény. Pozsony-Bp. 2015, Kalligram. 421 p.
A ∞ jel értelmezése. 9-15. p.
Az alakzatok kettős olvashatósága. Krúdy Gyula: Szindbád. 105-138. p.

Fittler Katalin: Illyés, Karinthy, Krúdy. = Criticai Lapok, 2015/3-4.

Fráter Zoltán: Szerelmi levelező  – Krúdy Gyula, Várady Gyuláné (Rezsán). = – – : Szerelmes Budapest. Bp. 2015, Holnap Kiadó Kft. 109-131. p.

Gabnai Katalin: Szindbád színpadra száll. Szindbád – Krúdy Gyula írásai nyomán. = Critikai Lapok, 2015/13.

Gajdó Ágnes: Különleges kalandozás – Fedezzük fel újra Jókai, Mikszáth és Krúdy világát. Fábri Anna: Mi ez a valósághoz képest? = Tiszatáj (Szeged), 2015/1. 108-110. p.

Gergály Judith: Az ital és a tivornyák miatt hagyta el Krúdyt a felesége. = Bors, 2015/294. (október 28.) 18-19. p.

Gonsza: Beszélgetés Verebes Ernő dramaturggal, Tóth Augusztával és Szűcs Nellivel a Szindbád c. előadás kapcsán. = Mária Rádió.

Haklik Norbert: Egy esszéíró bátorsága. Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? = Kortárs, 2015/6. (június)

Hárs, György Péter: The Reception of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century. = Kaleidoscope, 2015/10. 46-66. p.

Horváth András, A.: Féja család otthonra talált Óbudán. Beszélgetés Féja Endrével, édesapja hagyatékának gondozójával. = Óbudai Anziksz, 2015/16/3. (tél) 24-29. p.

Inzsöl Kata: Az urbanizáció mint válságtapasztalat. Budapest-regények városparadigmája a századelőn. = Válság és kultúra. A doktoriskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai. Budapest, 2013. augusztus 22-23. Szerk. Bene Sándor–Dobos István. Bp. 2015, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 118-128. p.

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula nyírségi lábnyoma. = – – : Kutyák a babakocsiban. Tanulmányok, esszék. Miskolc, 2015, Felsőmagyarországi K. 248-251. p.

Kasza Péter: Magyarország 1526-ban. Krúdy királyregényei. = Korunk (Kolozsvár), 2015/8. (augusztus) 30-38. p. Abstract, 126. p.

Kelecsényi László: A szerkesztő búcsúja. = librarius.hu, 2015. október 21.

Kemény Gábor: A „tárgyias” Krúdy. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2015/2. 37-45. p. (Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó. 136-144. p.)

Kemény Gábor: Krúdy Gyula vadszőlőlevelei. Az ellentét szövegszervező funkciója a Vadszőlő három írásában. = Magyar Nyelvőr, 2015/3. 270-281. p.(Kötetben is, javított szöveggel: Krúdy körül. Budapest, 2016, Tinta Könyvkiadó. 145-158. p.)

Kemény Gábor : Újabb törekvések a nyelvi kép fajtáinak csoportosítására. = Magyar Nyelv, 2015/4. (tél) 409-420. p.

Kiss Csaba, B.: Bánatos szeretőim emlékezete. Krúdy Gyula: Szindbád / Nemzeti Színház. = 7óra7, 2015. december 30.

L'univers de Gyula Krudy. Publié sous la direction d’András Kányády. Avant-propos de Michel Crépu . [Genève], 2015, Des Syrtes Eds. 260 p.
Krúdy, un écrivain à surprises 9
Première partie
Topographie de Krúdy: province et capitale
Hermetet, Anne-Rachel: Lire Krúdy en France 21
Varga, Zoltán Z.: Topographies imaginées: la représentation du Nyírség dans l’œuvre de Gyula Krúdy 32-42. p.
Ablonczy, Balázs: «Feu ma jeunesse dorée ». Une région multiethnique dans la prose de Krúdy: Zips/Spíą/Szepesség. 43
Fábri, Anna: Budapest dans l’œuvre de Krúdy 52
Tverdota, György: «Sept Hiboux», une topographie de la vie littéraire budapestoise 74
Angyalosi, Gergely: Temps d’or, ou Buda-Pest, femme double et capitale 84
Deuxième partie
Philosophie de Krúdy: aimer et mourir

Bavouzet, Julia: Krúdy et les Slovaques: une représentation de l’Autre 95
Royer, Clara: Gyula Krúdy et la belle juive: entre cliché littéraire et fantaisie éthique 116
Cseke, Ákos: Un Krúdy misogyne? Le compagnon de voyage des femmes 133
Métayer, Guillaume: Un Krúdy nietzschéen? La décadence dans «Dernier cigare à la taverne du cheval gris» 144
Martin, Marc: Étel/Élet: considérations sur «La Vie est un songe» de Gyula Krúdy 164
Napoli, Gabrielle: «Courses d’automne »: imaginaire du désir 173
Troisième partie
Poétique de Krúdy: lire et écrire

Szegedy-Maszák, Mihály: L’autofiction dans l’œuvre de Krúdy 189
Chmurski, Mateusz: La portée testimoniale de l’écriture : Krúdy, Csáth 200
Gintli, Tibor: «Jeunesse de Sindbad» et «Les Mille et Une Nuits» 212
Kálai, Sándor: Les récits d’un cœur de papier. Krúdy sur les traces des romanciers du réel 229
Desarbres, Paul-Victor: Pistoli ou le «Falstaff hongrois»: Krúdy et Shakespeare 244
Kányádi, András: Dickens ou la poétique des fantômes chez Krúdy 266

Ludányi Szilvia: Krúdy Gyula: Szindbád novellák. Az emlékezés szerepe az elbeszélésekben és a Szindbád című filmben. (Szakdolgozat.) [Bp.], 2015. 34 p.

Major Imre: A Szindbád-történetek szövegsorrendjének kérdéséről. = Párhuzamok vonzásában. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2015. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Pécs, 2015. március 7. Bp. 2015, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. 81-90. p.

M[edveczky].A[ttila].: Gasztroutazás a múltba. Krúdy Gyula: Gasztrohangulatok. = Magyar Fórum, 2015/28. (július 9.) 16. p.

Minyó Szert Károly: „Fényszülést levezető operátor”. = Óbudai Anziksz, 2015/nyár.

Páji Gréta: A nevek szemiotikája. Szerk. Baukó János – Benyovszky Krisztián. Bp. 2014. = Névtani Értesítő 37. 2015. 271-274. p.

Papp Máté: Másfél mázsa boldogság. Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember? = Kortárs, 2015/6.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között. 1. rész. Óbuda Krúdy Gyula és Gelléri Andor Endre tükrében. = Óbudai Anziksz, 2015/nyár

Pethő József: Hajszálgyökerek. Három „felvidéki” magyar író: Kazinczy, Krúdy, Márai. = 47. Kazinczy Napok. Szerk. Kolár Péter. Kassa (Szlovákia), 2015, Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó. 71-78. p.

Ruff Borbála: Krúdy luxuskivitelben. = Élet és Irodalom, 2015/6. (február 6.) 22. p.

Ruttkay Zsófia: Krúdy nyomában – Szindbád-szövegvizualizációk. = Számítógép az irodalomtudományban (konferencia). MTA Könyvtár és Információs Központ, 2015. november 24. [Videó] [MOME TechLab]

Sághy Miklós: A csacska nők és Szindbád. A nemek politikája Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán történeteiben. = Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged. A 80 éves Fried István köszöntése. Szerk.  Kelemen Zoltán–Tóth Ákos. Szeged, 2015, Tiszatáj Alapítvány. 255-271. p.

Sárközy Péter: Andata e ritorno. Római jegyzetek, 1990-2015. Bp. 2015, Nap K. /Magyar esszék./ 310 p.
Irodalmunk külföldi barátja: Gianpiero Cavaglià professzor. 183-187. p.
A vörös postakocsi ismét útra kelt. 187-190. p.

