1950-1954


1950

– – : Krúdy Gyula halálának... = Független Magyarország, 1950/20. (május 15.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula halálának... = Magyar Nemzet, 1950/109. (május 12.) 4. p.

– – : Krudy Gyula ismeretlen verse. = Szabad száj, 1950/52. (december 28.) [3.] p.

Bárdosi Németh János: Krúdy Gyulának. /Vers./ = Kézirat Krúdy Zsuzsa tulajdonában. 1950.

Fodor József: Irodalmi emlékek. = Magyar Nemzet, 1950/116. (május 20.) 2. p.

Kárpáti Aurél: Az idők költője. = Haladás, 1950/18. (május 4.) 2. p.

Zsigmondy Endre: Krúdy. = Irodalmi Újság (Párizs),  1950. szeptember 1. [0]

1951

Herczeg Gyula: Mondatszerkezetek Krúdy Gyula stílusában. = Magyar Nyelvőr, 1951/5. 324-332. és 1951/6. 420-425.

Pánczél Lajos: Szindbád visszanéz. = Magyar Nemzet, 1951/127. (június 3.) 4. p.

(zs ―l): Álmodni szilveszterkor? = Új Ember, 1951/52. (december 30.) [2.] p.

1952

Csefkó Gyula: Szakállszárító. = Magyar Nyelvőr, 1952/4. (július-augusztus) 289-292. p.

Király István: (Krúdy Gyula.) = – – : Mikszáth Kálmán. Bp. 1952, Művelt Nép. /Nagy magyar írók./ 257. p.

1953

– – : Eseménynapló – 1878. október 21. = A Könyvtáros, 1953/8-9. (szeptember) 51-52. p.

– – : Krudy emlékest a rádióban. = Néplap (Nyíregyháza), 1953/249. (október 22.) 3. p.

– – : Krudy-emlékest Nyíregyházán. = Népszava, 1953/245. (október 18.) 6. p.

– – : Krúdy Gyula: A törpe trombitás. = Szabad Nép, 1953/294. (október 21.) 3. p.

– – : Krúdy Gyula: Duna vendégei. = Esti Budapest, 1953/247. (október 21.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 75. évfordulója... = Magyar Nemzet, 1953/243. (október 16.) 4. p.

– – : Krúdy Gyula születésének 75. évfordulója... = Magyar Nemzet, 1953/248. (október 22.) 4. p.

– – : Ma kezdődnek Nyíregyházán a Krudy-emlékünnepségek. = Néplap (Nyíregyháza), 1953/245. (október 17.) 4. p.

– – : Megyei képes híradó. = Néplap (Nyíregyháza), 1953/252. (október 27.) 7. p.

– – : Ünnepélyes keretek közöt emlékeztek meg Nyíregyházán Krúdy Gyuláról. = Néplap (Nyíregyháza), 1953/248. (október 21.) 4. p.

– – : Ünnepségek Nyíregyházán Krúdy születésének 75. évfordulóján. = Néplap (Nyíregyháza), 1953/242. (október 14.) [1.] p.

Bars László: Krúdy Gyula arcképe. = Építünk (Debrecen), 1953/3. (őszén) 76. p.

Gulyás Pál: Krúdy bibliográfia. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1953. 180 p. [Gedényi]

Katona Béla: A Nyírség és Nyíregyháza Krudy Gyula műveiben. = Néplap (Nyíregyháza), 1953/240. (október 11.) 4. p.

Katona Béla: Krudy emlékezete. I. Nyíregyházi diákévek. = Néplap (Nyíregyháza), 1953/234. (október 4.) 4. p.

Katona Béla: Krudy Gyula. (Születésének 75. évfordulójára.) = Néplap (Nyíregyháza), 1953/246. (október 18.) 6. p.

Láng István: Az álmok hőse. = Viharsarok (Békéscsaba), 1953/248. (október 22.) 4. p.

Perepatits Antal: Adj kenyeret! Te gazdag vagy, én szegény... Krúdy Gyula hetvenötödik születésnapjára. = Néplap (Debrecen), 1953/247. (október 21.) 4. p.