Scheibner, Tamás: Building Empire through Self-Colonization: Literary Canons and Budapest as Sovietized Metropolis. = Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Ed. by Dobrota Pucherová and Róbert Gáfrik. Leiden–Boston, 2015, Brill–Rodopi. 215-241. p.

Serendipity87: Tudod-e, hogy Krúdy miért költözött a Margitszigetre? = Emlékezz Budapest, 2015. május 29.

Szarvas Melinda: Teljesítmény és/vagy kaland? Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok. = Műhely (Győr), 2015/4. 66-68. p.

Szénási Zoltán: Születésnapi kalandok. A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2015/4. 569-573. p.

Szigethy Gábor : Könyvek a süllyesztőben. = Kortárs, 2015/2. 31-32. p.

Szilléry Éva: Nosztalgikus vágyódás egy soha nem volt világba. Pénteken mutatja be Krúdy Gyula Szindbádját a Nemzeti Színház. = Magyar Idők, 2015. december 17.

Szindbád. = Nemzeti Magazin, 2015/3. (november-december) – nemzetiszinház.hu
Kultusz // Krúdy Gyula és a Szindbád-történetek 7
Álomszínház // Vidnyánszky Attila rendező 8
Lukácsy György: Kacérkodás a képzelettel // Udvaros Dorottya – Majmunka, Mátray László – Szindbád 10 nemzetiszinház.hu, 2015. november 20.
Verebes Ernő: Szép mondatok hőse 13 nemzetiszinház.hu, 2015. november 20.

The Hungarian writer of the Lost Time. Memory and Poetical Imitation in Krúdy Gyula’s Works. Ed. by Gintli Tibor. Jyväskylä, 2015, University of Jyväskylä. 188 p. /Spectrum Hungarologicum Vol. 8./
Gintli, Tibor: Preface 9
Fábri, Anna: „Once upon a time I used to be a novel hero...” The Cult of Literature in Gyula Krúdy’s Works 11
Eisemann, György: Imitation as Memorial Performance in the Epic Works of Gyula Krúdy 26
Dobos, István: Parody and Self-Interpretation in Reading Sindbad-Texts 45
Gintli, Tibor: Anecdotism and Associative Text Editing 60
Keserű, József: Theatricality in Sunflower, a Novel by Gyula Krúdy 73
Kányádi, András: Krúdy and Dickens: A Ghost Story 85
Gintli, Tibor: Admirers of Saint Hermandad 101
Royer, Clara: Krúdy in the Shtetl of Móz or Stylization As a Montage 115
Fráter, Zoltán: Gyula Krúdy: Autumn Races 136
Fleisz, Katalin: „Such was the Hungarian Don Quijote” Point of Views in the Novel Entitled Ál-Petőfi 156
Tverdota, György: The Book of Courting. Gyula Krúdy: The Seven Owls 168
– – : About the Authors 183

Tóbiás Áron: Krúdy világa – Illés Endre levele. = – – : Megmentett hangszalagok. A megálmodott Magyarország – beszélgetések, emlékezések. Bp. 2015, Kortárs.

Tóth Vilmos: Mészkőbe faragott ködlovag. = Óbudai Anziksz, 2015/ősz

Tverdota György: Sept Hiboux. = Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk. Gálffy László-Sáringer János. Szeged, 2015, Lazi Könyvkiadó-SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék. 396-402. p.

Vadas Zsuzsa: Régi pesti kuplerájok. = Nők Lapja, 2015/47. (november 18.) 76-78. p.

Vámos Miklós: A hídon át a fák közé. Krúdy Gyula: A hídon. = Bárka (Békéscsaba), 2015. február 2.

Váradi Ferenc: Álomfejtés, jóslás, halottlátás Krúdy Álmoskönyvében. = A hit erejével. Pedagógiai tanulmányok. A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának jubileumi kötete II. Szerk. Erdélyi Erzsébet–Szabó Attila. Bp. 2015, Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó. /Károli Könyvek tanulmánykötet./ 293-300. p.

Vig György: A Viharsarok szerzője Szindbád megálmodójáról. Féja Géza: Krúdy legendái. = Óbudai Anziksz, 2015/nyár  – 2015/16/tél

Vigh Imre: Az Ady Endre éjszakái és a kávéházak. = tiszatajonline.hu, 2015. január 30.

Vigh Imre: Álom, jelkép és szimbólum a Szindbád ifjúságában. = tiszatajonline.hu, 2015. január 31.

Vígh Imre:  Nőkép(ek) a Szinbád ifjúságában. = Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica. 2015/1. 200-205. p.

Vígh Imre: Szindbád és Prikk. Krúdy Gyula Purgatórium című kisregényének és Cholnoky László Prikk mennyei útja című művének összehasonlító elemzése. = Szövegek közt (Szeged), 2015. 19. köt. 2-27. p.

Vinkó József: Amitől elmegy az étvágy. = Heti Válasz, 2015/11. 52-53. p.

Vinkó József: Gyomorkalandok Krúdy kései novelláiban. = Múlt-kor, 2015/2. (nyár) 13-21. p.

Viola Szandra: A melankólia lovagja a nemzeti Don Juanunk lett. Krúdy szövegében és Vidnyánszky rendezésében is fontos a testiség. = Magyar Idők, 2015/102. (december 31.) 17. p.

Virágh András: Az írás immaterialitása. (Fantasztikum és medialitás a romantikus és modern magyar prózában.) (Disszertáció.) (Tézis magyarul.) (Tézis angolul.) Bp. 2015, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola.

Zappe László: Vidnyánszky-show Krúdyra. = fidelio, 2015. december 30.

Zeke Gyula: A Krúdy-út. = litera.hu,  2015. június 14.

Zeke Gyula: „A soha meg nem ismétlődő magyar.” = Óbudai Anziksz, 2015/ősz

2016

– – : Decemberi novella Krúdy emlékére. = Magyar Konyha, 2016. december 26.

– – : Szindbád. = Nemzeti, 2015/2016/6. (2016/február–március) 26. p.

Balogh Gyula: „A mese mindég a régi, csak éppen a forma más.” Fráter Zoltán – Gintli Tibor [szerk.]: Születésnapi kalandok. = Tiszatáj (Szeged), 2016/10. 116-118. p.

Bauernhuber Enikő: L’Univers de Gyula Krúdy. = La Revue d'Études Françaises, Numéro 21, 2016. 235-237. p.

Bayer Zsolt: Szindbád a Nemzeti Színházban. = Magyar Hírlap, 2016/17. (január 21.) 13. p.

Büky László: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Magyar Nyelvőr, 2016/2. (április-június) 257-260. p.

Czeglédi István: Márai Sándor és A gyertyák csonkig égnek című regénye. = Debrecen, 2016, DEA. (Hallgatói dolgozat.)

Csáky Károly: Emléktáblák, emlékhelyek tájainkon XVI. – Gáspár Imre kultusza és emléktáblája Nagycsalomján 2. = Felvidék.ma (Pozsony), 2016. március 8.

Csillag Péter: Régi pesti Sunday. Futball és irodalom – Krúdy Gyula a margitszigeti lapdajátékon. = Nemzeti Sport retrómelléklete, 2016/129. (május 12.) IV. p.

Deák László: A kép-szöveg jelentés változásai. Képi retorika. Doktori disszertáció. Bp. 2016, ELTE BTK. 392. p.

Drótos Richárd: „Vajon miért pucolják a nők olyan dühödten a sárgarépát?” = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2016. december 30.

Finta Gábor: Próbajárat. Válogatott tanulmányok, kritikák. Bp. 2016, MIT. /MIT füzetek 4./ 316 p.
Ciklus és variáció Krúdy korai elbeszéléseiben. 143-154. p.
Az írók díja. Kelecsényi László: Nagy kópéságok – Krúdy titkok nyomában. 259-263. p.

Fodor Ákos: Krúdy Gyula... = Fodor Ákos (szómíves, érzelmiségi, világegyetemi hallgató) olvasóinak oldala, 2016. szeptember 10.

Gerendeli György: Krúdy, a hasonlatok költője: = Édes Anyanyelvünk, 2016/5. (december) 11. p.

Gintli Tibor: Az anekdotikus familiaritás átértelmezése. Márai Sándor: Féltékenyek. = Irodalomtörténet, 2016/3. 349-363. p.

Gintli Tibor: ©vejk és magyar társai. (A ©vejk anekdotizmusának magyar párhuzamairól) = Jelenkor (Pécs), 2016/9. (szeptember) 931-942. p.

Heltainé Nagy Erzsébet: Krúdy körül. Kemény Gábor újabb stilisztikai tanulmányainak gyűjteménye. = Édes Anyanyelvünk, 2016/5. 18. p.

Illés György: Lassan eltűnik Krúdy. = – – : Szellemidézés. Egy irodalmár emlékei. [Bp.] 2016, Kossuth. 79-82. p.

James, Adam Scott: Sunken Memories and the Deeper Layers of Reality. Gyula Krúdy and the Sensory Experience. Central European University, April 2016. 16 p.

Kabán Annamária: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Miskolc), 2016/2. 240-243. p.

Kármán Nikola: Izgalmas élet, tragikus vég – így dorbézolt Krúdy Gyula. = nlc.hu, 2016. május 15.

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Bp. 2016, Tinta K. 238 p.

Kertész Anna: Utazás papírhajókkal. Krúdy Gyula: Szindbád, Nemzeti Színház. = Vasárnapi Hírek, 2016/1. (január 2.) 21. p.

Kiss Margit–Mészáros Tamás: Számítógép az irodalomtudományban. Bevezető. = Magyar Tudomány, 2016/11. 1282-1285. p.

Kiszl Péter–Patkósné Tóth Zsuzsanna: „A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, hanem hivatást is”. Kozocsa Sándor (1904–1991) = Könyvtári Figyelő, 2016/4. 512-522. p.

Kovács Krisztina: Városképek a magyar irodalmi modernségben. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum (Szeged), 32. köt. 2016/1. 173-184. p.

Mészáros Zsolt: Wohl-nővérek munkássága: irodalom, sajtó, szalon. Doktori disszertáció. Bp. 2016, ELTE BTK. 248 p.

Mohai V. Lajos: „A szív nem ráncosodik” (Közelítés egy Esterházy-„útirajzhoz”) = Forrás (Kecskemét), 2016/12. (december) 3-6. p.

Németh István: Nizsder romvárának bús düledékein. Följegyzések Krúdy Gyula A podolini kísértet című regényének margóira. = Búvópatak, 2016/5. (május) 20-23. p.

Orcsik Roland: „az irodalmi tisztaszobából kiléptem az utcára” Beszélgetés Végel Lászlóval. = Tiszatáj(Szeged), 2016/1. (január) 70-85. p.

Orosz, Magdolna: Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa. = Ringstraßen. Hg. Endre Hárs–Károly Kókai–Magdolna Orosz. Wien, 2016, Praesens Verlag. /Österreich-Studien Szeged 12./ 221-234. p.

Papp Ágnes Klára: Szindbád, a kisvárosi flâneur. = Partitura (Nyitra), 2016/2. 13-30. p.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között. = Óbudai Anziksz,  5. rész Az Óbudák között. 2016/nyár 6. rész Az ódonságok városától a legsötétebb évig. 2016/ősz

Pethő József: „Felvidéki hajszálgyökerek”. Kazinczy – Krúdy – Márai. = A legféltőbb kincs. Múzsák kertje. Szerk. Nyiri Péter. Sátoraljaújhely, 2016, A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány. /A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei 4./ 379-386. p.

Pethő József: Harangok szavai. A belehallás jelensége Krúdy műveiben. = A pedagógia szolgálatában. Tisztelgő írások dr. Sallai József 80. születésnapjára. Szerk. Reszler Gábor. Nyíregyháza, 2016, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára. 119-123. p.

Pethő József: Kemény Gábor, Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Magyar Nyelv, 2016/4. (tél) 464-470. p.

Pethő József: Weöres és Krúdy. Néhány szempont Weöres Sándor Nyolcadik szimfóniájának stíluselemzéséhez. = Prózától a líráig. Írások Nagy L. János tiszteletére. Szerk. Tóth Szergej–Rozgonyiné Molnár Emma. Szeged, 2016, Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 35-42. p.

Pethő Tibor: Totál plán. Vidnyánszky Attila Szindbádja – Nemzeti Színház. = Színház, 2016/4. (április) 21-22. p. Színház.NET, 2016. április.

Szakonyi Károly: Vidnyánszky csak a látványnak él. = Ványa bácsi, 2016. január 13.

Szántó András: Kertvendéglők Délbudán – Kutyavilla és Macskacsárda. = Budapest, 2016/7. (július) 14-16. p.

Száraz Miklós György: Krúdy-képeskönyv. = Nemzeti, 2016/5. (január-február) 19. p.

Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy műveiben. = – – : Jelen a múltban, múlt a jelenben. In memoriam Pierre Boulez. Bp. 2016, Bp.–Pozsony, Pesti Kalligram–Kalligram. /Szegedy-Maszák Mihály válogatott munkái (7.)/ 227-242. p.

(szijjártó) [Gabriella]: Dicshimnusz a csülökről. = Szabad Föld, 2016/30. (július 22.) 6-7. p.

Szindbád. = Nemzeti Magazin, 2016/5. (január-február)
 Premier-galéria 17
drMáriás: Élvezetörvény 18
Száraz Miklós György: Krúdy-képeskönyv 19

Szlavik Tünde, M.: Hahó, Szindbád! = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 2016/7837. (július 2.) 9. p

Takács Ferenc: Krúdy Gyula. = – – : Irodalom és testkultúra. Bp. 2016, Pauker Holding Kft. 127-133. p.

Tarján Tamás: Szép, hosszú levél. Krúdy Gyula: Szindbád / Nemzeti Színház. = revizor, 2016. január 19.

Tass Bálint: Holdtölte. = Óbudai Anziksz, 2016/tavasz

Urbán, Balázs: Válaszúton? A Nemzeti Színház 2015/16-os évadja (1. rész) = Színház, 2016/10. 23. p.

Vácziné Takács Edit: Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján bemutatva. Doktori disszertáció. Bp. 2016, ELTE BTK. 195 p.

Vígh, Imre: Analyzing aspects of Ladies Day (1919) by Gyula Krúdy. = Interculturalism and space in literature and media. 8th International Colloquium in Romance and Comperative Literature (Universities of Brno, Halle und Szeged) Eds. Thomas Bremer–Susanne Schütz. Halle, 2016, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 49-60. p. /Reflexionen des Gesellschaftlichen in Sprache und Literatur: Hallesche Beiträge. Bd. 4./

2017

– – : Krúdy Gyulához kapcsolódó műveket festettek egy óbudai tűzfalra. = Magyar Idők, 2017. június 9.

– – : Mai születésnapos: Krúdy Gyula, a tiszaeszlári vérvád krónikása. = Mazsihisz, 2017. október 21.

– – : Szindbád. Krúdy-hangulatok. (Programajánló.) = Nemzeti Magazin, 2017/7. (április) [52.] p.

– – : Szindbád – Óbuda. III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat. = Új Művészet, 2017/11. 3. p.

Ágh István: Szindbád 2017. = Forrás (Kecskemét), 2017/6. (június) 27-29. p.

Antal Attila: Békebeli ősz a borvidéken. Krúdy Gyula emlékének. = Agria (Eger), 2017/4. (tél) 20. p.