Perepatits Antal: Krúdy Gyula és Debrecen. = Építünk (Debrecen), 1953/3. (őszén) 76-81. p. (Bars László K. Gy. arcképével.)

Remete László: Krúdy és a proletárforradalom. = Irodalmi Újság, 1953/23. (november 7.) 8. p.

Rónai Mihály András: A hetvenötéves Krúdy Gyula. = Szabad Ifjúság, 1953/247. (október 21.) 2. p.

Rónai Mihály András: A Krúdy-emlékkiállításon. = Magyar Nemzet, 1953/236. (október 8.) 5. p.

Sőtér István: Krúdy Gyula. = Irodalmi Újság, 1953/22. (október 24.) 1-2. p.

[Szalatnai Rezső]: Krúdy Gyula. = Evangélikus Élet, 1953/20. (május 17.) 4. p.

Szalatnai Rezső: Két író évfordulójára. = Evangélikus Élet, 1953/48. (november 29.) 2. p.

Vargha Balázs: Krúdy Gyula. = Népszava, 1953/247. (október 21.) 2. p.

Várkonyi Titusz: Emlékezés Krúdy Gyulára. = Nők Lapja, 1953/43. (október 22.) 2. p.

1954

– – : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság... = Magyar Nemzet, 1954/91. (április 17.) 5. p.

– – : Az I. osztály 1954-re javasolt ösztöndíj témái. = MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei, 1954. 5. köt. 1-4. 634-636. p.

– – : Ezt láttuk Óbudán. = Béke és Szabadság, 1954/50. (december 15.) 14. p.

– – : Krúdy Gyula: A bújdosó. = Művelt Nép, 1954/8. (május 1.) [7.] p.

– – : Krúdy Gyula »Az arany meg az asszony« című egyfelvonásosa... = Magyar Nemzet, 1954/75. (március 30.) 2. p.

– – : Krúdy Gyula: Hét bagoly. A boldogult úrfi koromban. = Katonai Szemle, 1954/10-11. 202. p.

– – : Meghalt Várkonyi Titusz. = Magyar Nemzet, 1954/90. (április 16.) 4. p.

– – : Olti Antal,... = Magyar Nemzet, 1954/288. (december 5.) 4. p.

Dersi Tamás: A Színjátszók Könyvtára újabb egyfelvonásosairól. (Az arany meg az asszony.) = Népszava, 1954/255. (október 28.) 4. p.

Gellért Oszkár: Schöpflin Aladár. – Krúdy Gyula! = – – : Kortársaim. Bp. 1954, Művelt Nép. 229. p. és 330. p.

Ilosvay Ferenc: „Isznak-é még veresbort a budai bormérésekben...” = Magyar Nemzet, 1954/309. (december 31.) 4. p.

Kellér Andor: Egy képeslap mellé. = Művelt Nép, 1954/22. (augusztus 8.) 2. p.

Kispéter András: Juhász Gyula ismeretlen verseiből. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1954/2. 211-220. p.

Kolozsvári-Grandpierre Emil: A kalapáló Krúdy. = Új Hang, 1954/8-9. (augusztus-szeptember) 158. p.

Molnár Miklós: Krúdy Gyula: „Hét bagoly”. = Szabad Nép, 1954/314. (november 10.) 3. p.

Nemes György: Krudy Gyula. = Dezsényi Béla–Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. I. köt. Bp, 1954, Művelt Nép. 260-261. p.

(papp) [Zoltán] : Krudy Gyula: Az arany meg az asszony. = Viharsarok (Hódmezővásárhely), 1954/210. (szeptember 5.) 4. p.

Sőtér István: Előszó. = Hét bagoly – Boldogult úrfikoromban. Bp. 1954, Szépirodalmi Könyvkiadó.  I-XXVI. p.

Szekula Jenő: Séta az árnyak birodalmában. Emlékeim Krúdyról. = Béke és Szabadság, 1954/1. (január) 11. p.

Vágó Mária: A sajtó helyzete és jellege Magyarországon a XX. század elején. 1954, ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Kar. Kézirat.

Varga Domokos: Krudy Gyula: Hét bagoly – Boldogult úrfikoromban. = A könyvtáros, 1954/12. 37-38. p.