Balázs Eszter: Az első világháborús nekrológiai diskurzus sajátosságai Bányai Elemér író, újságíró halála, temetése és kultusza kapcsán. = Aetas (Szeged), 2017/1. 5-26. p.

Bánsághy Nóra: Szinbád ma. = Élet és tudomány, 2017/49. (december 8.) 1566. p.

Benedek Szabolcs: Krúdy, a vörös barátok és a Margitsziget. = Magyar Nemzet, 2017/257. (november 4.) 13. p.

Bíró Dániel: Dobos István: Az olvasás esemény. = Irodalomtörténet, 2017/1. 138-141. p.

Czirok Ferenc: Malacpörkölt a szőlőkertben. = Esztergom és vidéke (Esztergom), 2017/2. 49-50. p.

Ecsedy Judit, V.: A 18. századi nemzeti bibliográfia helyzete. = Magyar Könyvszemle, 2017/1. 115-117. p.

Fráter Zoltán: Kedves olvasó! – F. Z. jegyzete. = Óbudai Anziksz, 2017/18/tél

Galambos Attila: Play Krúdy! – színmű, avagy az Ember, aki Szindbád akart lenni. = Spirit Színház, 2017.

Gazda Albert: Miért szeretik a nők annyira a tengert? = Magyar Nemzet, 2017/225. (szeptember 26.) 13. p.

Gyimesi László: Harmincöt év Krúdyval, Krúdyért. Az óbudai Krúdy-kör ünnepéről. = Óbudai Anziksz, 2017/18. (tél) 11-13. p.

György Attila: Boldogok, akik Vendelinek. = Székelyföld (Csíkszereda), 2017/2. (február) 175-176. p.

Horváth András, A.: Vallomás Óbuda szeretetéről. Csukás István példaképek és alkotótársak tükrében. = Óbudai Anziksz, 2017/nyár

Istvánovits Eszter: Krúdy szerint Jósa András értékes regényalak lett volna. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2017/280. 5. p.

Kalavszky, Zsófia: The Pushkin Myth and Cult in Central European Literature. Gyula Krúdy’s A vörös postakocsi [‘The Crimson Coach’] (1913) = Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Vol. 10. 2017. 120-132. p.

Kányádi András: Kísértetek és tücsök. = – – : Az intertextualitás ösvényein. Kolozsvár, 2017, Korunk–Komp-Press. /Ariadné könyvek./ 52-82. p.

Karádi Zsolt: Sorsok és századok. Fehérgyarmat, 2017, Kölcsey Társaság. /A Kölcsey Társaság füzetei 23./
„...utolsó, legelső cigány”. Krúdy Gyula alakja a magyar lírában 17-25. p.
Krúdy, Szindbád, Huszárik 26-34. p.
Czére Béla: Krúdy Gyula 89-93. p.
Írások Krúdy Gyuláról 117-119. p.

Kása Andrea: Szövegekkel új rálátást nyitni a tényekre. Beszélgetés Fráter Zoltán íróval. = Óbudai Anziksz, 2017/18. (tél) 20-24. p.

Kelemen Zoltán: Emlék a kertről. Szeged, 2017, SZEK–JGYF Kiadó. 366 p.
Vízcsepp a lótuszlevélen (A buddhizmus hatása Krúdy Gyula művészetére) 221
Galgóczi a válaszúton, avagy Cholnoky László a Zöld Ászban 234
Krúdy Gyula és az első világháború (A 42-ős mozsarak-ról) 252
A Krúdy-portré változásai Márai Sándor írásművészetében 271

Kiss Gábor beszélget Kemény Gáborral: „…nem kell aggódnunk Krúdy jövője miatt.” = cultura.hu, 2017. március 20.

Kocsány Piroska: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Magyar Nyelvjárások (Debrecen), 55. 2017. 201-207. p.

Kovács Zoltán, Z.: A fokalizáció etikumának olvasása egy Szindbád-novella értelmezésében. = – – : „Mert vesztni fog, bizony, ki nyer” Etikai narratívák a magyar romantikában (és a romantika után). Bp. 2017, Ráció K. 213-221. p.

Kövér György: Tiszaeszlár „felejthetetlen” emlékei. = Korall, 2017/67. 35-50. p.

Krúdy Zsuzsa: Apám asztalánál. = Magyar Konyha, 2017/1-2. 20-21. p.

Kuszkó Judit: A legbujább bérház. = Hamu és Gyémánt, 2017/ősz.

Lakatos-Fleisz Katalin: Önreflexív alakzatok Krúdy Gyula prózájában. Saarbrücken (Németország), 2017, GlobeEdit. 248 p.

Minya Károly: Krúdy körül. Kemény Gábor új könyvéről. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2017/1. 122-126. p.

Minya Károly: Madocsai Messi. Stilisztikai utazások Krúdy Gyula körül. = Magyar Idők, 2017/83. (április 8.) Lugas mell. 15. p. – Online

Mizsur Dániel: Név és identitás problémája Krúdy Gyula regényeiben. Szakdolgozat. Bp. 2017, ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet. 40 fol.

Molnár Kálmán: Krúdy Gyula, grafika. = Magyar Iparművészet, 2017/1. 46. p.

Molnár Szabolcs: Szindbáddal Perzsiában. Meg Jeneyvel, Queyrasszal és másokkal. = Muzsika, 2017/5.

Neograd 2017. Tanulmányok a 70 éves Praznovszky Mihály tiszteletére. Szerk. Balogh Zoltán. Salgótarján, 2017, Dornyay Béla Múzeum. 507 p. /A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve 40./
Fráter Zoltán: Táj, hagyomány, történet Krúdy két novellájában. 204-214. p.
Kelecsényi László: Zsenik egymás közt – Kosztolányi és Krúdy kapcsolatáról. 215-219. p.

Novák Valentin: Vallatás, ... = Nyugatplusz, 2017/4. (tél) 8-9. p.

Oláh András: A napidíjas és az Úristen között lebegő. = – – : A spanyolfal mögött. Esszék, kritikák, recenziók. Bp. 2017, Hungarovox K. 22-26. p.

Pálffy Lajos: A város, ahol Krúdy a diákéveit töltötte. = Magyar Hírlap, 2017/6. (január 7.) 13. p.

Papp Ágnes Klára: Szindbád, a kisvárosi flâneur. = – – : A tér poétikája – a poétika tere. A századfordulós kisvárostól az ezredfordulós terekig a magyar irodalomban. Bp. 2017, L'Harmattan Kiadó.

Papp Ágnes Klára: Szindbád, a kisvárosi flâneur. = Műfaj és komparatisztika. Szerk. Szávai Dorottya–Z. Varga Zoltán. Bp. 2017, Gondolat Kiadó. 309-325. p.

Pataki Tamás: Krúdy Gyula születésnapján tarthatnánk a magyar próza napját. = Magyar Idők, 2017/160. (július 12.) 18. p.

Pethő József: Arany János – Krúdy szemével. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2017/4. 47-53. p.

Pethő József: Arany, Krúdy és a Margitsziget. = Irodalmi Magazin, 2017/3. 55-56. p.

Pethő József: Gebärerin, Genossin, Verderberin. A NŐ metaforikus konceptualizációja Krúdy Gyula műveiben. = Nők a kereszténységben. (tudományos konferencia) Szerk. Szoboszlay György. Nyíregyháza, 2017, Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézet.

Pethő József: Krúdy Szindbád-novelláinak stílusrétegzettségéről. = Stilus virum arguit – A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese. Kolozsvár, 2017, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság. /Egyetemi füzetek 34./ 99-112. p.

Pethő József: Sorsok és századok. Karádi Zsolt új könyvéről. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2017/3. 133-136. p.

Praznovszky Mihály: Irodalmi képeskönyv. Molnár Kálmán grafikusművész kiállítása a veszprémi Művészetek Házában. = Magyar Iparművészet, 2017/1. 40-47. p.

RR: Villámgyors darutánc. = Magyar Hírlap, 2017/269. (november 18.) 1118: a MH hétvégi melléklete, I-III. p.

Simoncsics Péter: Krúdy Gyula tudományáról dokumentumregénye, A tiszaeszlári Solymosi Eszter művészete kapcsán. = Múlt és Jövő, 2017/1. 30-43. p.

Szakács István Péter: Szindbád újra útra kél. = Bárka, 2017/2. (március-április) 74-75. p.

Szántó András: A Kéhli vendéglő és újkori romantikája. = Óbudai Anziksz, 2017/tavasz

Szerényi Mária: Újpest és a Károlyi-család Krúdy Gyula műveiben. = Újpesti helytörténeti értesítő, 2017/4. (december) 4-6. p.

Szindbád – Óbuda. III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat. (Esernyős Galéria katalógus.) Szerk. Szurcsik József. Bp. 2017, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat. 39 p.

Szőke, Dávid: Kelemen, Zoltán. 2017. Emlék a kertről [‘Memory of the Garden’]. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 365 pp. = Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 12. 2019. 347-350. p.

Takács Ferenc: Krúdy Gyula (1878-1933). = – – : Irodalom és testkultúra. 2. bőv. kiad. Bp. 2017, Pauker Holding Nyomdaipari Kft. 127-133. p.

Tóbiás Áron: Találkozások Tamási Áronnal. Gond és hitvallás. = Kortárs, 2017/11. 83-85. p.

Wirágh András: A Pistoli-sorozat. Egy Krúdy-szövegcsoport vizsgálata. = Irodalomtörténet, 2017/3. 304-316. p.

Wirágh András: Hat szerző keres egy szerepet. Látlelet 1907-ből, egy hosszabb kitérővel. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2017/5. 567-580. p.

2018

– – : Krúdy: Egy város anatómiája - Művészetelméleti szimpózium. = mma-mmki.hu, 2018. október 2.

– – : Krúdy Gyulára emlékeznek Nyíregyházán. = Magyar Idők, 2018. október 18.

– – : Szindbád. Álomszínház – utazás élet és halál között Krúdy hajósának nyomában. = Nemzeti Magazin, 2018/7. (március-április) [30]. p.

– – : Szindbád. Álomszínház – utazás élet és halál között Krúdy hajósának nyomában. = Nemzeti Magazin, 2017/2018/4. (december-január) 22. p.

{a szerk.}: 140 éve született Krúdy Gyula – részletek Krúdyt nem értő kritikusok írásaiból. = librarius.hu, 2018. október 21.

{a szerk.}: „Ennek a városnak voltam az írója” = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. október 15.

{a szerk.}: Krúdy-mesék. Kerekes Elek Győző képzőművész kiállítása Tarcalon. = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. január 18.

Arany Zsuzsanna: Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső. = Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota. 2018. október 5.

Balogh Gyula: „Ha egy századdal később születik, talán prófétája lesz egy új sectának”. Vallásos viselkedésminták nyomai Krúdy Gyula ifjúkori tárcáiban. Tudományos előadás. Elhangzott: „Álarcoskodás a mi mesterségünk, édes barátom” – Konferencia Cholnoky Viktor 150 éves születésnapja alkalmából. 2018. május 4-5.

Balogh Gyula: Krúdy kísértetei. Egy 1898-ban megjelent sorozatról. = Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztálya Nyom-követés 4. című konferenciája, Zenta, 2018. december 8.

Bene Zoltán: Hiány. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 27.

Bengi László: Az elbeszélő hang problémája Mándy Iván Előadók, társszerzők című kötetében. = Alföld (Debrecen), 2018/6. 89-98. p.

Béres Tamás: Alvinczi Eduár: A búcsúra készülve – (Vidor-napló 8.) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. szeptember 3.

Béres Tamás: Alvinczi Eduárd: Az ősz első szele lengte be a Belvárost – (Vidor-napló 3.) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 28.

Béres Tamás: Magába szívott a város – (Vidor-napló 6.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 30.

Bodnár Dániel: Talán mindenütt voltam. = Új Ember, 2018. július 13.

Botos Ferenc: Szindbád reminiszcenciák. Krúdy Gyula emlékezetére. = Ezredvég, 2018/3. (május-június) 155. p.

Csíki Sándor: Krúdy Gyula gyermekei – Krúdy Mária és a gyerektartás. = Food&wine, 2018. július 6.

Dámné Rácz Magdolna: Krúdy Gyula halotti anyakönyvi kivonata. = Bőségszaru. Ízelítő a 150 éves Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Szerk. Balázs Attila–Istvánovits, Eszter. Nyíregyháza, 2018, Jósa András Múzeum. 72-73. p.

Deák-Sárosi László: Irodalom és film kapcsolata 1896 után. = A szó útja. A magyar irodalom közvetítésének kihívásai, változásai és módozatai Arany Jánostól napjainkig. (A Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2017.) Szerk. Borkuti László. [Miskolc], 2018, Bíbor K. 194-196. p.

Draveczky Balázs: Krúdy Gyula a borról. = Rubicon, 2018/2. ksz. 72-73. p.

Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció Krúdy Gyula epikájában. = – – : Műfaj és közeg – hatás és jelentés. Jókai Mór és későromantikus magyar próza. Bp. 2018, Ráció Kiadó. /Ráció-Tudomány 25./ 225-239. p.

„Ennek a városnak voltam az írója” Tudományos konferencia Krúdy Gyula születésének 140. és halálának 85. évfordulója tiszteletére. Absztraktfüzet. Szerk. Karádi Zsolt. Nyíregyháza, 2018, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. 8 p. – Trifonovné Karajz Borbála ismertetője.
Pethő József: A Krúdy-próza poétikusságának kérdéséhez: Kognitív stilisztikai megközelítés 1. p.
Minya Károly: Krúdy párnovellája: A hírlapíró és a halál, valamint az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 2. p.
Karádi Zsolt: „A rendezés jó volt”. Krúdy Gyula színházi témájú írásai a Debreceni Ellenőr hasábjain 5. p.

Erdélyi Z. Ágnes: Szindbád húslevese. = Meglepetés, 2018/6. ksz. 36. p.

Farkas György: Krúdy Gyulát is többször ki akarták lakoltatni. = 24.hu, 2018. október 21.

Fogarasi Attila: Krúdy – Egy város anatómiája. = mma.hu, 2018. október 22.

Fráter Zoltán: „Harci zajtól szalad a múzsa” Irodalom és ideológia 1914–1915-ben. = Irodalomtörténet, 2018/4. 414-424. p.

Gaál Tamás: A párbajhős Krúdy Gyula. = Cultura, 2018. október 21.

Gergely Kristóf: Krúdy Nyíregyházája. = Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2018.

Gerliczki András: Rezeda Kázmár: A mindenség membránja – (Vidor-napló 7.) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. szeptember 3.

Gerliczki András: Rezeda Kázmér: Élek az esőben – (Vidor-napló 1.) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 26.

Gerliczki András: Rezeda Kázmér: Megvárom a pirosat – (Vidor-napló 4.) = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 29.

Gerstner Károly: Kemény Gábor 70 éves. = Magyar Nyelv, 2018/2. 250-254. p.

Gintli Tibor: Krúdy Gyula bécsi regényei. = József Attila és a századelő bécsi szellemi élete. Tudományos konferencia. Wien, 2018. november 15-17. Universität Wien. [Program] [Projekt]

Gráberné Bősze Klára: Egy elfelejtett magyar pedagógus, Krúdy Mária. = Honismeret, 2018/1. (február) 12-17. p. (Fotó: Krúdy Mária az 1950-es évek elején.)

Hollós László: Önmagad túlsó partjára érj. Szinbád nyomában. = Krónika, 2018/6. 54-55. p.

Horváth Kitti: „Kisfaludy Károly világtalan tekintete mereng a fehér márványból...” Krúdy Gyula Kisfaludy-portréja. = Irodalomismeret, 2018/3. 75-86. p.

Juhász Gyula: Krúdy Gyulának. = Irodalmi Magazin, 2018/4. 55. p.

Kabán Annamária: Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. = Alkalmazott nyelvészeti közlemények (Miskolc), 2018/2. 240-243. p.

Karádi Zsolt: Krúdy-vigadó. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 31.

Karádi Zsolt: Majmunka és a csont – (Vidor-napló 5.) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 29.

Karádi Zsolt: Szindbád, a fitneszkirály – (Vidor-napló 2.) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 28.

Karádi Zsolt: Szindbád elköszön – (Vidor-napló 9.) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. szeptember 4.

Karádi Zsolt: Szindbád megérkezik – Vidor-napló (Nulladik nap) = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. augusztus 25.

Kári Viktória: Szindbád szellemei – Csabai László Szindbád, a forradalmár című regényéről. = a Vörös postakocsi online (Nyíregyháza), 2018. február 19.

Kipke Ágnes: Mindnyájan Krúdy asztalkendőjéből. = A szív, 2018/6. (június) 60-63. p.

Kosztolányi Ádám: Krúdy Gyula: Az oltárterítő – Szent Margit – Margit története és egyéb elbeszélések. = – – : Keserű nevetés. Összegyűjtött írások. Bp. 2018, Jaffa Kiadó. 205-207. p.

Kovács Anita: Magyar írók József főherceg emlékezete nyomában. = A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. Szerk. Glässer Norbert – Mód László Balázs. Szeged, 2018, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. /A vallási kultúrakutatás könyvei 35./ 19-32. p.

Kovács Emőke: Krúdy Gyula és a szerelmes Balaton. = likebalaton.hu, 2018. október 21.

KRÚDY 140 = a Vörös postakocsi (Nyíregyháza), 2018/3.
Kulin Borbála: „Ennek a városnak voltam az írója” – –  beszámolója a nyíregyházi Krúdy-konferenciáról 1-5. p.
Csordás Bence: Krúdy: egy város anatómiája. – –  beszámolója a Magyar Művészeti Akadémia Krúdy-konferenciájáról 6-9. p.
Margócsy István: „A téli hajnal csodái” – Krúdy-élmények egykor és ma 10-11. p. Online, 2018. december 28.
Novák Zsüliet: Krúdyról, Álmoskönyvről, Wart Erzsébetről és rólam 12-13. p.
Jámborné Balog Tünde: Szomorú szerelem. (Krúdy Gyula: Álmoskönyv – illusztráció) 13. p.
Bedecs László: Ha Krúdy, akkor Óbuda 14-16. p. Online, 2018. november 22.

Krúdy: Egy város anatómiája – Művészetelméleti szimpózium. Esernyős Galéria, 2018. október 15-16. MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. 28 p. (Absztraktok)
Wesselényi-Garay Andor: A konferenciaprogram ismertetése
Windhager Ákos: Egy nagyváros szimfóniája – Budapest komolyzenei emlékezete
Fráter Zoltán: Életre szóló tanácsok (A Krúdy-novellák „bölcsessége”)
Viszket Zoltán: „Ódonságok városa” – Óbuda a XX. század első felében
Lázár Kovács Ákos: A „tárgyak kifejező arca”
Wesselényi-Garay Andor: Budapest, mint heterotópia – Az urbanisztikai valóság és a fikció „vetemedése” Krúdy regényeiben
Papp Ágnes Klára: Krúdy és Baudelaire modernségfogalma
Lövey Gábor: Nőalakok Vaszary Gábor műveiben
Fehér Anikó: Az arany meg az asszony – Krúdy Gyula és Kenessey Jenő operája
Szentpéteri Márton: A tér poétikája Krúdynál
Zipernovszky Kornél: „Évszázados szokásai vannak az éjjelizenének” A szórakoztató zene Krúdy és kortársai prózájában
Kurutz Márton: Krúdy Gyula film- és hangdokumentumai
Hörcher Ferenc: Krúdy, a flâneur. Aranykor és hanyatláskultusz Budapesten és az író regényvilágában
Németh Tamás: Szindbád esélyei – Krúdy esete a fiatalkorú befogadóval
Sturm László: Krúdy Gyula és Andrej Platonov
Rozsnyai József: Az első világháború évein átívelő folyamatok magyar építészetben, különös tekintettel a historizáló architektúrára
Uhl Gabriella: „Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban”
Mórocz Gábor: A „kis Kossuth” Debrecenben „Esettanulmány” a kulturális értelemben vett megértés előfeltételeiről
Kovács Péter: „...néha nem szerette az erős parfőmöket” Multiszenzorialitás Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban
Dúll Andrea: „...nem árt kimenni a város kapuin kívül, hogy távolról is láthassuk a várost” – Helyélmények, városélmények
Vadas József: A postakocsitól a villamosig. Járműgyártás Magyarországon a századfordulón és a századelőn
Saly Noémi: Krúdy eszik

Krúdy-konferencia = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2018/4.
Jánosi Zoltán: Szindbád repülőgépe 3-14. p.
Gintli Tibor: Profán vezeklések (Szindbád megtérése) 15-19. p.
Sturm László: Álmok és kiutak. Krúdy Gyula: Palotai álmok 20-30. p.
Minya Károly: Krúdy párnovellája: A hírlapíró és a halál, valamint az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 31-34. p.
Kemény Gábor: Krúdy kettős tükörben: pastiche és paródia 35-42. p.
Pethő József: A Krúdy-próza poétikusságának kérdéséhez 43-52. p.
Hamar Péter: A Krúdy-művek közegellenállása a mozgóképpé formálással szemben 53-58. p.
Karádi Zsolt: „A rendezés jó volt...” Krúdy Gyula színházi témájú írásai a Debreceni Ellenőr hasábjain 59-67. p.

KRÚDY VIGADÓ = A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2018/3.
Karádi Zsolt: A Gyulánál (József Attila); Krúdy Gyula (Váci Mihály); Krúdy Gyulához (Czóbel Minka) 146
Papp Oszkár illusztrációja (Krúdy Gyula: Tótágas) 150
Béres Tamás: Vörös Postakocsi (Janikovszky Éva) 151
Domonkos Imre illusztrációja (Krúdy Gyula: Sárosi Gyula, a nőhonvéd) 152
Oláh András: A velőscsonthoz (Csokonai Vitéz Mihály); Ballada a Vörös Fiákerről (Villon) 153
Csabai László: Találkozás (Veres Péter); A nők városa (Stephen King) 156
Kürti László: úgy mondom el (Nemes Nagy Ágnes) 159

Lábadi Zsombor: Eseményszerűség és virtualitás Krúdy Gyula novelláiban. = Alföld (Debrecen), 2018/7. 48-59. p.

Ludwig Emil: Előhang a régi szép időkből. = – – : Egyszer volt Óbuda. „Kisvilágok, bensőnk zugaiba rejtett-óvott vidékek...” Bp. 2018, Kairosz. 5-9. p.

Madarász Imre: Krúdy varázsa: étel és irodalom. = Agria (Eger), 44. 2018/ősz. 97-98. p.

Makrai Sonja (összeáll.): Krúdy Gyula nyomában a Margitszigeten. = Magyar Hang, 2018/10. 20. p.

Minya Károly: Krúdy miskajerkalapja. = Magyar Idők, 2018/261. (november 15.) 15. p.

Mizsur Dániel: Név és identitás problémája Krúdy Gyula Egy pár ritka szép harisnya eltűnése a koronázáson című elbeszélésében. = Irodalomtörténet, 2018/2. 147-161. p.

Mohácsi Ágnes: A „ Szigeti remete” étlapja. Krúdy Gyula evőnovelláiról. = Stádium (Százhalombatta), 2018/2. 3-5. p.

NA: 360 fokos videó: Krúdy Gyula, a Nyírség álmodója. = SZON A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hírportál, 2018. szeptember 1.

NA: (M)értékár: Krúdy Gyula, a Nyírség álmodója. = Kelet-Magyarország (Nyíregyháza), 2018. szeptember 1.

Nagy Gábor Miklós: Krúdy. = Néző pont, 2018/88-89. (december) 540. p.

Nagy Koppány Zsolt: A hírlapíró és Szindbád útjairól. Nincs még egy író, aki úgy tudott volna borongani, mint Krúdy Gyula. = Magyar Idők, 2018/245. (október 20.) 17. p.

Nagy Zsuka: Krúdy-mesék, mesés Krúdyk, mesélő Kerekes – emóciók és mozgóképek egy kiállításhoz –. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2018/2. 123-124. p.

Nyáry Krisztián: Krúdy szerelmes levelei. = Nők Lapja, 2018/27. (július 4.) 32-33. p.

Nyilasy Balázs: Három század eleji novellaciklus. Krúdy Gyula: Szindbád, Lovik Károly: Egy elkésett lovag, Cholnoky Viktor: Trivulzió. = – – : Próbálkozó irodalom. Válogatott és új irodalmi tanulmányok. Miskolc 2018, Felsőmagyarország K.

Papp Ágnes Klára: „Hol tör be az idegen hang?” Mándy és Krúdy szemléletmódjának rokonságáról és eltéréseiről. = Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről. Szerk. Bengi László–Vörös István. Bp. 2018, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. 155-178. p.

Pethő József: „Igaz híved és tisztelőd” A holnaposok barátja, Krúdy Gyula. = Irodalmi Magazin, 2018/4. 52-55. p.

Pethő József: „Magyar tükör” A nyelvi képek stílus- és jelentésképző szerepe Krúdy Gyula publicisztikájában. = A reformáció öröksége. Szerk. Jenei Teréz.  Nyíregyháza, 2018, Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány. 69-78. p.

Pethő József: Női szerepek és a nő metaforikus konceptualizációja Krúdy Gyula műveiben. = Irodalomismeret, 2018/2. 34-43. p.

Pethő, József: „Unusual” similes. A cognitive stylistic approach of a special type of similes based on Gyula Krúdy's fiction. = Polsko-węgierskie Badania Hungarologiczne. Lengyel-magyar hungarológiai kutatások. Kraków (Lengyelország), 2018, Jagello University. 217-227. p.

Saly Noémi: Kedves Olvasó! S. N. jegyzete. = Óbudai Anziksz, 2018/tavasz

Sárdi Krisztina: Elégikus capriccio. Mind Gelencsér könyve, mind a Műcsarnok kiállítása abban segít, hogy kicsit közelebb kerüljünk a modern magyar filmművészet ikonikus alakjához, Huszárik Zoltánhoz. = Magyar Hírlap, 2018/165. (július 18.) 13. p.

Sinkovits Péter: Tánciskola Podolinban. = – – : Verkli. Válogatott tárcák. Újvidék, 2018, Fórum. 103-105. p.

SzabóPD: Kiállítás, séta, előadások – Krúdy-emlékhét a városi könyvtárban. = Várpalotai hírcentrum, 2018. október 5.

Szabó László, Cs.: A züllött hajós. Krúdy Gyula halálának huszonöt éves fordulójára. = – – : Hazajáró lélek. Válogatás az Irodalmi Ujságban megjelent írásokból. Vál. szerk. utószó Szakolczay Lajos. [Bp.] 2018, MMA K. 294-301. p.

Szántó András: Egy pesti szív dobogása Óbudáig hallatszik... Dámosy Géza, a „rajzoló idegen”. = Óbudai Anziksz, 2018/19/tél

Szerényi Szabolcs: Kortársak Krúdyról. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 18.

Szitás Andrea: A hiány szemantikájának megértése Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Krúdy Gyula írásművészetében. = Iskolakultúra (Szeged), 2018/1-2. (január-február) 137-138. p.

Takács Miklós: Egy Bécs városához címzett fogadó Budapesten. A városi emlékezet és a „monarchikus” identitás narratívái Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. = – – : Különös kontextusok. Tanulmányok a 20. századi magyar irodalom köréből. Szombathely, 2018, Savaria University Press. 80-87. p.

Talán mindenütt voltam. Huszárik Zoltán. Szerk. Pintér Judit. Gelencsér Gábor tanulmányával. DVD-melléklettel. (Mohi Sándor: In memoriam Huszárik Zoltán). Bp. 2018, MMA Kiadó. 282 p.

Tapodi Zsuzsa: Összeesküvés és irodalom. Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. = Tapasztalatból hallottam... Alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése. Szerk. Povedák István–Hubbes László Attila. Szeged, 2018, MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely–MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. 219-234. p.

Torma Mária: „Valaki ül magasban, s nézi” Szindbád-történetek narratív sajátosságai. = Nyom-követés 3. A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály II. közös konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Boldog-Bernád István, Szabó P. Katalin, Szuperák Alexandra. Szabadka – Budapest, 2018, Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. /DOSzItO Tanulmánykötet III./ 261-276. p.

Trifonovné Karajz Borbála: „Ennek a városnak voltam az írója” = Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Olvasópontja, 2018. október 24.

Tverdota György: Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét bagoly. = – – : Hagyomány és lelemény. A magyar irodalmi modernség első hulláma. Bp. 2018, Kalligram Kiadó. 251-262. p.

Vig György: Majd ha egyszer nyugdíjba megyek... Saly Noémi végtelen története. = Óbudai Anziksz, 2018/tavasz

Vörös István: A Krúdy-féle katarzis. = A Vörös Postakocsi Online (Nyíregyháza), 2018. december 27.

Wirágh András: Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón (1892) – Krúdy Gyula: A podolini kísértet (1906). = – – : Fantasztikum és medialitás. Kísértetek és írásnyomok a magyar prózában Nagy Ignáctól Szerb Antalig. Bp. 2018, Reciti. 73-126. p.

Zeke Gyula: Az óbudai Korona ház vendégtereinek története az 1818-as kezdetektől az 1949-es államosításig. = Emlék és emlékezet. Három évtized egy kétszáz éves házban. Szerk. Andrási Gábor. Bp. 2018, Óbudai Társaskör. 51-107. p.

2019

– – : Krúdy Gyula a Margitszigeten. Irodalmi séta extra programokkal, július 21. 15:00. = Interpress Magazin, 2019/7. 124. p.

– – : Nyíregyházi Konferencia Krúdy Gyula tiszteletére. = Édes anyanyelvünk, 2019/1. 20-21. p.

Angyalosi Gergely: A modernség két változata: az impresszionizmus és a szecesszió. = Terminusok. Idők, mértékek, alakzatok. Tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára. Debrecen, 2019, Debreceni Egyetemi Kiadó. 281-297. p. /Nagyerdei Almanach Könyvek 10./

Antal Attila: Irodalmi hagyományaink nyomában. Karádi Zsolt: Sorsok és századok. = Partium (Debrecen), 2019/3. 131-133. p.

Balogh Gyula: Krúdy és a boszorkányszombat. = Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus-Konferenciája, Nyíregyháza, 2019. március 1-3.

Balogh Gyula: Krúdy és a boszorkányszombat. = Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia (Absztrak kötet). Szeged, 2019. május 18. Szerk. Barcsa Krisztina-Fülöp Tiffany. Szeged, 2019, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vallástudományi Tanszék. 21. p.

Balogh Gyula: Krúdy és a folklór. Krúdy és a boszorkányszombat. = Tiszatáj (Szeged), 2019/7-8. 97-111. p.

Balogh Gyula: Krúdy kísértetei. = Tudományos előadás. Elhangzott: VIII. Eötvözet Konferencia, Szeged, 2019. április 4.

Balogh Gyula: Krúdy kísértetei. II. = Tudományos előadás. Elhangzott: Diszciplínák határpontján, Budapest, 2019. április 16.

Balogh Gyula: Krúdy kísértetei. = Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában. Doktori Iskolák VI. Nemzetközi Magyarságtudományi Konferenciája. 2019. szeptember 4-6.

Balogh Gyula: Vallásos motívumok Krúdy Gyula ifjúkori elbeszéléseiben. = Bárka (Békéscsaba), 2019/4. 89-94. p.

Bezeczky Gábor: Kökény és borsó. Az Arcanum Digitális Tudománytárról. = Literatura, 2019/1. 87-99. p.

Bíró-Balogh Tamás: Harisnyás irodalom – minden fölösleges kéz mellőzésével. (Krúdy „rejtélyes” fantomkiadványa nyomában) = Hévíz (Hévíz), 2019/1. 73-79. p.

Csiffáry Gabriella: Krúdy Gyula. = – – : A tábornok kertje. Híres magyarok szenvedélyei. Bp. 2019, Corvina. 95-98. p. [Géhl Zoltán rajzával.]

Csillag Péter: Egy ordításnyi szabadság. Irodalmi futballsztorik Krúdy Gyulától Ottlik Gézáig. [Riporter] Farkas Anita. = Magyar Demokrata, 2019/35. (augusztus 28.) 52-53. p.

Dámné Rácz Magdolna: A négy Gyula története. Rendhagyó előadás a 140 éve született Krúdy Gyula és családja életéről. = Bessenyei Almanach (Nyíregyháza),  2019/1.  21-35. p.

Deczki Sarolta: Milyen lehet négy deci? Márai Sándor: Szindbád hazamegy. = Új Forrás (Tatabánya), 2019/2. 57-67. p.

„Ennek a városnak voltam az írója” Krúdy-tanulmányok. Szerk. Karádi Zsolt–Stefuca Viktória. Ungvár, 2019, RIK-U Kiadó.
Jánosi Zoltán: Szindbád repülőgépe 9-21. p.
Pál Andrea: Egy kultusz bölcsőjénél 23-35. p.
Karádi Zsolt: „A rendezés jó volt...” Krúdy Gyula színházi témájú írásai a Debreceni Ellenőr hasábjain 55-64. p.
Kemény Gábor: Krúdy kettős tükörben: pastiche és paródia 73-81. p.
Pethő József: A Krúdy-próza poétikusságának kérdéséhez 83-93. p.
Minya Károly: Krúdy párnovellája: A hírlapíró és a halál, valamint az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 95-99. p.
Bárány Erzsébet: Krúdy Gyula, Bonkáló Sándor és a ruszinok 101-107. p.

Folytonosság és megszakítottság a magyar kultúrában. Doktori Iskolák VI. Nemzetközi Magyarságtudományi Konferenciája. Bécs, 2019. szeptember 4-6.
Balogh Gyula: Krúdy kísértetei. [Absztakt 10. p.]
Mizsur Dániel: Anekdotizmus és modernség Krúdy Gyula prózájában. [Absztakt 74. p.]

Gintli Tibor: Anekdotikus elbeszélésmód és modernség kapcsolata a 20. század első felének magyar prózájában. Akadémiai doktori értekezés. Bp. 2019. 260. p.

Gömöri György: Elvándorlók és elvágyódók. A magyar irodalom két jellemző viselkedésformája. = Tiszatáj (Szeged), 2019/7-8. 81-83. p.

Hermann Zoltán: Katonák és lányok. Kenessey Jenő – Krúdy Gyula: Az arany meg az asszony; Tóth Péter – Örkény István: Tóték– Magyar Állami Operaház, Eiffel Műhelyház. = Színház.NET, 2019. július 9.

Juhász Erzsébet: A Purgatórium című Szindbád-regény metaforikus jelentése. = Hosszmetszet. Újvidék–Budapest konferenciasorozat. Szerk. Faragó Kornélia – Kappanyos András. Újvidék (Szerbia), 2019, Forum. 127-135. p.

Juhász Tamás: A férfiak titkos társasága. (Hatalom, eszköz és ideál A templáriusban) = Alföld (Debrecen), 2019/8. 71-81. p.

Kemény Gábor: Krúdy Gyula Luca-napi novellája. = „Az élet éppen elég hosszú”. BG 60. Írások Balázs Géza 60. születésnapjára. Szerk. Blankó Miklós – Pölcz Ádám. Bp. 2019, Inter Nonprofit Kft. 244–247. p.

Képessy, Imre: The Case of Eszter Solymosi from Tiszaeszlár. The Notorious Blood Libel Trial through the Eyes of Gyula Krúdy. = History of law and other humanities. Views of the legal world across the time. Szerk. Amorosi, Virginia–Minale, Valerio Massimo. Madrid, 2019, Universidad Carlos III de Madrid. Publ. Dykinson, S.L. 407-418. p.

Király Tímea: Szövegértelmezések. Emlékkonferencia Bori Imre munkásságáról. Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék. = Iskolakultúra (Szeged), 2019/11. 95-98. p.

Kovács Ágnes: Vörös tapétán tengerkék virágok. A Szindbád színdramaturgiája. = Filmvilág, 2019/4. 7-9. p. – Online

Kozák Péter: Krúdy Gyula, széchénykovácsi. = Névpont, 2019.

Kőrössy P. József: Aki főzni tanul, az a legszegényebb. Krúdy vagy Cholnoky. = Eső, 2019/1. 22-24. p.

Nyom-követés 4. A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály III. közös konferenciájának tanulmánykötete. Szerk. Semság Tibor. Budapest, 2019, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály. /DOSzItO Tanulmánykötet IV./
Balogh Gyula: Krúdy kísértetei. Egy 1898-ban megjelent sorozatról. 9-21. p.
Mizsur Dániel: Név és identitás problémája Krúdy Gyula életművében. 83-95. p.

Orosz Magdolna: Monarchia diskurzus – a nosztalgia vége Krúdynál. = – – : Nyelv – emlékezet – elbeszélés. A századforduló bécsi és budapesti modernsége az irodalomban. Bp. 2019, Gondolat. 324-345. p. + Irodalomjegyzék. 395-429. p.

Pál Andrea: Egy kultusz bölcsőjénél. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2019/2. 96-107. p.

Pálffy Lajos: Krúdy Concertójától az író étkezési szokásaiig. = Magyar Hírlap, 2019/243. (október 18.) 13. p.

Pálffy Miklós: Krúdy-kalendárium.  = – – : Kavicsok közt. Szeged, 2019, JATEPress. 53-61. p.

Pataki Viktor: A szívhalászat hagyománya – két szöveg között. = Tempevölgy (Balatonfüred), 2019/4. 47-55. p.

Péntek Orsolya: Évszázadok a hegy és a folyó között. = Lyukasóra, 2019/4. 4-6. p.

Pethő József: Egység az ellentétben. Móricz és Krúdy szépprózájáról összehasonlító stilisztikai megközelítésben. = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle (Nyíregyháza), 2019/4. 46-57. p.

Sághy Miklós: Huszárik – Szindbád. = – – : Az irodalomra közelítő kamera. XX. századi magyar irodalmi művek filmes adaptációi. Bp. 2019, Kalligram. 64-78. p.

Sagyibó Melinda: Egy pecsovicsüldöző, nőimádó Krúdy. = Zsaru, 2019/4. (január 23.) 28-29. p.

Sturm László: Krúdy és Platonov. = Lyukasóra, 2019/1. 46-49. p.

Szigethy Anna: Arcképek az Osztrák-Magyar Monarchiából – Krúdy Gyula. = Figyelő, 2019/8. (február 21-27.) 80-81. p.

Wirágh András: Utánközlés – címvariáns – plágium. A századforduló irodalmi tömegtermelésének változatai. = Literatura, 2019/4. 392-406. p.